Allmennmedisin (klinisk arbeid) - Steinar Hunskår

Allmennmedisin - klinisk arbeid

Link til munksgaard

anmeldelse i ugeskriftet

Steinar Hunskår
736 sider
Udg. år 2003
2. udgave
ISBN 87-628-0509-6

Forlaget skriver:

[quote]Allmennmedisin

  • klinisk arbeid

Allmennmedisin er 2. udgave af den norske lærebog i klinisk almen medicin, som er skrevet til brug for lægernes grunduddannelse. Der lægges vægt på at beskrive symptomer og sygdomme, som er relevante for almen praksis, og på at vise hvordan almenmedicinsk arbejde udføres i praksis med henblik på udredning og behandling af de almindeligste tilstande og sygdomme. Desuden behandles generelle almenmedicinske temaer, som fx almenmedicinens opgaver, sundhedsoplysning, sundhedskontrol, lægeetik, narkotikaproblematik og specielle medicinske opgaver i patientens forskellige livsfaser.

Bogen egner sig også godt til sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægesekretærer og andre i den primære sundhedstjeneste, som samarbejder med læger i almen praksis. Tandlæger, lægevagtspersonale, social- og sundhedsforvaltningen, ambulancetjenesten, bedriftssundhedstjenesten og mange andre vil også have nytte af bogen.

Redaktionen har i øvrigt bestået af følgende personer:

Anette Fosse, specialist i almen medicin, Mo i Rana
Irene Hetlevik, specialist i almen medicin og ammanuensis i almen medicin, Trondheim
Per Hjortdahl, specialist i samfundsmedicin og professor i almen medicin, Oslo
Knut Holtedahl, specialist i almen medicin og professor i almen medicin, Tromsø
Hogne Sandvik, specialist i almen medicin, Bergen
Dr.med. Steinar Hunskår har redigeret bogen og ledet redaktørgruppen. Han er specialist i almen medicin og professor i almen medicin ved universitetet i Bergen.

Nordisk forskerpris til Steinar Hunskår

Tidsskrift Norske Lægeforening

Professor dr.med. Steinar Hunskår (f. 1956), Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, er tildelt den nordiske forskerpris for 2001 fra Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat i Danmark. Prisen er på 100 000 danske kroner, og Hunskår får prisen for sin innsats for forskning, formidling og fagutvikling innen akademisk allmennmedisin i Norge og internasjonalt. Han har etablert forskningssamarbeid med forskergrupper internasjonalt og er leder av Verdens helseorganisasjons gruppe om epidemiologi av urininkontinens. Hunskår er nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling. Han er bl.a. redaktør av Allmennmedisin , læreboken som kom i 1997.
[/quote]

Opdateret´+ endnu en anmeldelse:

Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske lægeforening
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_L … _ID=945891

Flott bok ordnet etter organsystemer, med akkurat passe lang presentasjon av diagnoser med prevalens, behandling, retningslinjer… Enkelte temaer har særskilt omtale, slik som brystsmerter, dyspnè, livsfaser, røykeslutt… I tillegg er symptomer beskrevet med ulike mulige diagnoser. Boka bruker endel begreper og sammenhenger som “selvfølgelige”, så dette bør ikke være den første boka du leser om et tema. En flott oppsummeringsbok som nok vil være uunnværlig på allmennpraktikerkontoret.