AAU: Andenrangsuddannelse eller offer for fakultetssnobberi?

Jeg ser egentlig ikke den store pointe i at man fortsætter en debat med dig. Du har gjort det meget tydeligt, at du har en personlig vendetta mod AAU og den forsøger du at kalde fakta.
Jeg vil råde dig til at glæde dig til din egen studiestart frem for at spolere andres.

8 Synes om

Vendetta?! :):smiley: Ja, Fodboldholdet AAU vandt over mit favorithold forleden dag :slight_smile: :joy. (ironi kan forekomme). Men vil du svare på mit spørgsmål?

2 Synes om

Jeg er fuldstændig enig. På KU og AU bliver der afviklet et selvstændigt kursus, der udelukkende behandler dette fagområde ud fra internationalt anerkendte lærebøger (bl.a. Medical Genetics af Jorde mm.). Målet hos begge førnævnte universiteter er - som det hedder - at den studerende opnår basal viden om den sygdoms-, udvinklings- og sundhedsmæssige betydning for mennesket ud fra genetikken (herunder gener og kromosomer mm.). Århus Universitet har opstillet 19 læringsmål for kursuset og Københavns Universitet har opstillet omkring 15 læringsmål for det enkelte kursus. Århus tilbyder 108 undervisertilrettelagte timer i alt ifm forbeholdt dette kursus, hvorimod KU 50 timer og 137 timer med forberedelse.

Gå ind på hjemmesiden Studieordning for bacheloruddannelsen i medicin 2020 og se AAU´s læringsmål for genetik og sammenlign med de førnævnte universiteter. Desuden anbefaler studienævnet for Medicin på AAU ikke en eneste bog om genetik i det opgivne pensum. De får anbefalet dog, at læse på fragmenteret vis i fx “Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology”, der behandler overfladisk noget af læren om genetik i et enkelt kapitel på ca 15-18 sider. AAU har sat følgende læringsmål til de studerende ifm. introduktion til basalfagene:

Som medicinsk ekspert/lægefaglig skal man kunne:

  1. at beskrive den humane karyotype, kromosomers struktur samt geners opbygning

  2. Forklare, hvordan mutation, selektion og migration kan påvirke menneskets arvemasse og hvordan det afspejles fænotypisk

Og som færdighed forventes det at man kan:

  1. Beregne sandsynligheder for nedarvning af genetiske karakteristika

Og for at være fair skal det nævnes, at man forresten skal ifm. modulet reproduktion/barnets vækst også kunne redegøre for de hyppigste genetiske anomalier mht. type, patofysiologi samt præ- og postnataldiagnostik.

Og det er alt. Disse læringsmål er en integreret del af et større hele, dvs en flerfaglig pakke, hvilket betyder at de slet ikke får muligheden for at fordybe sig i noget som helst. De får lov at snuse til områderne. Det, de lærer, kan regnes for overfladisk i forhold til de større universiteter. Når du kigger på læringsmålene for de enkelte moduler, så blander de en del fagområder med hinanden, og det skyldes casearbejde. Der er ingen struktur i deres videnstilegnelse.

Min pointe er bare, at læringsmålene og den teori man skal kunne er mere omfattende på KU eller andetsteds, fordi de behandler en fagdisciplin uafhængigt af et andet fagområde. Man kører efter det princip, at hvert fagområde skal behandles særskilt. Det gør man ikke på AAU.

Jeg har et andet spørgsmål: mener du cellebiologi er et vigtigt fag?

@kom.med jeg er ret interesseret i at høre hvad du ved om AU eller SDU ift. læringmålene? Bare af ren nysgerrighed (også fordi jeg selv har søgt sdu), hvad ved du så om medicin på sdu vs ku eller au f.eks.?

Kan godt være du er forbi gym stadiet, men læser du selv medicin på KU? Ellers skal du faktisk stoppe med at udtale dig om hvordan studiet på KU er. Og sådan helt grundlæggende skal du stoppe pr. omgående med at udtale dig om studie- og læringsmiljøet på AAU for der går du tydeligvis ikke. Lad venligst være med at mudre billedet for potentielt fremtidige AAU studerende med din forudindtagede holdning baseret på pis og papir.
Indtil du har gennemført et semester eller 2 på begge fakulteter, er vi ikke interesserede i din teoretiske bashing af studiet på AAU. For det er hvad der er, teoretisk. Du har intet at have det i, ingen erfaringer gjort på egen krop, du baserer det på hvad du læser og hvad du har hørt. Det er simpelthen bare til grin.

8 Synes om

Hej Loumberg, bla bla bla, jeg kan se, at du er interesseret i debatten. Lad os starte med spørgsmålet: Vil du fx mene, at det er som medicinstuderende bydende nødvendigt eller overflødigt, at opnå detaljeret viden om cellebiologi? Giv mig et direkte svar frem for at banke hovedet ind i en væg til ingen alverdens nytte.

Og hvad mener du helt konkret med erfaringer? - lærer de noget, som ikke bliver nævnt i studieordningen/modulplan? Er målbeskrivelserne i studieordning pludselig blevet løgn og latin? Foregår der noget hemmelig vidensudveksling i de mørke afkroge derovre, som ingen andre end de indviede kender til? Hvad er det du prøver på at sige? Det gi’r overhovedet ikke nogen mening, hvad du skriver, og hvad har det, du fremsætter, at gøre med holdbarheden af min kritik rettet mod AAU?

Bare svar direkte på spørgsmålene. Du kan svine mig til bagefter så meget som dine moralske grænser tillader :). Jeg forstår ikke, hvorfor du græder krokodilletårer - eller måske oprigtige tårer - og prøver at nedgøre og give mig mundkurv på frem for at forholde dig til emnet. Sådanne retoriske kneb er usmagelige :wink:

Uanset om jeg havde været en lektor henholdsvis på KU og AAU, og rettet min kritik, så havde du alligevel opført dig som du gør nu.

Lad os venligst bevare den gode tone, så er her hyggeligere at være. Tråden lukkes.

Gå en tur og træk frisk luft ind eller slå i en pude.

13 Synes om