Ang gennemsnit for kvote 1 på medicinstudiet

Jeg har et ønske om at søge ind på medicinstudiet på SDU til næste år, og i den forbindelse har jeg et spørgsmål omkring optagelse på kvote 1.

Jeg har i 2005 afsluttet en HTX-eksamen med et endeligt gennemsnit på 9,5 hvilket jo lige præcis ligger i underkanten i forhold til grænsekvotienten på medicinstudiet (2005).

Mit spørgsmål går nu på det følgende afsnit (kopieret fra http://www.studieguide.sdu.dk/studier/i … =9&id=2168):

"Ekstra fag på højeste niveau:

En ansøger med en adgangsgivende eksamen, der under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende uddannelse som erstatning for et fag på lavere niveau, får justeret sit eksamensgennemsnit. Justeringen af eksamensgennemsnittet foretages ved at gange det opnåede eksamensgennemsnit med 1,03. Gennemsnittet beregnes med én decimal."

Dette vil give mig et gennemsnit på 9,8

Men hvordan skal “et ekstra fag på højeste niveau” forståes?

Jeg har afsluttet 4 fag på højeste niveau:

Dansk A

Engelsk A

Teknikfag A (Proces teknik)

Kemi A

Håber at i forstår mit spørgsmål.

Mvh,
Mads Møller

Det ekstra fag på højniveau skal forstås i forhold til antallet af normale A niveauer. I studentereksamen har man minimum 4 A-niveau fag. Har man 5 A-niveau fag, har man altså et ekstra fag på højeste niveau. Det ved jeg med sikkerhed.

Omkring valgfag på htx kan man læse på http://www.ug.dk/Vejledningsportal/Elem … valgfaghtx :

Lidt længere nede står der:

Hvilket du altså har gjort. Derfor vil jeg umiddelbart konkludere at du har max antal fag på højniveau og altså derfor har et ekstra fag på højeste niveau i forhold til minimumskravet for en htx og derved kan gange din kvotient med 1,03.

Men dine studievejledere eller Ungdommens Uddannelsevejledning kan svare dig helt konkret. Kontakt adresser og numre på:

http://www.ug.dk/Vejledningsportal/Elem … =artik-uuv

Der er masser af gode informationer på http://www.ug.dk hvor du kan læse meget mere.

Mange tak for svaret. Jeg prøver at sende en mail til en studievejleder også for at være sikker.

Men hvis jeg kan gange mit gennemsnit med de famøse 1,03 så ser det jo lyst ud med muligheden for at komme ind på SDU :slight_smile:

Sidder lige og bliver helt paf … Er kvotienten ved SDU virkelig steget så meget ?
Jeg kom i 1999 ind via kvote 1 med et snit på 8,6 …
Føler mig lige pludselig MEGET heldig G.

Har du (Mads Møller) fundet ud af om du kan forhøje dit snit? Hvis ja, hvordan bliver snittet så forhøjet for os, der er blev student i 2005?

Nu er det jo sådan, at hvis du kan gange din kvotient med 1,03, så er der muligvis en masse andre ansøgere, der kan gøre det samme. Det kan betyde, at kvotienten stiger yderligere.

Ikke at jeg ved noget om det, men jeg vil gætte på at den nye 1,03-regel ikke vil betyde det store for adgangskvotienten i 2006. Tror nemlig ikke det er en særlig stor andel af ansøgerne der har haft et ekstra fag på højest niveau. I min gamle gymnasieklasse mener jeg f.eks. slet ikke der var en eneste…

Ikke at jeg ved noget om det, men jeg vil gætte på at den nye 1,03-regel ikke vil betyde det store for adgangskvotienten i 2006. Tror nemlig ikke det er en særlig stor andel af ansøgerne der har haft et ekstra fag på højest niveau. I min gamle gymnasieklasse mener jeg f.eks. slet ikke der var en eneste…[/quote]

I min klasse (HTX) har næsten alle valgt et ekstra højniveausfag - og denne tendens går igen på hele årgangen. Mit indtryk er, at de fleste efterhånden har kendskab til muligheden for at kunne korrigere deres snit med 1,03. Jeg tror desværre, at dette kommer til at præge næste års adgangskvotient.

Hvad angår 1,03-reglen, fremgår følgende af LINK:

“Du kan forhøje dit gennemsnit, hvis du har gennemført ekstra niveauer i din adgangsgivende eksamen ud over det krævede niveau. Har du gennemført et ekstra niveau, kan du gange dit gennemsnit med 1,03.
Har du gennemført to ekstra niveauer, kan du fra 2008 gange dit gennemsnit med 1,06. De ekstra niveauer skal fremgå af eksamensbeviset. Er din eksamen af ældre dato, kan du evt. få din gamle skole til at påføre på beviset, at du har taget niveauer ud over det krævede niveau.”.

Ikke at jeg ved noget om det, men jeg vil gætte på at den nye 1,03-regel ikke vil betyde det store for adgangskvotienten i 2006. Tror nemlig ikke det er en særlig stor andel af ansøgerne der har haft et ekstra fag på højest niveau. I min gamle gymnasieklasse mener jeg f.eks. slet ikke der var en eneste…[/quote]

I min klasse (HTX) har næsten alle valgt et ekstra højniveausfag - og denne tendens går igen på hele årgangen. Mit indtryk er, at de fleste efterhånden har kendskab til muligheden for at kunne korrigere deres snit med 1,03. Jeg tror desværre, at dette kommer til at præge næste års adgangskvotient.

Hvad angår 1,03-reglen, fremgår følgende af LINK:

“Du kan forhøje dit gennemsnit, hvis du har gennemført ekstra niveauer i din adgangsgivende eksamen ud over det krævede niveau. Har du gennemført et ekstra niveau, kan du gange dit gennemsnit med 1,03.
Har du gennemført to ekstra niveauer, kan du fra 2008 gange dit gennemsnit med 1,06. De ekstra niveauer skal fremgå af eksamensbeviset. Er din eksamen af ældre dato, kan du evt. få din gamle skole til at påføre på beviset, at du har taget niveauer ud over det krævede niveau.”.[/quote]

Hmm, gad vidst om det er en særlig tendens på HTX (altså at man ofte vælger et ekstra højniveaufag)? Det er ikke mit indtryk at det er særlig almindeligt på de almene gymnasier. Er der nogen der ved noget om det??

[quote=“CKU”:10jo8gef]
Hmm, gad vidst om det er en særlig tendens på HTX (altså at man ofte vælger et ekstra højniveaufag)? Det er ikke mit indtryk at det er særlig almindeligt på de almene gymnasier. Er der nogen der ved noget om det??[/quote]

Det var en helt klar tendens på mit gamle HTX gymnasium at folk valgte det ekstra A-fag

[quote=“Dr. Müller”:2qtnlwpo][quote=“CKU”:2qtnlwpo]
Hmm, gad vidst om det er en særlig tendens på HTX (altså at man ofte vælger et ekstra højniveaufag)? Det er ikke mit indtryk at det er særlig almindeligt på de almene gymnasier. Er der nogen der ved noget om det??[/quote]

Det var en helt klar tendens på mit gamle HTX gymnasium at folk valgte det ekstra A-fag[/quote]

O.k.

Jeg har i mellemtiden talt med et par elever på almene gymnasier, og de har fortalt at 1,03-reglen er kendt, men at næsten ingen vælger et ekstra højniveaufag.

Måske skyldes situationen at man på HTX har et obligatorisk højniveaufag mindre end man har på de almene gymnasier, og at HTX’ere derfor har mere tid og overskud til at vælge et ekstra højniveaufag…

[quote=“CKU”:3p1vbzus]
Jeg har i mellemtiden talt med et par elever på almene gymnasier, og de har fortalt at 1,03-reglen er kendt, men at næsten ingen vælger et ekstra højniveaufag.

Måske skyldes situationen at man på HTX har et obligatorisk højniveaufag mindre end man har på de almene gymnasier, og at HTX’ere derfor har mere tid og overskud til at vælge et ekstra højniveaufag…[/quote]

Det har du nok ret i, men til orientering har HTX’ere kun et “halvt” A-fag mindre end STX’ere, idet det obl. Teknikfag A tæller som 1,5A-fag.

Jeg tror dog ikke, at man skal lægge så meget i denne regel, eftersom regeringen med stor sandsynlighed indfører den ny 12-skala til næste år. Dette kommer øjensynligt til at give nogle ændringer i denne regel jf. skalaens udformning :?

[quote=“Hien”:1ew7mxcr][quote=“CKU”:1ew7mxcr]
Jeg har i mellemtiden talt med et par elever på almene gymnasier, og de har fortalt at 1,03-reglen er kendt, men at næsten ingen vælger et ekstra højniveaufag.

Måske skyldes situationen at man på HTX har et obligatorisk højniveaufag mindre end man har på de almene gymnasier, og at HTX’ere derfor har mere tid og overskud til at vælge et ekstra højniveaufag…[/quote]

Det har du nok ret i, men til orientering har HTX’ere kun et “halvt” A-fag mindre end STX’ere, idet det obl. Teknikfag A tæller som 1,5A-fag.

Jeg tror dog ikke, at man skal lægge så meget i denne regel, eftersom regeringen med stor sandsynlighed indfører den ny 12-skala til næste år. Dette kommer øjensynligt til at give nogle ændringer i denne regel jf. skalaens udformning :? [/quote]

Haarder skal godt nok have fart på hvis den nye skala allerede skal tages i brug ved optagelsen 2006.

Men nu vi taler om ændringer i optagelsesreglerne, kommer der en lille skærpelse af de fagspecifikke krav i 2006 på AU og SDU. Fra 2006 er det nemlig ikke længere tilstrækkeligt AT HAVE BESTÅET matematik og fysik på B-niveau samt kemi på C-niveau: Der kræves nu ET SNIT PÅ 8,0 i de omtalte fag.

En sådan skærpelse af de fagspecifikke krav (selv om den ikke er stor) trækker (alt andet lige) adgangskvotienten nedad fordi der vil være lidt færre der vil være kvalificerede til at ansøge (og færre ansøgninger giver alt andet lige en lavere adgangskvotient).

Jeg tror ikke ændringerne i optagelsesreglerne får nogen stor betydning for adgangskvotienten - da de der søger på kvote 1 og dermed har et snit på <9,6 nok også vil have et snit langt over 8 i de matematiske fag!!

Men er dog lidt nervøs for at 1,03-reglen vil får adgangskvotienten til at stige :frowning: - søger ind til sommer og har et snit på præcis adgangskvotienten ved SDU.

[quote=“herakles”:kohr68hf]Jeg tror ikke ændringerne i optagelsesreglerne får nogen stor betydning for adgangskvotienten - da de der søger på kvote 1 og dermed har et snit på <9,6 nok også vil have et snit langt over 8 i de matematiske fag!!

Men er dog lidt nervøs for at 1,03-reglen vil får adgangskvotienten til at stige :frowning: - søger ind til sommer og har et snit på præcis adgangskvotienten ved SDU.[/quote]

Det er vigtigt, at du ikk låser dig fast på at komme ind i år. Den fejl lavede jeg for 1½ år siden, men er siden kommet videre og skal i gang med en anden udd. fra feb. Ville have gode chancer for kvote 2 i år, men nu er ønskejobbet blevet til noget andet :slight_smile:

Har fået svar på mit spørgsmål efter flere forsøg ved forskellige studievejledere:

Hej Mads

Du har ret i din antagelse af en tidlig “julegave” i form af en korrigering af dit eksamensgennemsnit. De to fag, du har haft på A-niveau - kemi og engelsk - ud over de obligatoriske (dansk og teknik), udløser bonus. Du har haft et ekstra fag på A-niveau ud over de krævede 3. Derfor kan dit gennemsnit multipliceres med 1,03. Det beregnes med kun 1 decimal (og der rundes ikke op), så dit gennemsnit vil blive 9,7. Du skal ikke selv sørge for at korrigere dit gennemsnit. Søger du digitalt via http://www.optagelse.dk vil det ske i forbindelse med din ansøgning dér. Søger du via KOT-skemaet, skal de ansøgte uddannelsessteder korrigere dit gennemsnit. Men da det er noget nyt, er det en god idé - for en sikkerheds skyld - at holde øje med, at du nu også får den bonusberegning, du er berettiget til. Har du arbejdet eller på anden måde kvalificeret dig til en mulig kvote 2 ansøgning, kan du i øvrigt overveje at søge i kvote 2, hvor fristen er den 15. marts 2006. Så vil din ansøgning automatisk også blive prøvet i kvote 1. Søger du i kvote 2, kan du ikke søge digitalt.

Med venlig hilsen

Jakob Mørk Hansen
vejleder
Studievalg Fyn
65501065/60111062
[email protected]

Slettet.

[quote=“Dr. Müller”:15mv3l2x]Har fået svar på mit spørgsmål efter flere forsøg ved forskellige studievejledere:

Hej Mads

Du har ret i din antagelse af en tidlig “julegave” i form af en korrigering af dit eksamensgennemsnit. De to fag, du har haft på A-niveau - kemi og engelsk - ud over de obligatoriske (dansk og teknik), udløser bonus. Du har haft et ekstra fag på A-niveau ud over de krævede 3. Derfor kan dit gennemsnit multipliceres med 1,03. Det beregnes med kun 1 decimal (og der rundes ikke op), så dit gennemsnit vil blive 9,7. Du skal ikke selv sørge for at korrigere dit gennemsnit. Søger du digitalt via http://www.optagelse.dk vil det ske i forbindelse med din ansøgning dér. Søger du via KOT-skemaet, skal de ansøgte uddannelsessteder korrigere dit gennemsnit. Men da det er noget nyt, er det en god idé - for en sikkerheds skyld - at holde øje med, at du nu også får den bonusberegning, du er berettiget til. Har du arbejdet eller på anden måde kvalificeret dig til en mulig kvote 2 ansøgning, kan du i øvrigt overveje at søge i kvote 2, hvor fristen er den 15. marts 2006. Så vil din ansøgning automatisk også blive prøvet i kvote 1. Søger du i kvote 2, kan du ikke søge digitalt.

Med venlig hilsen

Jakob Mørk Hansen
vejleder
Studievalg Fyn
65501065/60111062
[email protected][/quote]

Hermed en ekstra lille tidlig julegave til Dr. Müller: Du tror sikkert ikke på mig, men dit snit stiger faktisk til 9,8 - og ikke kun 9,7 som Studievalg Fyn har fortalt dig. Den besynderlige afrundingsregel som Studievalg Fyn har informeret dig om (altså den om at der ikke rundes op), er IKKE korrekt.

Jeg syntes nemlig at den omtalte besynderlige afrundingsregel var så besynderlig at jeg for en sikkerheds skyld kontaktede Studievalg Fyn. De sagde at den besynderlige regel var korrekt, og at jeg kunne læse om den i Bekendtgørelse nr. 365, §3, stk. 3 - en bekendtgørelse der desværre ikke findes. Vejlederen har dog tydeligvis ment Adgangsbekendtgørelsen (som er Bekendtgørelse nr. 362), og her har hun tydeligvis misforstået formuleringen i §3, stk. 3.

Jeg kontaktede derefter Studievalg København som også umiddelbart mente at der altid rundes ned. De ville dog undersøge det nærmere og kontaktede derfor Ministeriet. Her fik de at vide (de ringede tilbage til mig) at der i virkeligheden anvendes ALMINDELIGE afrundingsregler! Studievalg København ringede derefter til Studievalg Fyn, og de fandt sammen ud af at det var Studievalg Fyn der havde misforstået §3, stk. 3 i Adgangsbekendtgørelse. Studievalg København ringede derefter tilbage til mig og sagde at Studievalg Fyn beklagede deres fejlinformation.

Det må man sige. Det kan betale sig at spørge lidt rundt…

Det ville også være underligt at der ikke galdt almindelige afrundingsregler. De runder jo generelt set op på eksamensbeviserne (hos mig ihvertfald).

Men tillykke med det til alle med ekstra højniveaufag. Det bliver spændende for jer at se hvor meget kvotienten går op (godt man er optaget… hehe)!

Mht. hvor meget adgangskvotienten vil stige som følge af 1,03-reglen, mente Studievalg Fyn at den nye regel stort set ikke vil få indflydelse da kun en ret lille andel har et ekstra højniveaufag.

Studievalg København mente heller ikke at reglen vil ændre det store, men de turde ikke sige for meget (de var vist blevet lidt bange for mig efter at jeg havde tvunget dem til at kontakte både Ministeriet og andre Studievalgscentre, og det var blevet klart at jeg havde mere styr på Adgangsbekendtgørelsen end diverse vejledere 8) )