Ansøgning: Noen spm ang praktik - pkt.10 på skemaet

Jeg er litt usikker på hvordan jeg bør fylle inn ansøgningsskemaets pkt.10 med tanke på min tidligere arbeidspraktik. Her følger noen spørsmål.

Jeg har jobbet i videobutikk ved siden av allmennfaglig gymnas i 10 måneder, ca. 50 timer pr måned. Skal jeg skrive ugentlig arbejdstid til gjennemsnittet av dette, altså 12.5 ? Eller skal jeg la ugentlig arbejdstid stå tom? Dette arbeidet er dog ikke særligt relevant for lægeuddannelsen, så måske jeg bare skal utelate denne erfaring?

Jeg har også jobbet som ferievikar ved en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Jeg har jobbet alle ferier, som sommer, jul og påske, fra og med sommeren 2004 med totalt 490 timer. Hva skal jeg så skrive på ugentlig arbejdstid? Ta gjennemsnitt? Eller la stå blankt?

Militærtjeneste har jeg også hatt. Skal man skrive noe på ugentlig arbeidstid der? Der bodde jeg jo ett helt år :?

Takk for hjelpen!