Yngre Læger er parat til at skære et halvt år af turnus

Kilde: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_ … ema=PORTAL

[quote]Alle har erkendt, at der om få år vil være et mærkbart underskud af speciallæger. Alle er enige om, at der er brug for at få uddannet flere, og at det gerne må gå hurtigere. Uenigheden handler om hvordan.

I år var der dog også en ny tone, da først Mette Worsøe, og siden Michael Dall, erklærede Yngre Lægers velvillige indstilling over for at diskutere en afkortning af turnus fra 18 til 12 måneder.

Michael Dall mente, at en lægelig grunduddannelse - »og behøver den hedde turnus?« - kunne etableres, så kompetencemålene kan opnås i større dele af det danske sundhedsvæsen, end det sker i dag, og at det kan gøres på et år, så den yngre læge hurtigt kan komme videre i sin speciallægeuddannelse.

»Vi er fordomsfrit gået ind i dette arbejde, for vi tror på, at vi kan bruge de frigivne ressourcer til at styrke speciallægeuddannelsen. Kan vi afkorte turnusuddannelsen med seks måneder, kan vi udgiftsneutralt overføre 250, måske 300 årsværk til brug i den resterende del af speciallægeuddannelsen«, sagde han.

De 250-300 stillinger kan oprettes som blokstillinger, eller de kan fungere parallelt til det eksisterende hoveduddannelsessystem, så de skal søges enkeltvis. »På den måde sikrer vi, at de yngre læger, som ikke ønsker en blokstilling, kan gå den vej og selv sammensætte deres forløb. Jeg forestiller mig, at systemet kan fungere på samme måde som en ad hoc-klassifikation af stillinger - bare med en mere generel adgang til at opnå klassifikation af stillingerne«, sagde Michael Dall.[/quote]

Personligt er det en stor glæde at læse dette og det minder om mit eget forslag skrevet i ugeskriftet Afskaf turnus - hvad skal vi studerende med den? hvor jeg provokerende taler for en afsakffelse af turnus med den begrundelse at det vil være mere rationelt at man selv søger sine stillinger for derved kan man allerede fra starten vælge en retning der er relevant for ens påtænkte speciallæge uddannelse.

[quote]Hvis vi som færdige cand.med.er selv søger vores stillinger inden for de specialer, der har vores interesse - så vil vi fra starten se en målrettethed mod speciallægeuddannelsen.

Så vi kan bruge vores engagement et sted, hvor vi ønsker at bidrage med noget.

Lad os sige, at man gerne vil være kardiolog: så søger man stillinger inden for kardiologien eller med relevans for kardiologien. Måske kræver den afdeling, man søger på, at man skal have diverse kvalifikationer, inden man søger stillingen - jamen, så må man ud og hente dem, eller også må man finde en kardiologisk afdeling et andet sted, som har andre betingelser, eller som på grund af problemer med rekruttering må slække lidt på sine krav. [/quote]

Et indlæg som Michael Dall da også kommenterede 3 uger senere i ugeskriftet: Turnus - never ending story

Lad os se hvad der kommer ud af det…

Problemet er nok nærmere at alt for mange bruger alt for lang tid på at skrabe point sammen så de kan blive pædiatere, inf.medicinere, kardiologer, anæstesiologer mv. Hvis man gjorde det mere attraktivt at være psykiater, almen mediciner, gaskir mv ville det lette trykket på modespecialerne, og alle ville komme hurtigt igennem.

Men hold kæft hvor skal man skynde sig, hvis man skal nå det samme :wink:

Hvis det stod til mig, så skulle almen praksis-turnus afskaffes og den resterende del fordeles med seks måneder på medicinsk og tre måneder på hver af organ- og ortopædkir.

I bund og grund er det i medicinen man har med de rigtigt syge at gøre…

  • Mikkel