Akutlæge eller anestæsiolog?

Siden jeg startede studiet i 2014 har jeg altid villet beskæftige mig med det akutte…Men nu aner jeg ikke om jeg skal være akutlæge eller anestæsiolog.

Kan jeg læse om forskellen på de to specialer et sted?

Jeg vil gerne uddanne mig til det som hedder på engelsk “emergency medicine”.

Anæstesiens rolle i det danske sundhedsvæsen bliver nok ændret nu der er kommet den nye akutlæge uddannelse og så sent som i går så jeg det første opslag til introstilling i akutmedicin i dagensmedicin.

Introduktionsstilling i Akutmedicin - Dagens Medicin.pdf (166.6 KB)

Anæstesien har haft tradition i Danmark at varetage det akutteberedsskab og være aktiv i dette, mon ikke også de fremadrettet vil det?

Anæstesiologen kan noget, som akutmedicinere ikke kan: bedøve (og sikre frie lufteveje) og har sin gang på OP og på tilkald ved traumekald etc.

Akutlægen - uden at vide meget om specialet ser jeg som en sweeper i en akutmodtagelse der hjælper med førstehånds triage af akutte medicinske patienter - almen medicinere i den akutte modtagelse. Altså et bindeled mellem de specialer der er i en akutmodtagelse; intern medicin, ort.kir, organ kir, gyn/obs etc.

Laver FAST skanning, tager sig af de akut medicinsk og til dels akut kirurgiske patienter (indtil de kommer på OP). Akutlægen har vel også en stor uddannelsesforpligtigelse over for de yngre læger - da han optimalt set er bagvagten i akutmodtagelsen.

Det er vel nogenlunde sådan jeg tror man har tænkt speciallet. Du kan læse mere om specialet her: https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/akutmedicin
Det er jo helt nyt :slight_smile:

1 Synes om

Er også interesseret i at vide noget om dette!
Ved I om der er noget nyt?

1 Synes om

Nyt om hvad?

Det er lidt uklart, hvad du vil vide nyt om?

Om det er akutlægen eller anæstesiologen der i fremtiden kommer til at tage sig af det akutte(lægebil mv.)

Jeg tror det er anæstesien - akutlægen kan ikke intubere. Anæstesilægen stabiliserer mens akutlægen diagnosticerer…