Ændring i SU?

Hvad synes I om regeringens forslag om at skære i SU´en eller lave en del af stipendiet om til lån hvis man ikke kommer igang med sin uddannelse lige efter gyminasiet?
Og tror I det vil få folk til at gå tidligere igang, for ikke at tale om at blive tidligere færdige??

Hvor har du læst om dette forslag om ændring af su’en???
Jeg håber ikke det vil gælde for dem, der er igang med at tage et år melle gym og uni nu!!

Det var i TV2 nyhederne 19.00

Jep, tv2 nyhederne og på p3´s nyheder…megen debat, for nogle mener det er måden at få folk hurtigere gennem uddannelsessystemet, imens andre mener det vil afskrække folk fra at gå igang med en længere uddannelse

For at sige det meget kort, jeg er imod det, og tror ikke det vil forkorte den gennemsnitlige studietid nævneværdigt, jeg tror at hovedgrunden til den lange udddanelsestid herhjemme i højere grad skyldes at folk starter på et studie de senere dropper - fremfor det at folk bruger et ekstra år eller to til at fundere over hvad de vil bruge resten af livet på. Lidt al’a efterskolerne der har dokumenteret at folk der gennemfører 10. klasse bliver hurtigere færdige end de der går direkte fra 9. klasse til udannelsesinstitutionerne.

Tror også en del af grunden til den lange udannelsestid i Danmark skal findes i en del niche prægede (humaniora?) udannelser der vælges ud fra hvad der skal ske under studiet og ikke efter - med andre ord udannelser der ikke giver acceptable jobmuligheder bagefter - jeg tror jeg de danske videregående udannelser tilbyder for mange ligegyldige udannelser.

Uanset hvilken betragtning man antager synes jeg at det nye SU forslag er forkert, skal der endelig ændres på SU er jeg af den overbevisning at SU bør fjernes fra gymnasie- og handelskoleelever (såfremt de ikke er udeboende eller enlige mødre), de penge bliver drukket op, og fungerer næppe som den store motivationsfaktor for at vælge en gymnasiel udannelse i første omgang - som - når alt kommer til alt - nok er een af de store argumenter for SU’ens eksistens.

jensemand: Vi enes så langt som til afskaffelse af SU for gymnasielever og deslige (de såkaldte “cafe-penge”).

De fleste vestlige lande, som yder bare lidt lavere subsidier til deres studenter og studiner på videregående uddannelser end Danmark, d.v.s. har en større grad af egenbetaling (uha!), uddanner samtidig akademikere hurtigere. Samme vil sandsynligvis også hjælpe herhjemme - og hvad der er sparet, er tjent, som man jo siger, for øget egenbetaling vil naturligvis kunne mærkes i et mildere skattesmæk.

Der er netop god ræson i beskæring (og kritik) af det (kuriøse) SU-stipendum, idet det vil øge incitamentet for at blive hurtigere færdig; kun 1% af medicinstuderende gennemfører studiet på normeret tid (fraregnet er desværre de, der tager fri for at deltage i et forskningsprojekt o.l.) - er det rimeligt, at skatteborgerne skal betale for, at “visse” individer prioriterer andre ting for højt?

Det er, i øvrigt, interessant, at du fremhæver de negative implikationer af statsfinansieret uddannelse, som det ellers - mildt sagt - ikke er helt politisk korrekt at kritisere.