Arbejdsgivers prioritering af universitet

Kære studmed’er

Jeg har et spørgsmål, jeg håber I kan hjælpe mig med at besvare. Inden jeg vælger universitet, vil jeg gerne høre om, det i det fremtidige liv som læge vil blive prioriteret hvilket universitet, man er uddannet fra. Jeg overvejer at vælge Aalborg universitet, dels fordi det er billigt at bo heroppe og at antallet af studerende gør det mere attraktivt. Samtidig kan jeg se, at der har været en del modstand omkring uddannelsen heroppe og at uddannelsen er meget ny ift fx KU og AU og at lægerne herfra derfor muligvis ikke lever op til standarden fra andre universiteter(???). Jeg vil høre, om man vil blive nedprioriteret i sit fremtidige arbejde på baggrund af hvilket universitet , man kommer fra, og om jeg vil gøre klogt i at vælge fx AU istedet, hvis jeg ønsker at arbejde på et hospital i Århus?

Hej Kasper

Jeg synes slet ikke, at der er behov for bekymring, og jeg tvivler på, at en fremtidig arbejdsgiver i din ansøgning/CV vil udelukke dig blot fordi du ikke er fra det universitet, som vedkommende anser som værende det “bedste sted.” Der er så mange, der vil diskutere og siger KU er bedst og bla bla bla, andre siger AU, andre siger SDU og der er selvfølgelig også fortalere for AAU. Selvom det er et nyt studium på AAU, så er de kendt for at være meget moderne og knap så gammeldags som AU. Du får klichéen over alle klichéer fra mig af og det er måske en naiv tankegang, men jeg er fx. slet ikke i tvivl om, at jeg vil blive fravalgt pga. universitetsvalg, det er for snæversynet og grotesk, så derfor: Vælg med hjertet - det hele skal nok gå og det handler altså om kompetencer, færdigheder og passion. :-)))

Hej Kasper.

Jeg blev færdig i 2004. Når du afslutter dit studie får du et papir fra sundhedsstyrelsen (en mail faktisk) med din autorisation. Din autorisation er det eneste en arbejdsgiver ønsker at se - udover CV. På autorisationsbeviset står intet anført om hvor du er uddannet fra. Jeg har i 11 år aldrig skulle fremvise noget eksamensbevis nogen steder.

Vælg derfor roligt Aalborg, hvis det er der du har lyst til at læse.

Tusinde tak for jeres gode svar!

Desuden er AAU et rigtig dejligt sted at læse medicin. Der er ingen færdiguddannede læger fra AAU endnu, da uddannelse først startede i 2010. Men her er en fantastisk studieform samt studieliv, og de studerende på kandidaten har sidste år fået rigtig meget ros af censor for at være utroligt dygtige i forhold til, hvor langt de var i uddannelsen. Det bedste er dog, at vi fra kandidaten af er på hospitalet hver dag.