Valg af fysiologibog (4. semester, KU)

Hey, lige et par spørgsmål eller ti.

Efter hvad jeg har kunnet læse mig til under anmeldelserne af Baron & B, Burne & Levy og Guyton & Hall er der gode såvel som dårlige kapitler i de forskellige bøger… Er der nogle overordnede forskelle i hvordan de er bygget op?
Er en af bøgerne at foretrække på 4. semester? (måske mest med hensyn til energiomsætningen, der vel er det der generelt volder folk størst problemer!?..)
Der er lige kommet ny udgave af Burne & Levy, er der nogle der har erfaring med denne?

Go’ sommer…

Hej,

Da jeg gik på 4. semester, læste jeg fysiologi efter følgende lærebøger:

Gastrointestinalkanalens fysiologi: Berne&Levy (BL). Fuldt pensumdækkende, ganske kortfattet. De eneste sider, der ikke er relevante, er dem om transmittere (3-4 sider). Modsat Boron&Boulpaep (BP) gennemgås også motilitet (som der eksamineres i til eksamen). Guyton&Hall (GH), som jeg startede med, gennemgår emnet på en overfladisk og usystematisk facon. Selvom bogen er en anbefalet lærebog på 4. semester (obs! IKKE på 5. semester!), så fandt jeg den mangelfuld på alle områder. For den ambitiøse studerende bør den kun anvendes, hvis man samtidig nærlæser modelbesvarelserne, så man også kan transmittere og vigtige mekanismer etc. Efter at have nærlæst både BL og GH er min klare konklusion, at BL tilbyder en dybere forståelse for emnet (hvis du ikke vil købe bogen, kan du evt. kopiere de tre kapitler=80-100 sider på biblioteket). Det er tydeligt, at forfatterne til eksamensopgaverne selv læser BL.

Kardiovaskulærfysiologi: Jeg foretrak BL, men BB er også ganske glimrende. BB gennemgår det mere systematisk (d.v.s klarere emneopdeling, bedre overblik) og grundigere end BL. En stor fordel ved BL er dog, at det er endog meget tydeligt, at eksamensopgaveforfatterne selv læser BL - en eksamensbesvarelse om kompensation ved hypovolæmi var, som så mange andre opgaver, nærmest skrevet af fra BL. Der er en del stof, der skal frasorteres i BL (og i BB), men efter at have skrevet øvelsesrapporter, har man et godt overblik over pensum.

Respirationsfysiologi: Navnet er West! John West. Wests bog om respirationsfysiologi er en lille, tynd bog, skrevet af en af fysiologiens dygtigste undervisere, der læses af estimeret 50% af studenterne (på mit semester). Bogen består af små kapitler, der kortfattet (men pædagogisk og fyldestgørende) gennemgår de centrale områder af respirationsfysiologien. BL er desværre mangelfuld på dette område. Husk, at komme til SAU-timerne - og sørg for, at din underviser gennemgår beregningsopgaver, som nogle studerende finder svære (Peter Norsk og Hanne-et-eller-andet er gode undervisere, der kommer godt rundt om hele pensum).

Bemærk, at BL og BB (ikke GH) er anbefalede lærebøger på 5. semester. Jeg læste selv efter BB, der er ganske sublim indenfor nyrefysiologi og endokrinologi. Jeg vil derfor anbefale dig at købe BB og West til 4. og 5. semester og kopiere de relevante kapitler fra BL på biblioteket. (Og hvis du gider kopiere på biblioteket, eller købe bøgerne, vil jeg anbefale dig at læse de respektive emner i de bøger, jeg selv læste, se ovenfor.)

Husk, at nøglen til den gode eksamensforberedelse er overblik fulgt af fordybelse. Jeg plejer at skæve til eksamensbesvarelser og øvelsesvejledninger fra dag 1 for på den måde at få et godt overblik over pensum, hvorved jeg lettere kan målrette min læsning. Dermed bliver læsningen mere effektiv=tidsbesparelse.

M.v.h. Nicki

PS Nu kommer Mikkel Gybel snart og fortæller dig, at GH er nok til at bestå… :wink:

PPS Sund&Hed (se link til højre) har bragt nogle fremragende anmeldelser af fysiologibøger. Man bliver lidt trist over kun at have MOK på KU…

Jeg glemte det om energiomsætningen (kurset lå på 5. semester, da jeg tog det). Jeg læste energiomsætning efter BB og Meisenberg, men jeg kunne lige så godt have undladt at læse. For at besvare opgaverne til eksamen skal du have lidt grundlæggende viden om (bio)kemi og respirationsfysiologi. Derefter er det blot at regne tidligere eksamensopgaver og forstå løsningerne til dem. Sagt på en anden måde er i hvert fald BB over-kill, men emnet er spændende, så hvis du har tid og lyst, så fordyb dig endelig i det.

Jeg kan tilslutte mig meget af det Niemann konkluderer om Berne & Levy.
Den er måske lidt tung at komme i gang med, men efter 2. gennemlæsning har man styr på det.
Den har den fordel, som i mine øjne gør den til det eneste valg. På 2,4,5 laver underviserne eksamensopgaverne efter den (skriver det af). Desuden er det gensynets glæde til hver forelæsning, når billederne fra BL gennmgås.

Respirationsfysiologi: Der var jeg også på West vognen. Fantastisk! Hverken mere, hverken mindre.

Konklusion: BL, så griner du hele vejen ned til banken & eksamen.

:slight_smile:
Som sagt mange gange før, så er GH efter min mening rigeligt til at bestå - specielt afsnittene om Hjerte/kredsløb, Lunger og nyrer er rigtig gode. Man skal blot være opmærksom på, at man på KU generelt docerer en temmelig matematisk indgangsvinkel til de fleste fysiologiske emner - det er således efter min mening essentielt at løse gamle eksamensopgaver for at få beregningerne under huden. Når dette er sagt, så mangler GH bestemt også noget - især afsnittene om GI-kanalens fysiologi er overordentligt mangelfulde.

På den anden side, så kan man klare sig igennem enkelte emner ved at høre efter til undervisningen, og ingen af lærebøgerne er perfekte - det eneste jeg finder fuldstændig absurd er at købe flere bøger, det er simpelthen til grin!!! og man bliver bare mere forevirret af at skulle sætte sig ind i flere bøgers opbygning. Så mit råd er - ligemeget hvad der vælges, så nøjes med én bog…

  • Mikkel

Jeg er enig, men det må afhænge af ens ambitionsniveau, for der er uden tvivl en gevinst ved at læse de bedste kapitler i hver lærebog.