Ang. LPB/LPK og overenskomst

Kære studmed.dk

Jeg har browset markedet lidt for banker, da det er gået op for mig min nuværende bank ikke helt kan holde konkurrencen på gebyrer, renter og div.

I min søgen er jeg stødt på Lægernes Pensions Kasse og Pensions Bank, der dækker mine behov rigtig godt, og tilmed er billige. De har en studiekonto for stud.med.'er.

Problemet herfra og videre er så, banken ikke optager kunder der ikke er medlemmer af pensions kassen. Jeg vil sådan set gerne være medlem af pensionskassen, men det kan man ikke uden at have en pensionsindtægt. Jeg arbejder i sundhedssektoren på en speciallægeklinik, men forhandler selv løn. Derfor er jeg ikke dækket af en overenskomst med seperat pensionsindbetaling.

Da jeg ikke er medlem af FADL, og ikke har planer om at blive det - så er jeg løbet lidt tør for idéer. Hvor kan en stud.med. få arbejde ved siden af studiet i sundhedssektoren med overenskomst, uden at komme i forbindelse med FADL?

Lad mig høre

Det står vel meget godt her:

Arbejder du på universitetet som underviser, studievejleder, studentermedhjælp, demonstrator eller præparatfremstiller under overenskomst indgået af FADL/SUL og Finansministeriet, indbetaler arbejdsgiveren fra 1. april 2009 1,78 pct. af lønnen.

Men du kan vel bare følge overenskomsten og blive medlem? :smiley:

  • De kræver også aktiv indbetaling imedens du søger ind som kunde i banken. Derefter kan du sige dit overenskomst-job op, og fortsat være kunde.

Studentermedhjælp et eller andet sted lyder som sagen.

Jeg takker.