AAU Medicin kandidatdelen

Hej alle,
Jeg starter på kandidatens 1.semester(dvs 7. og 8. semester på uddannnelsen) hvor jeg skal læse 1. og 2. semester.

Findes der eksamenssæt fra tidligere år, så man er forberedt på typen af spørgsmål?

De af jer der har været igennem de to semestre: er det svære eksaminer?