AAU nervesystemet og bevægeapparatet II (dispensation)

Hello friends! Nogen der ved om det er muligt at deltage i modul 5.2 nervesystemet og bevægeapparatet II, selvom man ikke har bestået modul 3.1: nervesystemet og bevægeapparatet I?
Hvis ja, hvad skal der så til for at få dispensation fra bestået M3.1. kravet?

:smiley:

Det kan du ikke.

Jeg prøvede at se om jeg kunne og det kunne jeg ikke

Øv øv. Bliver du egentlig færdig i år?

Hvornår er der svar på dispensationsansøgning? :crossed_fingers:t3:

Hvad synes du har været sværest på studiet?

Hej, jeg ved det er længe siden du har spurgt spørgsmål, men man skal søge dispensation for dette. Min umiddelbare vurdering er at man allerede skal have dispensation for 4 eller 5. forsøg, før det giver mening at søge dispensation for dette. Hvis du ikke mangler mange andre (re) eksamener, så er det klart muligt. Dog er det altid en individuel vurdering som studienævnet laver.