At være eller ikke-være medlem af lægeforeningen

Nu har jeg været medlem af DADL siden jeg blev færdig for snart 6 år siden, hvor jeg pligtskyldigt meldte mig ind. Siden da, har jeg modtaget ugeskriftet og fået en (lidt) billigere forsikring og et (meget lidt) billigere fitness medlemskab, men så heller ikke så meget mere. Så jeg begynder lidt at spørge mig selv, om det virkelig er de over 8000 kr årligt værd.

1:Ugeskriftet mener jeg er til grin, det videnskabelige indhold er helt til hest. Jeg har afmeldt papirudgaven og læser debatindlæg og andet alment online. Jeg får istedet i NEJM (hvilket er rørende billigt). Desuden orienterer jeg mig i BMJ og JAMA online (gratis via hospitalet).

2:Lægeforeningens kurser: ikke superrelevante og desuden umulige at få fri/finansieret på min afd. Jeg syntes desuden de er for dyre til egenbetaling.

3: De forhandler min overenskomst: Det taler klart for at blive (men 8000 kr per yngre læge!)
4: Det kollegiale/ historiske i én samlet lægestand: Taler klart for at blive.

5: Jurisk hjælp: Det hører jeg ofte, som argument for at blive. Men jeg er altså af den klare overbevisning, at hvis man handler ud fra rationelle principper og får en klage; ja så skal man da bare fortælle sin oprigtige version af sagen. Det kan da næppe være lovens intention at “lægens partsindlæg” skal være gennemlæst og rettet af en jurist. Og skulle jeg så få en klage/næse, så må jeg jo tage den på mig, som en voksen og ansvarlig læge samt lære af forløbbet. Jeg kan ikke se det formålstjenelige i, at en jurist i lægeforeningen skal fortælle mig, hvordan jeg “takler” sagen bedst. Skal patienten så ikke også have en jurst (og så nærmer vi os noget rigtigt skidt for læge-patient forholdet i al almindelighed).

6: Pamperi: syntes det virker til at alt lægeforeningen afholder virker unødigt dyrt og flot.

Men jeg er virkelig i vildrede og bliver nok hængende. Men hvad med Jer?

Det er en interessant debat du her rejser, selv har jeg aldrig overvejet mit medlemskab af lægeforeningen. Eller jo, det har jeg da, men jeg har ikke overvejet at melde mig ud, sådan for alvor. En vigtig del af min “identitet” synes jeg har været at være medlem af og en del af lægeforenigen.

Men derfor er der jo ikke noget i vejen med at lave en cost-benefit analyse.

Vedr 1. ugeskriftet er jeg ganske enig. Læser det faktisk aldrig mere bruger og bruger helt andre kilder til vidensopdatering, men det skyldes nok at jeg mere er peer-review typen: læs uptodate.com :wink:

vedr. 2. Lægeforeningens kurser giver jeg ikke meget for i hvert fald ikke ud fra en økonomisk betragtning. Det meget svært, som du siger, både at få fri med løn og kurset betalt når det er et af lægeforeningens kurser da disse er så dyre. Jeg sigter mere bredt, så der har IRFs kurser været guld værd. Men skal man være medlem af lægeforeningen for at deltage i deres kurser? Det ved jeg ikke. Men det er heller ikke årsagen til mit medlemskab.

vedr 3. Herfra et plus på min konto, selvom jeg ikke er enig i alle deres prioriteringer hvad overenskomst handler om og slet ikke deres arrogante håndtering af 4års-reglen. Men det ved de fleste der har været med på siden siden 4årsreglen rullede og husker de kampe jeg tog sammen med sidens brugere…

vedr 4. Her ligger min hovedvægt også. Hel klart et emotionelt og måske ikke rationelt plan.

vedr 5. Jeg synes dog det giver en tryghed at kunne ringe ind, og jeg fik fin hjælp da jeg havde en tvist med en lægebolig hvor jeg boede og måske fik en lige fræk og kort nok opsigelsesfrist. Der var juristerne hurtig klar inde hos Yngre Læger.

vedr 6. Her er jeg hel klar enig og jeg har jo selv været med i yngre lægers repræsentantskab. Jeg har været med i team almen praksis, hvor der dels har været møder inde i hovedkvateret, men også på adresser som f.eks Hotel. Hilton i Lufthaven og hvor folk fløj ind til mødet - dem fra Århus, mens undertegnede tog bilen med kørselsgodgørelse til statens takst på 3,60 og altså 1200kr for turen fra Svendborg - København t/r.

Alle større møder ligger på matrikler som Hindsgavl slot, Hotel Nyborg Strand etc - det er fine steder.

Omvendt er det klart at hvis man gerne vil have læger til ulønnet at bruge sin fritid på aktiviteter så sker det nok ikke på hotel Capp Inn.

Men jeg er enig der er store og fine armbevægelser og jeg så gerne man gjorde mere for at holde kontingentet nede.

Jeg er glad for de oplevelser det gav mig, men jeg synes også det var svært at forlige sig med de forhold og jeg synes også det blev for meget, for fint, for flot. Samtidig med man sad og var moralens vogter og så hellige med at alt der lugter af medico-industrien er fyfy… Trods lægeforeningen arrangementer i stor stil ligner noget lægemiddelindustrien arrangerede for 10 år siden. Men det er okay når det er andres medlemmers penge?

Dog synes jeg man skal rose det arbejde der er med inspektorordningen (http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Y_L/FAQ/Inspektorordning1), som jeg mener er en fordel for vores uddannelse som yngre læger. Den er virkeligt et anerkendelsesværdigt arbejde. Yngre Læger skal også roses for hele deres TR arbejde på praksisfronten.

Det korte og det lange er jeg er enig i mange punkter, men at jeg er af følelsesmæssige omstændigheder blevet hængende.

Men det er ikke reb der binder mig til lægeforeningen, men sytråden har holdt endnu…

Du rammer det lige på sømmet. Jeg har virkelig ofte spurgt mig selv hvad pokker jeg får ud af DADL.

ad 1. ) Kan købes af alle for 1200 kr. Jeg selv læser efterhånden mest dødsannoncerne og stillingsopslag.
ad 2. ) Jeg synes kun lægeforeningens kurser henvender sig til praktiserende læger eller dem der er i gang med almen blok. Hvor er alle de andre specialer henne?
ad 3. ) Ikke eet ord her om gule fagforeninger.
ad 4.) Det er en dyr historie.
ad 5.) Her har jeg faktisk haft behov for juridisk bistand. Ikke personligt, men da alle yngre læger på min afdeling blev pålagt at købet “udstyr X” (som er nødvendigt i udførelsen af vores virke) spurgte jeg lægeforeningen til råds. De kunne henvise til paragraf xxx og afgørelser fra EU og danske domstole, hvorved afdelingens krav blev skudt ned. Fedt - og der sparede jeg lige 4000 kroner.
ad 6. ) Den eneste gang jeg har været ude at spise på molskroen (det vr en gourmet aften) der stødte jeg ind i bestyrelsen for yngre læger. De var lige derude og hygge - og jeg så/hørte at regningen skulle betales af foreningen. Vi betalte 5000 kr for 2 personer, og jeg antager at yngre læger ikke kom af med meget mindre.

Alt i alt et godt debat-oplæg. Jeg selv er frygtelig i tvivl om hvad jeg får for mine penge.

Tja,måske skulle tingene ændres indefra. Ved at “andre typer” stiller op.Mit indtryk er at mange i særligt yngre læge fraktionen er af samme fagforeningssjak, som også var i Fadl. De er simpelthen “flasket” op med pamperi. Det kan faktisk gøre mig lidt harm,at høre at de spiser gourmetmad. Fint de får aftensmad efter et bestyrrelsesmøde, men en 2 retters middag til 300 kr/næse kunne vel gøre det.

Foreningens hovedmål/kerneydelse er vel basalt set:

  1. Overenskomst
  2. Juridisk bistand
  3. Aftaler af faglig, it-, kommunikations- og uddannelsesmæssig karakter

Min overbevisning er, at hvis foreningen ikke kæmper med næb og klør og til sidste blodsdråbe for disse kerneydelser på deres medlemmers samt kommende medlemmers vegne, fortjener de ikke mine penge.

Når jeg bliver færdiguddannet, skal jeg ikke være medlem, fordi jeg føler, de har håndteret punkt 3 horribelt.

[quote=Yngre_Læger]Hvorfor sagde Yngre Læger ja?
Der er mange, der har stillet spørgsmålet, hvorfor Yngre Læger sagde ja til den uddannelsesaftale, der indeholder fireårsreglen, når Yngre Læger er imod fireårsreglen. For at kunne svare på det, bliver vi nødt til at gå lidt tilbage i tiden og se på, hvad det var, vi stod overfor.

Der var massiv speciallægemangel, og allerede i 2005 havde regeringen politisk fokus på at afkorte uddannelsestiden for speciallæger. Det fremgik af regeringsprogrammet - nogen måtte gøre noget!

Vi nåede frem til foråret 2007, før vi så de barske realiteter i konkret udformning. Danske Regioner fremlagde en model, der indebar at:

  1. den afsluttende kliniske del af medicinstudiet placeres på regionernes hovedsygehuse

  2. den kliniske basisuddannelse forlænges til to år og skal foregå samme sted som det sidste år af medicinstudiet

  3. senest et år efter KBU skal lægerne have søgt et samlet speciallægeuddannelsesforløb (bestående af det nuværende intro- og hoveduddannelsesforløb)

  4. lægerne må højst søge to gange i hvert speciale

  5. antallet af introduktionsstillinger i de populære specialer reduceres

Jeg ved ikke, om I synes, det ser tillokkende ud. Vi syntes det ikke dengang, og vurderingen var, at det var det, der var kommet, hvis vi ikke havde blandet os.

Vurderingen var også, at man ved at gå ind i forhandlingerne ville få en bedre platform for at påvirke det, der reelt ville ske. Altså hvordan reglerne helt præcis skulle formuleres, hvilke dispensations- og forlængelsesmuligheder, der skulle være, hvor mange stillinger, der skulle oprettes osv.

Blev der mulighed for at påvirke aftalen? Ja, vi har haft indflydelse, for den færdige bekendtgørelse ser jo noget anderledes og noget bedre ud end forslaget fra Danske Regioner. Var det ikke for fireårsreglen, så er bekendtgørelsen et fremskridt.

Men har de involverede parter levet op til det, de forpligtede sig til? Her tænker jeg særligt på introduktionsstillingerne. Har regionerne opslået og besat det aftalte antal introduktionsstillinger? Vi ved det ikke, for vi kan ikke få tallene. Har de konverteret uklassificerede stillinger til uddannelsesstillinger? Vi ved det ikke. Og bliver ansøgerne i højere grad ansat på baggrund af deres potentiale frem for meritter? Ikke alle steder ved vi.[/quote]

I min verden er det fine ord for ikke at være sin opgave voksen.

Har intet imod at de personer der yder ekstra frivilligt arbejde efter en i forvejen lang arbejdsuge udøver pamperi, og synes overordnet at YL/DADL gør et godt arbejde.

Synes dog fortsat at 4-års reglen og KBU er utilgiveligt og en total fallit-erklæring for en organisation der kalder sig selv for en fagforening. Idet jeg læser ovennævnte citerede kan jeg med det samme mærke blodtrykket stige gevaldigt - og det er generelt det der sker hver gang jeg tænker tilbage til det svineri der skete dengang. Dette er også årsagen til at jeg for nogen tid tilbage afleverede en meget negativ evaluering over DADL/YL’s arbejde.

At argumentere mod ovennævnte forsvar er ligesom at argumentere med en væg eller slå i en pude - fuldstændig håbløst og uanset hvad der siges ændrer det ikke på outcome. Hvis dog bare de ville erkende at det de lavede dengang var en fejl så kunne man måske lidt lettere komme videre.

Man må nok bare konstatere at vores fagforbund nok er noget nært det eneste i landet af sin art der vil have accepteret en sådan forringelse og umyndiggørelse uden kamp.

Så for at opsummere - som fagforening svigter vores fagforening - men som forening for alt muligt andet er jeg egentlig meget tilfreds.

Meget interesante oplæg.
Måske kunne man ansøge om lov at deltage i DADL’s næste generalforsamling. Her kunne man så stille alle de nævnte spørgsmål og bekymringer.

Nogle, der kan hjælpe med et link til den underskrevne uddannelsesaftale fra 2007?

Og blev denne aftale egentligt sendt til urafstemning blandt medlemmerne?

På forhånd tak.

[quote=“TKN” post=82202]Nogle, der kan hjælpe med et link til den underskrevne uddannelsesaftale fra 2007?

Og blev denne aftale egentligt sendt til urafstemning blandt medlemmerne?

På forhånd tak.[/quote]

Kan læses her:
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder?public_visningsType=1&public_nyhedsId=23952

Kan i øvrigt anbefale at læse den oprindelige tråd:

http://studmed.dk/forum/48-Studmed-debat/62125-Turnus-skæres-ned-til-ét-år-og-andre-ændringer

Samt det læserbrev der i sin tid var med til sætte gang i det hele.

http://www.studmed.dk/forum/48-Studmed-debat/62125-Turnus-skæres-ned-til-ét-år-og-andre-ændringer?limit=15&start=75#62293

[quote=“jimn” post=82194]Meget interesante oplæg.
Måske kunne man ansøge om lov at deltage i DADL’s næste generalforsamling. Her kunne man så stille alle de nævnte spørgsmål og bekymringer.[/quote]

Hvis dit indlæg var møntet på mit svar tror jeg ikke jeg kan rejse nogle spørgsmål eller anføre nogle bekymringer som der ikke allerede er blevet svaret på/rejst. At det så ikke har flyttet noget er en anden sag.