Vil du skrive en artikel eller 2 til studmed.dk?

Der var ikke det store afkast…

Hold jer ikke tilbage… Nogle må sidde med en lille pen i sig :slight_smile:

Evt privat besked til mig :slight_smile: