Ang.: 1.årsprøve

Hej.

Jeg har et spørgsmål ang. 1.årsprøven i medicin på AU, er det rigtigt at selvom man har bestået et eller 2 fag, at man stadig kan blive smidt ud af studiet når tidsfristen udløber, og hvis man har opbrugt alle tre forsøg på de fag man mangler, ville det gøre en forskel at søge dispensation for et fjerde/ forlænget tidsgrænse? Er der nogen der har haft erfaringer med lign. situationer, please skriv?

Håber at hører fra nogen herinde.

Tak på forhånd

Priya

Man skal inden udgangen af 2. år på studiet have bestået alle eksamenerne på 1. år ellers udskrives man af studiet.
Du kan søge om dispensation for denne regl og om ekstra eksamensforsøg. Din ansøgning vil så blive behandlet i studienævnet. De vil se på dit studieforløb og din begrundelse for, hvorfor du ikke har bestået, og så ud fra det træffe en afgørelse.
Tal med en studievejleder om det. De kan hjælpe dig med din ansøgning.

Nu ved jeg ikke hvor mange fag du mangler at bestå, men jeg synes under alle omstændigheder du skal prøve, at ansøge om forlængelse af tidsfristen og et ekstra eksamensforsøg. Det skader aldrig at prøve, og så ved du da med dig selv, at du har prøvet alt.

Held og lykke med det.

WHAT? Bliver man smidt ud af sit studie hvis man ikke består sine eksamener? Skal man ikke bare tage sit semester om?

Man har tre forsøg til hver eksamen. 1 års eksaminer skal bestås inden der er gået to år.
Ved ansøgning om dispensation vil en forlængelse blive vurderet ud fra begrundelsen for forsinkelsen. Denne gives hvis du er studieegnet nemmere end et ekstra forsøg på Eks.

Ekstra forsøg vil blive vurderet ud fra den begrundelse for at dumpe den OG om du er studieegnet. Dvs om du bestod de andre eksaminer.

Fortæl lidt mere om din situation så skal jeg give en bedre vurdering af dine chancer for at få medhold.

Nåå okay, det lyder vel meget fair :stuck_out_tongue:
Jeg skal i gang med første semester her fra september, det bliver bare så spændene!

Man har tre forsøg til hver eksamen. 1 års eksaminer skal bestås inden der er gået to år.
Ved ansøgning om dispensation vil en forlængelse blive vurderet ud fra begrundelsen for forsinkelsen. Denne gives hvis du er studieegnet nemmere end et ekstra forsøg på Eks.

Ekstra forsøg vil blive vurderet ud fra den begrundelse for at dumpe den OG om du er studieegnet. Dvs om du bestod de andre eksaminer.

Fortæl lidt mere om din situation så skal jeg give en bedre vurdering af dine chancer for at få medhold.[/quote]

Lad mig forklare min situation: pga et dødsfald i familien (i marts md.), blev jeg utrolig påvirket, da det var en a min nære familie der døde, hvilke gjorde at jeg hverkun kunne læse eller spise = depression,dette svt at jeg ikk kunne læse op til Makroskopisk anatomi (eksamen maj 2011), men havde besluttet mig for at søge dispensation for at få forlænget 1.årsprøvens tidsfrist til makroskopisk eksamen så jeg ku tage den til december 2011. Og læse op til hhv genetik og mikro så jeg ku tage dem til juni.
Men i mit vedkommende fik jeg desværre afslag for ansøgning hvor svaret lød på at de ikk synes det var nødvendigt at give dispensation når tidsfristen ikk var udløbet endnu. da jeg kontaktede studienævnt forklarede de mig at jeg blev nødt til at tage op til makro, og prøve da mit 1.årsprøve tidsfrist ender i august og jeg kunne ikk afmelde den, hvilket jeg blev chokeret over, da studievejlederne sagde at jeg vil helt sikker ku få dispensation. Så jeg blev nødt til at tage op til eksamen, nærmest halv forberedt, og bestod heller ikk på tredje forsøg.
Mikroskopsik anatomi bestod jeg heldivis ved tredje forsøg, men genetik bestod jeg ikke, hvilket var mit sidste forsøg, hvilket kom som et chok da jeg var helt sikker på at have bestået den efter jeg havde været til eksamen.
Før sommeferien søgte jeg dispensation igen for folænget tidsfrist på 1.årsprøven, og afventer svar. men nu med en ikk bestået genetik skal jeg til at søge dispensation igen, og jeg står i denn uvidende situation og ved ikk hva jeg skal gøre??

Man har tre forsøg til hver eksamen. 1 års eksaminer skal bestås inden der er gået to år.
Ved ansøgning om dispensation vil en forlængelse blive vurderet ud fra begrundelsen for forsinkelsen. Denne gives hvis du er studieegnet nemmere end et ekstra forsøg på Eks.

Ekstra forsøg vil blive vurderet ud fra den begrundelse for at dumpe den OG om du er studieegnet. Dvs om du bestod de andre eksaminer.

Fortæl lidt mere om din situation så skal jeg give en bedre vurdering af dine chancer for at få medhold.[/quote]

Lad mig forklare min situation: pga et dødsfald i familien (i marts md.), blev jeg utrolig påvirket, da det var en a min nære familie der døde, hvilke gjorde at jeg hverkun kunne læse eller spise = depression,dette svt at jeg ikk kunne læse op til Makroskopisk anatomi (eksamen maj 2011), men havde besluttet mig for at søge dispensation for at få forlænget 1.årsprøvens tidsfrist til makroskopisk eksamen så jeg ku tage den til december 2011. Og læse op til hhv genetik og mikro så jeg ku tage dem til juni.
Men i mit vedkommende fik jeg desværre afslag for ansøgning hvor svaret lød på at de ikk synes det var nødvendigt at give dispensation når tidsfristen ikk var udløbet endnu. da jeg kontaktede studienævnt forklarede de mig at jeg blev nødt til at tage op til makro, og prøve da mit 1.årsprøve tidsfrist ender i august og jeg kunne ikk afmelde den, hvilket jeg blev chokeret over, da studievejlederne sagde at jeg vil helt sikker ku få dispensation. Så jeg blev nødt til at tage op til eksamen, nærmest halv forberedt, og bestod heller ikk på tredje forsøg.
Mikroskopsik anatomi bestod jeg heldivis ved tredje forsøg, men genetik bestod jeg ikke, hvilket var mit sidste forsøg, hvilket kom som et chok da jeg var helt sikker på at have bestået den efter jeg havde været til eksamen.
Før sommeferien søgte jeg dispensation igen for folænget tidsfrist på 1.årsprøven, og afventer svar. men nu med en ikk bestået genetik skal jeg til at søge dispensation igen, og jeg står i denn uvidende situation og ved ikk hva jeg skal gøre??[/quote]

Hej det er da lidt en hårknude du er havnet i…

Først to spørgsmål. Hvad fik du i mikro karakter?
Har du dokumentation fra læge på din depression?