AAU eller AU

Hej

Jeg står i det privilegium så at sige, at jeg kan komme ind på medicinstudiet uanset, hvor i landet jeg søger ind. Særligt har jeg AAU og AU i tankerne, men jeg er VIRKELIG i tvivl, om hvilke jeg skal vælge.

Jeg ved, at AAU kører en lidt mere praktisk og caseorienteret studieordning og kunne godt tænke mig at høre, hvordan det fungerer (godt eller skidt). Hvor AU vist nok (af min opfattelse - ret mig hvis jeg er forkert på den) er lidt mere gammeldagsskolet, hvor det er ret mere teoretisk (på bachelor-delen i hvert fald).

Jeg vil evt. bare høre ad, om nogle af jer medicinstuderende kan komme med positive og negative omkring de to studier?

Hej henri.
Jeg har læst på AAU i ét år og kender derfor studieformen.
Generelt vil jeg sige, at den casebaserede læring med fungerer vældig godt. Man sættes i grupper (af 6-8 personer), denne er din studiegruppe. Studiegruppen er den gruppe du er sammen med til studiesalsøvelser, kliniske øvelser, laboratorieøvelser og til dels også kliniske ophold på sygehuset (til kliniske ophold er I i mindre grupper bestående af 3 personer, men du vil næsten altid være sammen med mindst én fra din studiegruppe).
Din studiegruppe mødes med en anden studiegruppe to gange ugentligt: en gang for at starte en case, og en gang for at afslutte casen. Typisk afslutter man en case mandag, og starter en ny tirsdag.
Casen er en fiktiv patient hvor begge studiegrupper arbejder sammen om at udlede læringsmål som I skal lære til den efterfølgende uge. Der er altid en vejleder til stede, der hjælper jer med at udlede de rette læringsmål.
I ugens løb er der så forelæsninger og studiesalsøvelser, der understøtter casen og ugen efter afsluttes casen hvor begge studiegrupper møder op UDEN NOTER og fremlægger det, de har I har lært.
Typisk skal man lære anatomi, fysiologi og histologi af et givent organ (eller flere organer) og desuden skal man lære mere specifikke ting.
Som regel fungerer casearbejdet rigtig godt og man får lært en hel masse. Men hvis du er kommet i en studiegruppe hvor folk ikke er så engagerede, kan det være svært at opnå det, man gerne vil. Dog kan man altid selv sørge for at lære sit, men omkring modulopgaver kan man nogle gange godt ende op med en større byrde, end man ellers burde løfte. Men så lærer man også mere :wink:
Det absolut fedeste ved AAU er nok, at man allerede kommer ud på sygehuset på første semester - og det gør man faktisk hele tre gange hvert semester.
Her kommer man så ud på Sygehus Vendsyssel i Hjørring (du skal selv sørge for transport, men at få et lift er ganske nemt), får noget forberedende undervisning af en læge og efterfølgende kommer man i grupper af 3 som førnævnt. Herefter får man typisk 45 minutter sammen med en patient til at optage anamnese og lave den objektive undersøgelse og skriver notater. Hver mand får en tjans, så en gang sidder man og snakker med patienten, andre gange undersøger man og en helt anden gang vil man blot observere og skrive noter til hvad der kan forbedres.
Derefter laver man de kliniske efterbehandlinger, som mange studerende synes, er overflødige. De skal afleveres, sendes og godkendes og det er et krav for at kunne gå til eksamen. Det er ikke svært, men nogle gange bliver man nødt til at skrive hvad vejlederen vil høre, frem for hvad der reelt skete. Det mindsker værdien af en efterbehandling betydeligt.

Du går til eksamen i slut december og helt til slut januar. Efter eksaminerne har du typisk en uges fri før næste semester starter. På første semester skal du til eksamen i 4 moduler, heraf 2 med karakterer og 2 bestået/ikke-bestået.

Medicin på AAU er relativt nyt; derfor har man ikke rigtigt dissektion endnu og det administrative kunne godt gøres noget bedre. Desuden vil man nogle gange komme ud for, at der mangler lokaler hvor gruppen kan arbejde i fred og ro. Der er heller ikke så mange “fritids”-arrangementer endnu (men antallet vokser eksplosivt), men det giver også den engagerede studerende mulighed for at sætte sit eget aftryk på studielivet.

Men den caseorienterede læring er en fantastisk måde at lære på. Har du gået på HTX, så er du allerede bekendt med den - har du ikke, så vil du for det meste blive positivt overrasket!

I forlængelse af det vPro har skrevet vil jeg gerne lige uddybe lidt. Noget af det som ikke blev nævnt og som faktisk fylder ret meget på uddannelsen er projektarbejde. Der er projekt på 2., 3., 4. og 6. semester, som alle er forskellige. 2. semester projekt i folkesundhed hvor man primært samler viden om et emne og beskriver det. 3. semester er eksperimentelt, hvor det går ud på at planlægge og udføre et eksperiment omkring en bestemt problemstilling. 4. semester er mikrobiologisk hvor man arbejder i biologisk laboratorium. 6 semester er naturligvis bachelorprojekt, hvor man selv vælger hvad man vil arbejde med. Projekterne går i sin helhed ud på at fordybe sig i et bestemt område.
Noget andet er, at undervisningen på AAU er modulopdelt (lidt ligesom på SDU) - forskellen er dog at du ikke afslutter hvert modul med en eksamen, men har derimod alle eksamener samlet i januar og juni. Det betyder, som vPro også nævnte, at du har flere fag samtidig omkring et bestemt område i kroppen, hvor AU mere kører den klassiske stil med at afslutte ét fag ad gangen, hvor man gennemgår hele kroppen for hvert fag. De store moduler er også opbygget således at man støder på dem to gange i løbet af bacheloren. Det gælder modulerne om hjerte, nyrer, lunger (1. og 6. semester), fordøjelses systemet (2. og 5. semester) og bevægeapparatet og nervesystemet (3. og 5. semester). Her vil man første gang komme omkring de normale forhold og funktioner, hvor man derimod anden gang har en mere patologisk tilgang til emnerne, altså hvordan de forskellige sygdomme viser sig.
Noget tredje er, at man de første to år har undervisning og er i gruppe sammen med en anden uddannelse, nemlig Medicin med Industriel Specialisering (MedIS). Dette betyder at man altså kan få flere studiekammerater ud over de 60 der bliver optaget på medicin.

Men i dine overvejelser omkring studiested bør du nok overveje hvor du helt vil bo/studere og om du kan lide problemorienteret arbejde, gruppearbejde og alt det andet halløj. Når alt kommer til alt så får du jo en lægeautorisation uanset hvor du læser, og jeg har aldrig hørt om arbejdsgivere der har vægtet uddannede læger fra nogle universiteter højere end andre.