Akut psykiatri - skadestuepsykiatri - Benjaminsen mfl

Akut psykiatri - skadestuepsykiatri
Sigurd Benjaminsen,
Birte Glenthøj,
Ulla Bartels,
Anne Lindhardt,

hæftet, 284 sider,
udgave/oplag: 01/01,
årgang: 2004, I
SBN: 87-7749-293-5

Link til forlaget: http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=594

Forlaget skriver:

[quote]Patienter med akutte psykiatriske lidelser forekommer ikke kun på psykiatriske skadestuer, afdelinger og distriktscentre. Også på almindelige skadestuer, i lægepraksis, hos vagtlæger, på hospitalsafdelinger og i centre for misbrugsbehandling ses hyppigt akutte psykiatriske tilstande.

Akut psykiatri er en kort oversigt med beskrivelse af et stort antal psykiske lidelser - med vejledning i akut diagnostik, akut behandling og visitation.

Desuden beskrives, hvordan man håndterer specielle akutte problemområder, som fx selvmordsadfærd, aggressivitet, akut psykotisk uro, abstinensbehandling, akut kriseterapi og tvangsindlæggelse.

Akut psykiatri er velegnet til hurtige opslag, og den vil være særdeles nyttig for enhver læge, som får kontakt med patienter med akutte psykiske lidelser. Bogen kan også bruges af sygeplejersker samt af lægestuderende under deres klinikophold. [/quote]

Fra Acuta nr 990 s. 6
af Michael Tjørnild
Lægestuderende på 12. semester

FADL’s Forlag har udgivet endnu en voksenpsykiatribog med fokus på den akutte psykiatriske patient, som træffes mange andre steder end på den psykiatriske skadestue.
Forfatterne slår i forordet fast, at bogen ikke er ment som en fuldgyldig lærebog i psykiatriske lidelser, hvilket for den almindelige lægestuderende desværre er det samme som en advarsel mod at investere i bogen. Eksamen er altid i fokus.
MEN! Rigtig mange lægestuderende tager vikariater på forskellige psykiatriske afdelinger rundt om i landet, og de vil kunne få meget glæde af bogen. Den er nemlig både velskrevet, systematisk og tilbyder på flere områder meget mere end FADL’s Forlags egen psykiatrigrundbog.
Sproget er flydende og med velforklarede fagudtryk. Vigtige begreber er fremhævede som en god ”memo-service”.
Systematikken er holdt ved at følge ICD-10 i kapitelform. Alle væsentlige lidelser beskrives kortfattet, men med respekt for detaljerne.
Hvad bogen gør bedre end andre er, at den giver gode redskaber til netop mødet med den akutte psykiatriske patient. Der er journal-, skadekort- og epikriseskabelon, som i en presset situation er god at læne sig op ad.
Meget anvendeligt gennemgås selvmordsadfærd, aggressiv adfærd og kommunikation med den akutte patient.
Bogen er ingen grundbog, men koncentrerer sig om det akutte. Forfatterne holder, hvad de lover og lidt til. Bogen anbefales alle med bare lidt mere end pensumdikteret interesse i psykiatri!

Enig med ovenstående. Bogen har et særligt praktisk fokus på akutte situationer og visitation. Dette gør bogen værdifuld ud fra et praktisk synspunkt, men bruger man den som lærebog vil jeg også mene at man kommer til at savne nogen grundlæggende forklaringer og beskrivelser.