Varslingstillæg

Jeg og en kollega er sammen blevet pålagt at dele en 24 timers vagt som pludselig stod udækket. Vi blev varslet under et døgn før vagten.

Nu siger vores HR medarbejder at vi ikke har ret til et varslingstillæg hver, men i stedet skal dele varslingstillægget så vi kun får halvdelen hver, fordi vagten normalt bliver dækket af kun en person.

Kan det virkeligt passe?

Jeg ville helt bestemt mene at vi skal have et helt tillæg hver.

Hvad siger i andre?

Et tillæg kan i sagens natur ikke deles, sådan ville jeg ikke opfatte det. Omvendt når HR medarbejderen er så genstridig ville jeg nok lige vende dne med YNgre Læger.

Tillægget ser jeg som en overenskomst aftalt ulempe godtgørelse til den enkelte og ikke til vagten, om man kan formulere det sådan.

Jeg synes nu også overenskomsten er meget klar:

http://www.laeger.dk/portal/page/portal … RE_TILKALD

Her omtales lægen og ikke vagten - man må dog give den HR ansatte gode karaktere for kreativ tænkning og tolkning af overenskomsten… :slight_smile:

[quote]Stk. 1.
Ved ekstraordinært tilkald forstås tilkald, hvor lægen i følge tjenesteplanen ikke er pålagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste.

Stk. 2.
Ved ekstraordinært tilkald indgår de præsterede timer, dog mindst 6 timer, i timeopgørelsen.

Stk. 3.
Ved ekstraordinære tilkald med mindre end 72 timers varsel ydes et tillæg på 889,32 kr. - med virkning fra den 01-04-2009 1.389,32 kr. – pr. gang (31-03-2000 niveau).[/quote]

Helt enig. Man bør have tillægget hver især, ellers skal de “nøjes” med at pålægge én af jer vagten… men grib knoglen og ring til YL, så er det klaret på 15 sekunder :slight_smile: Det er det vi har dem til

Nå, lille update:

Vi fik begge vores varslingstillæg uden YL behøvede at blive indblandet. Jeg tror egentlig det drejede sig om en misforståelse / uvidenhed. Så no problemos after all…