At lave fejl som læge

Hej alle,

Jeg studerer til dagligt medicin på 2. semester, men går ofte med tanken om at droppe ud, da jeg har svært ved at klare tanken om de fejl, som jeg efter al sandssynlighed kommer til at lave. Jeg synes, at studiet er super spændende, men jeg har heller ikke lyst til at ligge søvnløs om natten pga. mit kommende erhverv.

Er der også andre, som går rundt med frygten for at lave fejl, og hvordan håndterer I dem?

Hvad er en fejl? Intet i livet er fejlfrit. Arbejdet med mennesker er ikke sådan at A altid er det rigtige at gøre B og C kan være lige så rigtigt. Nogle gange vil B gavne mere end A og C mere end B. Nogle gange ønsker patienten B, selv ville man give A og andre vælge C.

At være læge handler om at lave et lægefagligt skøn. Dernæst lave en plan med patienten om, hvordan man hjælper denne.

Der er for tiden en kæmpe debat i lægekredse omkring netop fejl og fejlskøn. Her er modparten Styrelsen for Patientsikkerhed med helt urealistiske forventninger omkring hvordan det er være læge på gulvet og hvad der kan accepteres. Det lægger for tiden et kæmpe press på læger og forringer i høj grad det kliniske arbejde med utryghed (Læs svendborgsagen).

Selv arbejder jeg fuld tid i frontlinjen på en meget udsat post - med ekstremt mange patientkontakter og behov for at træffe hurtige beslutninger, hvis der skal være flow i systemet. Det er ikke uden frygt at jeg tager på arbejde. Jeg er nu ikke bange for at lave fejl - det er en præmis i arbejdet at lave et fejlskøn. Men jeg er “bange” for styrelsens ageren: Det kan du læse mere om her: http://liljefred.dk/debatindlaeg/jeg-er-en-daarlig-laege/

Men det skal ikke have lov til at ødelægge det ellers givende arbejde som læge. Du går på 2. semester - inden du er færdig - har andre kollegaer taget de kampe og jeg tror på at der er kommet en ny linje fra Styrelsen.

Det fejlfrie sundshedvæsen er en illusion. Selvfølgelig skal man opføre sig samvittighedsfuldt og lægefaglig forsvarligt - men det gør ordentlige mennesker også…

3 Synes om