Afskaffelsen af hurtigstartsbonus

Hej alle,

Som bekendt bliver hurtigstartsbonussen afskaffet i 2020, og det har bragt mig i lidt af
en uklar situation.

Jeg blev færdig med gymnasiet med i 2018 med et snit på 11,2( inkl. hurtigstarsbonus på 1,08), 10,4 excl.) hvilket betyder at jeg egentlig skulle have haft bonusen frem til 2020, og jeg måske nok kunne komme ind på medicin både i Aarhus, Odense og Aalborg, hvis jeg søgte her til sommer. Men da jeg stadig mangler at supplerere i flere fag (i know dumt af mig), kan jeg først søge ind til næste år.

Min bekymring bunder ud i, om man kan regne med at adgangskvotienter til medicinstudiet( og vel også alle andre studier) falder med de tilsvarende 1,08, som hurtigstarsbonussen har ganget adgangskvotienterne op med til og med i år. Så de ikke ender på et niveau, der er meget over 10,4 stykker.

Derudover har jeg også læst lidt om at antallet af plader på medicinstudiet bliver forøget de næste par år. Kommer det også til at have en betydning for adgangskvotienterne?

Håber I kan hjælpe med lidt afklaring.

Hej Dragen

Jeg går ud fra, at eftersom “alles” snit automatisk “falder”, vil adgangskvotienten dermed også falde. Der er nemlig ingen der kan gøre brug af hurtigstartsbonussen efter 2020 og det giver derfor også bedst mening, at adgangskvotienterne falder som følge deraf.
Til det andet: Mig bekendt kommer der 250 nye studiepladser på bacheloren i medicin anno 2019 fordelt over hele Danmark, hvilket betyder, at der er en chance for at adgangskvotienten vil falde en smule - dog er det en teori, så du må ikke hænge mig op på noget. :slight_smile:

1 Synes om

Hej Dragen

Det giver rigtig god mening, som også @emaa skriver, at snittet vil falde på universiteterne grundet afskaffelsen af 1,08-bonussen. De fleste mennesker har jo i realiteten ikke et snit på 11,4 til at komme ind på KU. Du kan godt regne med at adgangskvotienten falder grundet afskaffelsen, da de fleste ansøgeres snit falder. Mht. flere studieplader, så får KU 97 pladser i år, og de resterende ud af de 250 plader fordeles ud over de tre andre universiteter.

1 Synes om

Har I belæg for at sige, at der kommer 250 nye pladser?

Hvor har i informationen fra.

Du kan læse om det på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside :slight_smile:
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2018/April/250-nye-studiepladser-til-laegeuddannelser.aspx

2 Synes om

Ja det kan du bestemt