Vigtigste diagnoser: hyppigheds og treatment-efficiency

Er der nogle, som tilfældigvis kender til en rangordnet opgørelse over de vigtigste medicinske akutte diagnoser (fx top 100) vurderet ud fra et hyppigheds og treatment-efficiency princip, fx lidt i stil med cost-efficiency analyser? Altså sygdomme, hvor diagnosen er særlig vigtig (hurtigt) at stille, i og med udebliven behandling giver en særlig høj morbiditet og mortalitet i forhold til rettidig og korrekt behandling, kombineret med et hyppigheds kriterium.