Afklaring ang. pt undersøgelse og samtykke

Hej!

Jeg vil lige høre om der er nogen herinde der kan hjælpe mig med at afklarer et par spg. Jeg mener her i rent juridisk forstand.

Hvis jeg er med en læge inde til en undersøgelse f.eks. RE el. GU, skal lægen så spørge pt om det er i orden at jeg er med (med andre ord, kan pt. nægte? umidelbart vil jeg sige ja, da jeg ikke direkte medvirker til us, men hvordan forholder det sig i virkeligheden?) ? Eller er det givet på forhånd at det er et uni. hospital og jeg skal være med inde?

Jeg har nogenlunde kunne læse mig frem til at hvis jeg indgår i afdelings funktion, så behøver jeg ikke at spørge ud over det almindelige informerede samtykke…Men i ovennævnte eksempel taler jeg kun om undervisningseksempler.

En patient kan altid frasige sig undersøgelser eller læge tilstedeværelse. (undtagen ved tvang psyk.loven)
Jeg har aldrig oplevet at jeg ikke blev præsenteret, og at patienten fik et valg om min tilstædeværelse.

Jeg aldrig oplevet at nogen har sagt nej om min tilstædeværelse.
Jeg har dog selv gået ud inden en GU på en ungere patient sammen med pt.s mor.

De fleste steder indgår de studerende i afdelingens normering. Som udgangspunkt skal patienten derfor aktivt fravælge studentens tilstedeværelse, såfremt studenten blot er observatør.

Hvis studenten medvirker til undersøgelsen/indgrebet som assistent, er der ikke så meget at rafle om. Hvis patienten i det tilfælde ikke ønsker personale med en bestemt anciennitet, hudfarve, køn, alder, religiøs overbevisning eller lignende, så bliver undersøgelsen/indgrebet ikke udført. Kun hvis der er tale om akut livstruende eller potentielt livstruende tilstande, vil der blive dispenseret for dette.

Som regel er det ikke noget problem, for selvfølgelig skal man spørge patienterne pænt og opføre sig ordentligt. Men sat lidt på spidsen, så kan det ikke nytte noget, at vi ingen kvalificerede kolleger har om 10 år, fordi nutidens patienter kun vil lade overlægerne lægge hånd på dem.

Jeg er ikke enig i, at patienten skal spørges, når der går en student med ind - derimod mener jeg, at patienten skal orienteres. IMO kan en patient således ikke som udgangspunkt fravælge at en studerende deltager i journaloptagelse, undersøgelse eller lignende. Men, naturligvis er der ingen, der ønsker at gennemtvinge noget, og jeg har aldrig oplevet det som et problem… Langt hen ad vejen afhænger det af måden man præsenterer det for patienten, og jeg synes faktisk at det er dårlig stil, når læger siger: “Jeg har en lægestuderende med - er det i orden?” Jeg synes, at det bør hedde: “Jeg vil gøre opmærksom på, at der er en lægestuderende tilstede” - punktum! ikke noget spørgsmål.

  • Mikkel