7. semester klinik

Hej. Jeg ville gerne høre hvad man reelt laver på sine kliniske ophold på 7. semester.

Jeg har hørt fra et par stykker på den gamle ordning at deres klinik ikke ligefrem var tilrettelagt med studentens undervisning for øje. Man skulle selv hver eneste dag forsøge at gribe fat i en af lægerne som åbenbart indimellem tydeligt ikke ville have en til at følge sig. Man følte sig ofte som værende i vejen for det faste personale.

Jeg ved at der er en logbog til 7. semester men får man reelt prøvet alle de ting i løbet af semestret? Jeg har hørt at det var tanken at dem på 7. semester skulle undervises af dem på 9. semester. Men sker det overhovedet? Hvor lange er ‘arbejds dagene’? Dem fra gamle ordning sagde at det indimellem blev forventet at de blev der i aftenvagt.

Og er det nødvendigt at genopfriske for eksempel anatomien i sommerferien? Eller måske nogen andre fag?

Jeg læser i Odense hvor vi har vores første kliniske ophold på 6.semester, 3mnd fordelt på medicinsk, kirurgisk afd og hos praktiserende læge.

Under hospitalskliniken forventes det at man optager journaler på patienter, assisterer under operationer, lægger venflons, kateteriserer og evt suturerer og anlægger gips på skadestue. Man er også med til previsit, stuegang, røntgenmøder osv - men det er selvfølgeligt begrænset hvad man kan lave så tidligt i studiet. Hos den praktiserende læge får man tage imod patienter med simple problemstillinger alene, f.eks strep.hals, forkølelse, pneumoni, børnekontroller, vaccinationer mm - du laver så recepten som lægen underskriver. Jeg var også på laboratoriet nogle dage og tog blodprøver, allergi priktester, blodtrykskontroller osv

Det vil være smart at repetere journaloptagelse, stetoskopi, generel undersøgelse af patient osv. Anatomi - selvfølgeligt, men det forventes altså ikke at du kan det hele på rams - det holder om du husker hovedtrækkene :slight_smile:

Hell og lykke med praktik - have fun :slight_smile:

“assistere” = stå og kigge på?

Repetere :?: Du mener vel bare øve/læse forud? Her på KU har jeg i hvertfald ikke haft noget som helst undervisning i den slags indtil videre. Jeg kan forestille mig at det tager 100 år at optage journal de første gange. Vel ikke nogett man kan læse sig særligt meget til? Det skal vel gøres i praksis ligesom stetoskoperen og undersøgen.

Ordningen på OU må være noget anderledes, for jeg tror da først vi skal ud hos den praktiserende tidligst på 10. semester…??

Er der nogen fra 7. eller højere semester på KU som kan bidrage med noget lokalkendskab angående klinikken på 7. og 9.?

assistere = holde en sårhage, klippe sutur, bruge diatermi på kirurgens ordre o.l.

Det man skal på 7. sem på KU er det samme som rmoen01 skriver om OU-hospitalsopholdet. Du får en logbog med nogle ting du skal prøve at gøre, og få en læge til at skrive under på, at du har udført det fornuftigt. Det er f.eks lægge venflon, kateter, sy hudsuturer, give injektioner, sætte væske op, fjerne dræn etc etc… og samtlige punkter i en objektiv undersøgelse. Desuden skal man skrive mindst 10 journaler.

Det er meget forskelligt hvor aktivt opsøgende man skal være på de forskellige afdelinger. Nogle kirurgiske afd. står man med på operationsplanen som assistent (hvilket jo er rart) og andre steder bliver man nødt til at være mere opsøgende, hvor man efterhånden bliver træt af at spørge “må jeg være mæ’?” for 117.gang. På de medicinske afdelinger går man oftest bare med på stuegang og finder hurtigt ud af, hvilke læger der gerne vil have studerende med og hvem der ikke vil.

Hvor mange timer man skal regne med en “arbejdsdag” er, er meget afhængigt af hvilket hospital du kommer på. Jeg var på Roskilde, hvor de var ret opmærksomme på om man dukkede op. Vi var også sat på aftenvagter, hvilket umiddelbart syntes ret irriterende, men jeg synes faktisk at jeg lærte langt mere i aftenvagterne i modtagelsen, hvor man får lov til at lave meget selvstændigt.

Håber at du bliver glad for dit klinikophold, hvis du mangler noget at læse i sommerferien kunne du kaste dig over “Subjektivt - objektivt”, og øve objektiv undersøgelse på kæresten :smiley: