4-årsregel og morgen-tv

Er der ikke nogle medicinere som er godt skåret for tungebåndet, og som er ved at have overstået eksamensperioden - eller måske er fri herfor pga. klinik? Det findes vel endnu? - som kunne tænke sig at kontakte journalisterne på TV2 mhp på at gå i clinch med Lars Ulykke Rase-musen.

Det burde være et hot emne lægemanglen taget i betragtning.

Det man skulle slå på kunne f.eks. være, at tvang ikke kan forenes med at leve i et civiliseret, demokratisk samfund. Og at borgerne får en hovsa-løsning måske med lidt flere speciallæger - men det kan lige så godt være, at rigtig mange dropper ud - både af landet og af faget fordi det bliver for surt, når man ikke længere kan drømme vilde drømme om specialevalg men må sidde og kalkulere med stramme tidsfrister osv.
Også problematikken med at læger ofte gifter sig med andre læger eller akademikere og hvordan skal de så nogensinde få en familie, når der skal stresses som en sindssyg i de år, hvor man ellers plejer at starte sin egen familie…

Faktisk kunne man passende invitere en dygtig psykolog og spørge hvordan pisk motiverer og optimerer sammenlignet med gulerod.
Jeg er nemlig næsten 110% sikker på, at stort set alle undersøgelser viser, at pisk og tvang altid virker destruktivt og nedbrydende for motivation og præstationsevne i hvert fald på lang sigt - mens gulerod, ros og opmuntring gør det modsatte: opbygger og motiverer til de toppræstationer som systemet og patienterne har krav på. At en læge utrætteligt altid gør sit bedste!

På den måde er Rase-musen hjulpet af lægernes egne fagforeninger ved at nedbryde den kommende lægestand godt og grundigt.
Tror Lars Ulykke også at han kan få sine børn til at levere gode karakterer i skolen ved f.eks. at slå dem? Det skulle man faktisk tro ud fra måden at
“motivere” yngre læger på!
Det er forbudt at slå sine børn - heldigvis da! - det virker alligevel ikke.
Men det er åbenbart tilladt at anvende vold via politisk magtmisbrug og og overgreb på menneskers hverdag.
Det er faktisk som om, læger sjældent bliver set som rigtige mennesker.
Det må der ændres på!

Ja der er nok at tage af.
Kunne repræsentanter fra FADL ikke tænke sig at gå på tv med det her?
Det er vigtigt at vise befolkningen at læger også er mennesker ligesom alle andre faggrupper.
Mvh.Helene

Der har så vidt jeg ved, været kontakt til morgen-tv, men de vil ikke have os ind førend vi laver noget stort (de synes åbentbart ikke en demonstration med 1000 deltagere var noget…?!?)… Jeg ved ikke om de med “stort” tænker en ny demonstartion, flere læserbreve, udeblivelser fra eksaminer eller…???

Nu bliver det jo agurketid, så…