AAU: Andenrangsuddannelse eller offer for fakultetssnobberi?

Hej Studmed,

Denne sommer søgte jeg ind på medicin, og jeg har siden jeg satte krydset ud for AAU, som førsteprioritet, glædet mig til at starte. Det tog mig dog ikke meget læsning på dette forum, før begejstringen forsvandt og blev erstattet af nervøsitet og bekymring.

Jeg referer især til disse to tråde:

“Diskussion om adgangskvotienten 2021”

“Er i tilfredse med studiet?” (april, 2019)

Af hvad jeg kan se, er det oftest det administrative og fagligheden der står for skud, når der rettes kritik mod AAU. Jeg er med på at uddannelsen er forholdsvis ny, og jeg kan sagtens bære over med administrative udfordringer, men jeg er ikke villig til at gå på kompromis med fagligheden.

Personligt synes jeg ikke at der er særligt overbevisende belæg for kritikken af AAU i de to tråde, men når jeg hører de samme negative påstande flere gange, bliver jeg alligevel en smule bekymret.

Er der generelt konsensus i lægeverdenen om at AAU er en andenrangsuddannelse, eller er det bare fakultetssnobberi fra en højtråbende minoritet af læger og medicinstuderende?

Jeg ved ikke om hun stadig er aktiv, men det ville være fedt, hvis @MariaMa har tid og lyst til at uddybe sin kritik af AAU, eftersom hun har erfaring fra både KU og AAU.

Derudover kunne det også være interessant at høre jer AAU-studerende, om i kan nikke genkende til udfordringer mht. især fagligheden på studiet.

På forhånd tak for jeres input!

4 Synes om

hejsa nanda
jeg ved ikke om mit svar overhovedet nytter da jeg ikke er studerende på aau, men jeg har talt med et par stykker stuerende på aau og har både hørt godt og dårligt om det ud fra disse.
men det skal lige siges at jeg også har hørt dårligt om de andre diverse universiteter.
folk har altid noget at sige, enten at fagligheden ikke er højt nok eller at pensummet er for besværligt.
ud fra min erfaring er det meget subjektivt om hvor vidt et universitet er godt eller dårligt, og som jeg også skrev i tråden i “diskussion om adgangskvotienten”, at det eneste man som ansøger kan gøre et at læse el. høre om studiets opbygning og hvad og hvordan pensum læres

så prøver man det af og hvis det ikke er noget for en så kan man altid skifte til noget andet :slight_smile: udover dette synes jeg bestemt ikke at du skal være nervøs om aau, da de har fået uddannet læger!
jeg overvejede på et tidspunkt aau, men valgte at ikke at søge derhen i år af mine egne bias grunde, som ærlig talt ikke engang værd at nævne da jeg ikke med sikkerhed kan konstatere at det er sandt :sweat_smile:

men der er ikke rigtig nogle autentiske belæg som peger imod, at aau er et dårligt universitet hvis man skal læse medicin, da det mere op til ens egen vurdering
vil blot lige til slut minde dig om at passe på ikke at tage andres ord til dig eller komme til at lave andre folks erfaringer om til dine.
for det kommer sikkert til at “påvirke” dig.
start på studiet med et åben sind og mærk til om du synes at studiet lever op til dine egne forventninger :slight_smile:

4 Synes om

Tak for det inspirerende indspark. Det kan bestemt bruges.

Du har fuldstændigt ret i, at jeg ikke skal lade andres holdninger definere min egen oplevelse af studiet og det er en pointe, jeg helt sikkert vil have i mente i forbindelse med min studiestart.
På et rent personligt plan, tror jeg også at AAU passer bedst til mig, da jeg er tidligere HTX-student, så gruppearbejde (på godt og ondt) og praktisk baseret læring er lige min boldgade. Det er netop også derfor at jeg før mit kendskab til dette forum, valgte at sætte AAU som min førsteprioritet.

Med fare for at lyde dramatisk, så tror jeg at det primære aspekt af min ”frygt” ligger i lægeverdenens opfattelse af uddannelsens kvalitet.

Jeg skal selvfølgelig passe på, at jeg ikke maler fanden på væggen, men hvis flere færdiguddannede speciallæger f.x deler @anon47221801 s holdning til kvaliteten af læger fra Aalborg, frygter jeg, at dette vil kunne såre mine fremtidsmuligheder på længere sigt. Det må som færdig speciallæge være svært at tage yngre aalborgensiske læger i seriøs betragtning til introstillinger eller forskningsmuligheder, hvis man i forvejen nærer tvivl om validiteten af deres uddannelse.

Jeg gør det her kort: Når man skal vælge mellem flere universiteter, der udbyder den samme uddannelse, skal man altid gå efter guldet, dvs. det universitet, man personligt mener vil give det størst mulige, potentielle faglige udbytte.

Med det potentielle udbytte skal forstås ud fra to grundlæggende spørgsmål:

  1. hvor langt fremme kan jeg forvente at nå i min teoretiske kompetenceudvikling ved at gennemgå/studere samtlige lærebøger, der danner grundlag for kursuserne på bachelordelen.

  2. Hvor stor en fordybelse har jeg reelt mulighed for at lægge i de respektive medicinske fagdiscipliner. (Her taler jeg om den fordybelse der ligger forud for den faglighed, jeg potentielt kan opnå for hvert kursus – IKKE SEMESTER - jeg gennemfører på det universitet, jeg investerer min tid og energi i.

Det er ingen hemmelighed, at studieformen på Aalborg Universitet er tilrettelagt efter PBL, dvs at problemet er omdrejningspunktet for din læreproces, hvor du teoretisk og metodisk skal tackle en given problemstilling inden for flere fagområder. Det giver dig mulighed for at snuse til en række medicinske områder gennem cases. AAU´s caseorienteret tilgang medfører et betydeligt læringstab, hvis man sammenligner med KU.

På KU tager det enkelte kursus udgangspunkt i en bestemt faglig disciplin – ikke cases. Du får anbefalet en række pensumdækkende og evt. supplerende materiale, hvorefter der forventes af dig, at du sætter dig ind i stoffet relateret til det givne fagområde til du behersker det til fuldkommenhed – uafhængigt af alt andet. Sagt med andre ord: Når du skal gennemgå et kursus om nyrer, så er der kun fokus på organets mikro- og makroanatomi samt dets funktion. Hertil gives nogle nyre-relaterede bøger, du skal hygge dig med. Når du gennemgår et kursus om immunologi, så lærer du kun om kroppens forsvarsapparat og alt, hvad der relateres dertil, uafhængigt af alt andet. Hertil gives også en række anbefalede bøger, du skal fordybe dig i.

Sådan kører studiet på KU fra start til slut indtil du bogstaveligt opnår grundlæggende kundskaber om de væsentligeste, særskilte fagdiscipliner, hvor studiet af detaljen spiller en vital rolle. Det vil altså sige, at de bøger, du henvises til, skal man tæske sig igennem, hvor hvert skrevet ord sættes under lup.

Så ud fra alt det, kan det ikke være nogen hemmelighed, at KU´s læringsmål og ikke mindste det samlede pensum er langt mere omfattende i forhold til AAU. Alene det medicinske kompendium på 6. semester udgør sidemæssigt, hvad de samlet set læser på AAU. Der er også en del ting af væsentlig karakter, de gennemgår på KU, som de ikke gør på AAU. Undersøg tingene for jer selv, pleeeaaaase.

Jeg siger det her ligeud. Skal man vægte det faglige, bør man før alt andet have et sammenligningsgrundlag. Står man over for det valg mellem KU og AAU, så sammenlign pensum og studieordning. Og I får selv det svar, I søger i stedet for at brokke jer. Jeg har fået det indtryk, at en nogle er mere interesseret i at opnå en ”titel” end i studieindholdet på Medicin. Det er også okay, men før man kan opnå titlen skal man gennemføre et studie :). Jeg har fuld forståelse at man har kæmpet for at komme ind på studiet, men spørgsmålet er bare nu om ens kamp (for den store drøm) går ud fra en interesse i det faglige eller andre faktorer?

Der er også en anden ting man skal gøre op med sig selv: Hvor stor en betydning tildeler man teorien? - Hvis man mener teorien er uhyre vigtigt at kunne i alle aspekter, så bør man stikke sin finger i jorden og lugte, hvor man selv er :).

I skla slet ikke misforstå mig. Jeg øsnker for jer det bedste, og håber I trives på det universitet I kommer ind i.

Der er også en anden ting jeg vil tilføje, som er meget vigtigt her. Studiemiljøet er utroligt dynamisk på KU, og det er noget der afspejler sig i markedet. Hvis man går ind på fadlforlag (som hovedsageligt sælger supplerende materiale) og dernæst klikker på pensumlister, så har de samlet set 14 bøger til salg, som er målrettet studiet på KU. Mens de kun sælger 5 bøger beregnet til studiet på AAU. Går man ind på acedemic books, så har de mere end 40 bøger målrettet bachelordelen på KU, hvis man også tæller supplerende materiale med. Min pointe er, at man har muligheden for at opnå sindssygt meget på KU, uagtet hvilket medicinsk fagdisciplin man aktuelt studerer, hvis man ikke kun tænker på at passere eksamen. Det er kun interessen/viljen/flid der sætter grænsen.

Næsten til hvert kursus på KU har man udgivet et kompendium, som er en forkortet udgave af de læringsbøger, de gennemgår. Og der bliver hvert år udgivet et nyt kompendie tilknyttet et KU-kursus. Et kompendium er beregnet for de elever, som ikke kan klare sig optimalt på studiet ved hjælp af de pensumdækkende bøger eller anbefalet supplerende materiale. Den eneste grund til at kompendierne har en stigende efterspørgsel og derfor er blevet et bragende succes, skyldes alene at medicinstudiet på KU er teoretisk tungt, og der er en masse læsestof man skal kunne nå på relativt kort tid. Hvis I ikke tror mig, så undersøg det selv. De fleste, hvis ikke alle, er blevet udgivet som hjælp til de studerende på fx KU.

Husk nu, man skal ikke tro at man er blevet en læge, bare fordi man er startet på medicinstudiet. Alle er stadigvæk studerende, og ikke andet det, så i stedet for at tænke på titler, intro-stillinger og fremtidige jobs, så lad os fokusere på og tænke først og fremmest på 1. semester, derefter 2. semester og så 3. semester osv… :smiley:. Først om 7-10 år fra den dag man starter på studiet, kan man tænke på arbejdet som læge og bekymre sig om introstillinger og alt muligt andet ;).

Åh jeg bliver sgu så træt, når gymnasieelever udtaler sig på vegne af samtlige danske medicinstuderende og tror de ved bedre end de læger, der har oprettet medicinuddannelsen i Aalborg.

Jeg har netop færdiggjort medicinstudiet på SDU og har aldrig hørt, at AAU skulle levere dårligere læger end andre studier. Tag det ganske roligt og glæd dig til at starte!

17 Synes om

Tror der er en almen misforståelse om hvordan den case baserede læring er opbygget :smile:
Når jeg læser Kom.Med’s forklaring om hvordan man lærer på KU, altså med “Når du skal gennemgå et kursus om nyrer, så er der kun fokus på organets mikro- og makroanatomi samt dets funktion. Hertil gives nogle nyre-relaterede bøger, du skal hygge dig med. Når du gennemgår et kursus om immunologi, så lærer du kun om kroppens forsvarsapparat og alt, hvad der relateres dertil, uafhængigt af alt andet. Hertil gives også en række anbefalede bøger, du skal fordybe dig i.” Så gør vi jo præcist det samme :cowboy_hat_face:

Vi har 1 case om ugen og derefter forelæsninger om de enkelte organers anatomi, histologi, embryologi osv. osv. der ikke direkte relateret til casen, men som i den næste uge kan hjælpe os med at finde den bedste mulighed for løsning af casen.
Derudover vedholder jeg mit argument, at hvis vi var så betydeligt ringere ville censorerne fra de andre universiteter vel ikke lade os bestå? :sweat_smile:

Hør eventuelt også det korte indslag fra P4 nordjylland fra den 6: P4 Morgen Nordjylland | Tirsdag 6. jul. 2021 | DR LYD
ved ca. 01:38:30 Hun gør det også klart, at man fra AAU er mindst lige så godt klædt på til lægejobbet som de andre.

Hvis man derudover skal sammenligne, vores læringsplaner med dem fra andre studier kræver det, at man har vores modulplaner, som ikke ligger på nogle hjemmesider, hvis jeg prøver at lede. De er en del mere omfattende end dem der ligger som læringsplan på hjemmesiden :slightly_smiling_face:

12 Synes om

Først og fremmest er jeg ikke længere en gymnasieelev. Jeg er forbi dette stadie :). I skal bemærke, at det er ikke mig der oprettet tråden :). Jeg går ud fra, at trådstarteren vil høre, hvorfor nogle fravælger AAU til fordel for et andet universitet. Og jeg kom bare med min holdning (der egentlig bliver bakket op af mange andre). Selvfølgelig er der ikke særlig mange der har den store lyst til at komme og fremsætte kritik, når man alligevel - før man overhovedet åbner munden - bliver fejet af som “snobbet”.

hahahhah, jeg undskylder, jeg fik ikke udtrykt mig klart nok, kan jeg se. Men det fagspecifikke kursus varer ved til afslutningen af semesteret, dvs der findes ikke andet på skemaet (ensidig fokus) :). Det var min pointe. :slight_smile: Den her model gør ideelt set den studerende i stand til at forholde sig teoretisk til et hvilket som helst medicinsk problemstilling relateret til det givne fagdisciplin, og når han kommer videre på kandidatdelen ved han/hun, hvad hun roder sig ud i af stort og småt.

Hvem har sagt at de ikke også har kommet med kritik? Men uanset hvem kritiserer eller ikke kritiserer, så er min holdning uafhængig af andre kilder. Jeg er ikke under indflydelse af nogen som helst. Jeg taler ikke på nogens vegne, og det vil jeg så sandelig heller ikke :slight_smile: . Bare fordi en anden kritiserer, er det ikke ensbetydende med at jeg og den anden kritiker har rottet os sammen og “konspirerer mod AAU” :slight_smile:

Når alt kommer til alt, så skal man altid gøre, hvad man føler, er bedst for én, bare så længe man træffer sine valg på et oplyst grundlag. Hvis man mener, at man som studerende opnår en solid teoretisk forståelse af kerneområderne på AAU, go for it - selvom jeg har svært ved at se at man kan opnå det samme udbytte som man gør på KU, hvis man ikke gør en ekstra indsats og læser udover egen pensum.

2 Synes om

Jeg læser på AAU og er rigtig glad for mit valg.

Det sociale sammenhold har ifølge mig været helt i top, også trods corona, så den del kan du godt glæde dig til.

Når det kommer til det faglige så skal det nok passe, at den case-baserede undervisning muligvis ikke er den mest effektive, hvis vi snakker rent tidsmæssigt - man kunne jo sidde med næsen i bøgerne i stedet for. Men de få timer det tager om ugen ved siden af forelæsninger og studiesale giver en mulighed for at få snakket tingene ud og få en fornemmelse af, hvor godt man er med i stoffet. Samtidigt gør det også meget af teorien mere relaterbar. Det synes jeg tit bliver undervurderet.

Når Kom.Med pointerer, at der skulle være mere mulighed for at fordybe sig i teorien på KU, skal man også huske på, at man på AAU kører en model, som er mere spredt ud. Fx har vi ikke alt om nyrerne på én gang, men vi har i stedet om nyrer, hjerte og lunger samtidigt - og over to omgange på bacheloren. Dertil er det jo op til en selv, om man har lyst til at læse op til 02 eller et 12-tal. Det er også svært at sammenligne pensumdækkende litteratur, eftersom man på AAU selv har mulighed for at vælge sine foretrukne lærebøger (selvom de fleste læser de af universitetet anbefalede alligevel).

Personligt er jeg glad for spredningen af fagene, da man på den måde slipper for at køre træt et semester i et fag, som måske ikke lige er favoritten. Det er desuden også fedt at have en ret grundlæggende og bred forståelse af kroppen efter bare et par semestre på studiet.

Jeg har ikke selv hørt, at nogen skulle se skævt til AAU-læger (udover andre lægestuderende måske :wink: ), tværtimod skulle de få god omtale som resultat af de kliniske øvelser og ophold, som begynder allerede på 1. semester.

11 Synes om

@anon47221801 Jeg synes du har en meget snæversynet holdning til aau. Når jeg læser dine kommentarer får jeg følelsen af at KU er det eneste rigtige sted at læse, og hvis man ikke læser der, så bliver man ikke en god læge. Det kan godt være du som sådan ikke skriver dårligt om AU eller SDU, men du bruger rigtig meget tid på at ophøje KU.
Husk nu på, at det ikke altid kun er det faglige der gør dig til en god læge.
Hvis jeg var patient, så ville jeg til hver en tid fravælge en læge, der nærmest sætter sig selv på en piedestal, fremfor en læge der, måske ikke ved alt, men som er villig til at lytte og undersøge for at lære mere.

@anon62804898 dine holdninger ønskes herinde.

7 Synes om

Med al respekt, kære bov, men alt ligger fremme, også modulplanerne på hjemmesiden :). Alt kan undersøges - med al respekt. Og ja, jeg har læst den igennem :slight_smile: .

Hånden på hjertet - vil du fx mene, at det er som medicinstuderende bydende nødvendigt eller overflødigt, at opnå detaljeret viden om medicinsk genetik, altså kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme osv?

Og ja, selvfølgelig har du ret i, at det ikke kun er det faglige, der tæller. Men din professionalisme skal være baseret på faglighed, herunder kommunikationen. Og fokus er ikke på, hvem der ender som gode/mindre gode læger. Det må den enkelte patient afgøre.

Det er godt nok ikke mit navn, men okay :sweat_smile:

Men jeg kan se du alligevel kom lidt med din mening :wink:

Umådelig træt stakkels os der ikke læser på KU og da især AAU, jeg må se frem til at blive en slags “andenrangs læge” men som nævnt tidligere er jeg glad for at læse på AAU:-) og kære Kom.Med du behøver ikke komme med endnu en lang smøre som svar for jeg er så træt jeg ikke orker at læse den.

5 Synes om

Ja, det er sgu så træls når man står på stuen og lægen fra AAU ikke ved hvad en nyre er :frowning:

6 Synes om

:rofl: :joy: du kan gøre som mig og bevidst undgå alle læger uddannet fra AAU

1 Synes om

Jeg tænker slet ikke det scenarie opstår, for jeg får da nok ikke job efter endt uddannelse, måske i arkivrummet :rofl:

2 Synes om

Haha, men så har du trodssalt mulighed for at fordybe dig endnu mere og indhente det “forsømte”, nu når du ikke er på gulvet :sweat_smile:

2 Synes om

Nej, men helt alvorligt. Til trådstarteren, og andre der måske læser med og skal begynde på AAU til september: Glæd jer til at starte. Det bliver seks år fyldt med tunge bøger og kolde øl. Glem alt hvad i hører fra personer, der ikke selv har gået på AAU. Det er i øvrigt ligesom med kørekortet: Man lærer først rigtigt at være læge, når man er færdig. Jeg glæder mig til at møde jer på sygehusene undervejs og efterfølgende, for i bliver sikkert knalddygtige.

11 Synes om

Kære nedned, hvad mener du selv?

Det går ikke an, at du svarer med et spørgsmål, ellers går hele min pointe tabt :wink::D. Venligst, svar på spørgsmålet, og så får du mit svar bagefter :wink: