Vikariater før 8. sem

fadl.dk ligger dette indlæg fra FADL: Lægevikariater

Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det betyder, at man ikke må tage vikariat før efter 8. sem., når man er medlem af FADL, eller om man ikke er omfattet af overenskomsten… får det overhovedet nogen praktisk betydning? hvis en afdeling vil ansætte en vikar der kun er på 6. sem., så er det vel deres valg?

Har det evt. nogle forsikringsmæssige eller juridiske konsekvenser?

  • Mikkel

nej. se i lægelove §6

Hmm. Godt spørgsmål. Jeg havde selv et vikariat PÅ 8. sem. FADL var ikke inde over ansættelsen på anden måde end at jeg naturligvis fik løn efter overenskomsten. Men det ser godt nok ud som om hospitalerne nu ikke MÅ ansætte folk tidligere end 8. sem. Vel egentlig ikke noget voldsomt urimeligt krav. Håber nogle af FADL folkene kan skabe klarhed.

Det er vist helt op til afdelingen om de vil ansætte en stud.med. der ikke er på 8. semester. Jeg havde et vikariat lige efter 7. semester og FADL var som sådan slet ikke indblandet.

Jeg har haft flere vikariater under studiet (er færdig nu) - det første efter 5 semestre. Overenskomsten baserer på sig “gamle dage”, hvor man efter 8. semester havde bestået farmakologi og mikrobiologi. Hvis disse fag var hjemme havde man krav på overenskomstmæssig løn. Af dette udsprang en tradition om at ansætte medicinstuderende med mindst 8 semestre i bagagen. Det man i virkeligheden er, er en slags “lægens medhjælp”. En læge med autorisation til selvstændigt virke må ansætte hvem som helst som sin medhjælp - denne agerer så som lægens forlængede arm. Man har altså ikke selvstændigt ansvar (jo moralsk, men ikke formelt) og alt man foretager sig falder under lægens ansvarsområde. Man kan f.x. heller ikke indklages for patientklagenævnet, som typisk vil svare: “Vi behandler klager over autoriseret sundhedspersonel og en sådan er en “lægens medhjælp” ikke”. En læge med autorisation til selvstændigt virke kan således som medhjælp ansætte sin onkel, sin hund eller sin guldfisk. Oftest er det jo dog en lægestuderende eller f.x. en sygeplejerske i almen praksis.

[I]

Jeg undrer mig dog over, at FADL profilerer lige netop denne del af overenskomsten så højt, at den ligefrem er læserbreve værdig… der må jo være en mening med det…

Forhåbentlig kommenterer de det selv (og nej, jeg gider ikke sidde og skrive mails til FADL).

  • Mikkel

Så er man vist ikke nysgerrig nok :wink:

Kritikken er ofte at FADL ikke varetager de studerenes interesse og at kommunikationen er for dårligt. Her har man meldt ud omkring en del af overenskomsten som alle måske ikke kender til. Man forklarer også hvorfor det forholder sig som det gør. Det synes jeg egentlig er udemærked. Om det er det rigtige semester at sætte grænsen ved og om folk overholder det ( eller overhovedet skal ) er en anden diskusion.

Jeg mener at FADL handler i vores interesse når de er med til at sikre at den arbejdskraft vi som lægestuderende er “kvalitetssikret” ved at sætte en semesterbegrænsning. Vi vil som medicinstudernede ofte både have i pose og sæk, men man må her klart skelne imellem det personlige ønske om at komme i vikariat så hurtigt som muligt og vigtigheden af at vi som medicinstuderende fremstår som en kvalificeret og seriøs arbejdskraft - for vores og for patienternes skyld!

“Lægestuderende på 5. sem er din læge”, gaaaab, den historie har vi vist set på Ekstra Bladet et par gange?!

Nu vil jeg smutte til eksamen, enjoy

[quote=“spurs_hot”:26q6dy3j]
Jeg mener at FADL handler i vores interesse når de er med til at sikre at den arbejdskraft vi som lægestuderende er “kvalitetssikret” ved at sætte en semesterbegrænsning. Vi vil som medicinstudernede ofte både have i pose og sæk, men man må her klart skelne imellem det personlige ønske om at komme i vikariat så hurtigt som muligt og vigtigheden af at vi som medicinstuderende fremstår som en kvalificeret og seriøs arbejdskraft - for vores og for patienternes skyld! [/quote]

Det er desuden også muligt at ansøge FADL om en dispensation fra regelen om 8. semester, hvis man har fundet et sted, hvor overlægen gerne vil have en i vikariat, selvom man ikke har bestået 8. semester endnu. Denne dispensation gives vist mere eller mindre pr. automatik, såvidt som jeg har forstået det.

Men, hvad er konsekvensen, hvis man tager et vikariat før 8. semester? bliver man smidt ud af FADL eller hvad? hvis afdelingen er tilfreds, så er det da latterligt, at FADL skal modarbejde, at vi får erfaring…

  • Mikkel

Så vidt jeg forstår så er det ikke FADL der modarbejder noget som helst, men amtsrådsforeningen (som FADL forhandler overenskomsten med) der fastholder krav om 8. semester…

Det er da FADL, der skriver indlæg i MOK og ikke Amtsrådsforeningen.

  • Mikkel