Almen patologi (teori og praksis) - Baandrup et al

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=484

Redaktion: U. Baandrup, P. P. Clausen, C. Fenger, N. Græm, G. K. Jacobsen,
Indbinding Indbundet
Forlag Fadl
Udgivelsesår 2005
Sidetal 402
ISBN: 87-7749-405-9

Forlaget skriver:

[quote]Almen Patologi - Teori og praksis, er en lærebog til medicinstudiet, men den kan anvendes ved flere medicinske specialer: Tandlæge-, biomekanikstudiet, og andre fag, der studerer human patologisk anatomi.

Bogen kan læses som en selvstændig indføring i patologiens almene del, herunder celler og vævs reaktioner. Stoffet er organiseret, så bogen kan bruges som basis- og opslagsbog under studiet og senere under arbejdet i de kliniske afdelinger og i almen praksis.

Bogen kan læses sammenhængende med Klinisk patologi http://www.fadl.dk/forlag/vis_bog.phtml?uid=513 – ISBN 87-7749-310-9.

Patologisk anatomi er et unikt fag, fordi det er bindeleddet mellem lægevidenskabens teoretiske og kliniske fag. [/quote]

En bog, der er god nok, hvis man hurtigt skal lære definitioner på begreber indenfor patologien. Synes dog bogen bærer præg af at den er første udgave, og at den er lavet for at dække behovet for en dansk lærebog indenfor emnet. Bogen bliver sikkert bedre af en revidering, der er for mange uklarheder. Desuden er udpræget mangel på billeder af det man som 5. semester stud i Kbh synes er relevant! Omvendt er der fx billeder af relevante sygdomme og kendetegn (fx “hornløget”) som der slet ikke er nævnt i teksten. En biting, som dog irriterede mig var den belastende bleggule sidefarve…svær at overstrege i og belastende for øjenene (i hvert fald mine :slight_smile: )Jeg ville altså ikke anbefale bogen, hvis man vil have en dybere forståelse for faget! Her kan jeg da samtidig anbefale Ess. Pathology af Ruber m.fl, der også kan bruges til special patologi. I forhold til den danske får man her noget for pengene, der rækker længere i studiet!

En bog som undervisere ofte kritiserer alene pga. at de ikke mener at markedet kan bære en dansk bog i patologi (et fremragende kritik-argument :? )

Jeg synes at den er rigtigt godt skrevet, og det måske lidt ovenfladiske niveau passer perfekt til ny studieordning KU.

Jeg har været meget glad for at læse i denne bog sammen med dens storebror “klinisk patologi”.

Og i modsætning til Lindse finder jeg faktisk den lidt kuriøse detalje med den æggeskalsfarvede baggrund ganske behagelig.

Opdateret til 2005 udgaven