Aldersfordeling SDU sommer/vinterstart

Jeg bliver færdig med gymnasiet i år og søger ind på SDU ved sommerstart. Jeg vil derfor kun være 19 til den tid. Jeg er dog lidt nervøs omkring aldersfordelingen ved sommerstart. Hvordan har I oplevet det? Hvad er gennemsnitsalderen ved sommerstart på SDU?

Som 19-årig vil du nok komme på vinterstart. I år skulle man være min. 20 år for at få sommerstart. På vinterstart er der derfor flest som er under 20 år, når de starter, men der er stadig en stor andel som er ældre.

1 Synes om