Anatomi som ordblind

Jeg er censor i en massageuddannelse, hvor eleverne skal lære anatomi. Der er flere af dem, der er ordblinde, hvodan lærer de lettest muskler med udspring og hæfte ? Mh Alice

Jeg er ikke selv ordblind, så der er muligvis nogle problemer jeg ikke har tænkt over.
Men anatomi er jo ikke nødvendigvis et særligt læsetungt fag, så jeg tænker mig at man som ordblind vil kunne gøre nogenlunde det samme som alle andre:
Køb et godt pensumdækkende atlas og find en læsemakker der ikke er ordblind og som kan hjælpe med udtalen lige i starten.
Brug evt Flashcards.
Sidst men ikke mindst er Aclands Video Atlas et suverænt hjælpemiddel (ordblind eller ej) og her bliver alle navnene udtalt (på engelsk ganske vist, men det er jo næsten same same).

http://aclandanatomy.com/