Anatomi begreber

Jeg sidder og læser på nogle ting i anatomi, men har problemer med at definere følgende. Jeg håber nogle kan forklare mig det, eller eventuelt vejlede mig i forhold til, hvor jeg skal kigge henne. Jeg har prøvet at google. Begreberne er som følger:

Midtaxillærlinjen (denne formoder jeg er den linja man trækker medialt gennem axillen, hvis man kigger ind fra siden.

Angulærlinjen

Medioclaviculærlinjen (denne kan jeg godt gætte mig frem til --> jeg forestiller mig, at man trækker en lodret streg gennem midten af clavicula fra cranielt til caudalt).
Men hvad med de to øverste begreber.

Håber nogle kan byde ind med et eller andet, især med angulærlinien.

Midtaxillær linjen er som navnet foreskriver en linje trukket i midten af axillen vertikalt. Altså forestil dig en linje der deler axillen i to.
Denne afgrænsning bruges bl.a. til at afgrænse det kvindelige bryst, hvilket er enormt vigtigt klinisk.

Angulærlinjen er ikke et begreb jeg er bekendt med, men min umiddelbare tanke er at det henviser til en linje enten vertikalt eller horisontalt gennem en af Angulae på scapula.
lidt ala Scapulary Line: ( Scapular line - Wikipedia )

Håber det var brugbart :slight_smile:

Jo det lyder meget passende - det var også det jeg kom frem til, til sidst.
Tak for svar :slight_smile: