4-års reglen - er eneste redning en alternativ fagforening?!

Undertegnede har lige være til turnusmøde angående min forventede påbegyndte turnus i foråret 2008. Til dette møde fik jeg endnu en nyttig information om den snart kommende 4-årsregel, der hvis ellers man kunne stole på tidligere informationer, ikke skulle andrage undertegnede
( men desværre andre uheldige medstuderende), da jeg jo starter turnus inden regelen træder i kraft.

Det viser sig nu, at man hvis man som kvinde i den fertile alder, hvilket langt de fleste kvindelig medicinstuderende er, vælger at gå på barsel efter at være startet på gamle ordning og så kommer tilbage i sin turnusordning efter 4-årsregelens ikrafttrædningsdato, automatisk ryger ind under 4-årsregelen- vel at mærke uanset hvilken ordning du oprindeligt blev ansat på. Kort og godt; de der ønsker at få børn på nuværende tidspunkt straffes i forhold til de der pænt venter. Hvem skulle have troet, at der i Danmark anno 2007 opstod så køns- og familiedriskriminerende tiltag.

FAYL er som den eneste fagforening i DK ude af stand til at udnytte det faktum, at der er mangel på læger, til at skaffe os bedre kår. Istedet har de indgået aftaler, der blot indfører mere tvang og dårligere kår for ikke at tale om kortere uddannelse. Modsat hvad repæsentanten for FAS bedyrede i Ugeskrift for læger, mener jeg ikke vi er utaknemmelige skarn ved ikke at finde os i mere og mere tvang samt utilfredsstillende arbejdsforhold. Ganske enkelt: vi har en fagforening, der ikke har talt vores sag. Truslen om lægeflugt er jo efterhånden reel.
Der er heldigvis udskiftning i FAYLs bestyrrelse,og spørgsmålet er så om de taler vores sag? Ellers ser jeg ingen anden mulighed end at starte en paralel fagforening, der rent faktisk har sine medlemmers ve og vel på sinde.

Jeg tror ærligt talt ikke at det ville nytte noget at starte en alternativ fagforening. Resultatet af dette ville blot være at man svækkede begge fagforeninger, hvilket aldrig nogen siden kunne gaven os som læger. Jeg tror derimod at svaret ligger i, at man skal gå aktivt ind i eksisterende fagforening og prøve at ændre den. Lægeforeningen har stort potentiale til at være en fed fagforening, selvsom de er ved at modbevise det lige pt.

Sådan som jeg ser det, så må det være op til vores generation af læger at prøve at genskabe vores gamle fagforening, frem for at lave noget nyt.

Jeg synes at denne sag, virker mere og mere sindsyg.

Et teoritisk spr.
Kan man / er det muligt at svække en fagforening som præsenterer sine medlemmer for dette?

Jeg tror simpelt ikke at det er muligt, jeg prøver desperat at se løsninger, og muligheder for at bliver i DK, da det er her jeg gerne vil være læge og hjælpe andre, men med alle de restriktioner, begræsninger, og fremtidsudsigter, må jeg se realiteterne i øjnene, jeg bliver nødt at flytte til udlandet, hvis jeg skal have en mulighed for en fremtid sammen med min familie (konen er også lægestuderende), med mindre at jeg bare smiler pænt, dukker mig ned, og “tager hvad der kommer”…

Ja det mener jeg godt man kan. Jeg er helt enig med dig i, at det ser meget sort ud lige pt. men problemet ligger(sådan som jeg ser det) i at vores fagforening ikke udnytter den magt som de rent faktisk har. Hvis man fik nogle ordentligt folk ind i toppen så mener jeg at det burde kunne rykke noget. Men det er selvfølgeligt kun spekulationer - men jeg tror nu at det er bedre at gå aktivt ind og få indflydelse i den nuværede fagforening, frem for at splitte os op

var der ikke noget med “divide et impera” som Julius Cæsar sagde? :slight_smile:

En lille ide, som måske er en anelse off-topic:
Kunne du (eller andre) ikke skrive et læserbrev om det med at blive gravid under gammel turnus-ordning og så ryge ind under 4-årsreglen - og altså have småbørn og nystartet familie samtidig med en nyerhvervet deadline hængende over hovedet…?
For dét er da så absurd at selv almindelige mennesker må kunne forstå det…

Du kunne evt teste om vores nye socialminister går ind for ligestilling. Send din klage til Karen Jespersen og se om hun dur til noget.

se http://www.lige.dk

Her står også at man kan klage til ombudsmanden hvis man føler sig diskrimineret af en offentlig myndighed. Det synes jeg du skulle tage og gøre. se http://www.ombudsmanden.dk/

Desuden kan man også klage over forskelsbehandling hos ligestillingsnævnet. se http://www.ligenaevn.dk/

hvis det er korrekt at man bliver overflyttet fra den ordning til den anden mener jeg bestemt at der er grundlag for en klage.

Jeg ved ikke hvad du skal klage over, for hvis du får ret, er det jo det samme som at sige at dem under 4 års reglen, ikke har de samme muligheder som dem der ikke er under den. Det er jo præcis det LLR og JWJ siger at vi ikke er tilfældet.

Men kan tro om det hvad man vil, men jeg tror nu stadig ikke på det.

Mvh. Christian.

Men, det er da en mulighed - tænk, hvis det utænkelige skulle ske, at man fik ret :wink: Vi må gribe efter de halmstrå, der blæser forbi…

  • Mikkel

Det er da rigtig sur røv at du risikerer at ryge ind under 4års reglen - men du kan prøve at se det fra vores vinkel - vi risikerer ikke at ryge ind - vi får den med sikkerhed - så kan ikke lige se hvorfor det skulle være værre for en person der uheldigvis bliver gravid, end for en person der uheldigvis startede på medicinstudiet det forkerte år.

Det er vel ikke et spørgsmål, hvem det er mest synd for…? 4-årsreglen er noget vi alle (jeg har hørt kommentere den) er utilfredse med. Hvis vi så via en, der ikke hører under reglen, men kommer til det pga barsel, har en ekstra mulighed for at få nogen til at se på sagen i den sammenhæng, så kan det jo faktisk være, at det er nemmere at forklare, hvorfor vi alle er utilfredse med den. For hvis det er imod ligestillingsorincipperne at bliver overflyttet til den nye ordning, så er det vel fordi, den nye ordning på en eller anden måde ikke er nær så fair som den gamle…?