Bachelor skrivning

Hej

Jeg skal om ikke så længe begynde med at skrive min bachelor, og vil høre om der er nogle medicinstuderende, der evt har lyst til at dele deres eller komme med erfaringer til nogle vejledere :slight_smile:
Jeg går på KU

Jeg har haft supergode erfaringer. Jeg tror det bygger på god kommunikation - fx havde jeg skrevet et udkast fik jeg det tilbage med rettelser og forslag til forbedring kort tid bagefter. Min vejleder havde været både praktiserende læge og forsker med PhD og vidste derfor enormt meget om hvordan man bygger sådan en opgave op, men også hvilke faldgrupper man som studerende kan falde i - men generelt tror jeg det er alfa/omega der ef god kommunikation!
Jeg går på AAU og der tæller bachelor projekt 15 ECTS point (rimelig meget)