Basal neuroanatomi - Moos, Møller


http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=665

Moos, Torben og Møller, Morten,
275 sider indbundet, udgave/oplag: 02/01,
årgang: 2006,
ISBN: 8777493451

Forlaget skriver:

[quote]Bogen beskriver gennemgribende og velillustreret centralnervesystemets anatomi. Hovedvægten er lagt på de fysiologiske og kliniske aspekter som er relevante for medicinstuderende og på odontologiske kurser.
Centralnervesystemets forskellige dele er grupperede efter funktionelle forhold. Sansernes anatomi (syn, hørelse, ligevægt, smag og lugt) omtales udførligt. Illustrationsmaterialet er grundigt revideret i forhold til forrige udgave. På linie med 2. udgave er bogen relevant for de studerende på ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne samt øvrige mellemlange sundhedsuddannelser. [/quote]

Basal Neuroanatomi dækker pensum i neuroanatomi godt, da den ikke er for detaljeret, hvilket gør den overskuelig. Den er dog ikke så gennemarbejdet, som man kunne forvente af en anbefalet lærebog ved KU, da der er alt for mange meningsforstyrrende småfejl, der kunne være opdaget ved en grundig gennemlæsning.

Jeg vil anbefale denne bog. Den er god at læse, især fordi den er dansk og letlæselig - kan læses på en weekend - overskuelig og uden for mange detaljer. Eneste minus er at den mangler oversigter over de største ‘slynger’ (eller hvad de nu hedder, de der pathways). Men dem kan man finde i en anden bog og kopiere.

Bogen eneste fordel er at den er på dansk og derfor bruger korrekt nomenklatur.

Af minusser kan nævnes flere :
Jeg har 1.udgave/1.oplag og nogle af figurene var så forkerte at de ikke engang kunne rettes med lidt tilføjelser - vores underviser bad os om at strege dem fuldstændigt ud. Dette er vist blevet rettet i 1.udgave/2.oplag.
Bogen er meget upædagogisk og kan være meget langsommelig at komme igennem på trods af de forholdesvis få og korte sider.

Hvis jeg skulle læse neuroanatomien om ville jeg vælge en anden bog

Jeg synes bogen er utroligt dårlig!
Der mangler billeder af de beskrevne strukturer, forklaringerne er dårlige og upædagogiske og der er så mange ‘småfejl’ i den, at flere af underviserne mener den burde afskaffes.

Jeg kan forestille mig at den er ok at læse efter, hvis man allerede har læst neuro en gang og blot skal genopfriske det (fx. hvis man skal ta 3.sem om), men for førstegangslæsning er den intet værd!

Jeg er enig med Cillets.

I Århus læser vi efter en norsk lærebog - Sentralnervesystemet af P. Brodal. Den er dog meget omfattende, hvorfor en del af os pga. tidspres prøvede basal neuroanatomi. Det var spild af tid. Jeg fattede intet! Bogen er for kompakt og netop manglen på detaljer gør den svær at forstå. Jeg forstod den først efter at have læst Brodal…

Forresten prøvede man på AU den danske lærebog for et enkelt semester. Næste semester var den væk igen…

Læser man på KU er der en åbenlys fordel ved denne bog, nemlig at man risikerer at sidde overfor Torben Moos (er ikke sikker på at Morten Møller kan løsrive sig fra sine studier af corpus pineale) til eksamen, ikke sandt!..og der er jo som bekendt ikke noget en eksaminator sætter større pris på end at høre sine egne ord gentaget, ikke sandt! Desuden er Bjarkam ikke videre populær blandt de øvrige forelæsere på KU, der mener at bogen er et overflødighedshorn af faktuelle fejl…hvorvidt dette er udtryk for kollegial indoktrinering af de studerende eller oprigtig mistro til bogens indhold må man jo så selv vurdere! Ikke sandt!

Læste selv efter bogen med godt udbytte…et af præparaterne fra bogen dukkede endda op til spotten, ikke sandt!

Jeg syntes lige modsat THH, at “Basal neuroanatomi” er virkeligt dårlig, ifht. Bjarkams “Neuroanatomi”. Sproget er svært tilgængeligt, og i den sædvanlige meget gammeldags “Indre organer” og “Bevægeapparatet”-stil. Dog har du ret i at der er en række faktuelle fejl i Bjarkam, hvoraf enkelte faktisk er lidt graverende, men det er i praksis ikke noget særligt stort problem, da underviserne gør en del ud af at oplyse om hvor disse er.

Som en kort intro til faget neuro er dette en god og let læst bog. Jeg læste den sammen med Brodals på 3. sem på SDU, hvor neuro fylder et halvt semester. Jeg valgte som flere den gang gjorde at splitte mit 3 sem i 2, så der var tid til det. Gid det var præsent den dag i dag :smiley: Jeg husker neuro som et meget spændende fag på SDU da man endelig mødte et fag der i højgrad er klinisk omend det også var præget af den tyspiske anatomiske tankegang. Ikke forstå det - bare lær det!

Man kan ikke rate indlæg man selv har oprettet men jeg vil give den 3 stjerner. Prisen er en faktor der trækker op.

Basal neuroanatomi skulle være kommet i en ny udgave. Er der nogen der har læst den og ved om den skulle være værd at læse efter? Er selv kommende 3. semesters på KU.

Hey Henrik.sp
Jeg læste efter Crossman Neary, men havde også Moos møllers bog og læste lidt i den… Moos bog er den de anbefaler, men også den med det højeste neveau, måske lidt for højt. Desuden syntes jeg den var kedelig og uinteressant. Se iøvrigt mit indlæg under Crossman Nearys bog, den vil jeg stærkt anbefale!!
Med venlig hilsen
Simon

Bogen er nu opdateret til udgave/oplag: 02/01

For det første har bogen nu E07 mistet sin største fordel, da forfatteren ikke længere eksaminerer på KU.
Bogen er fyldt med fejl, og der findes ikke nogen officiel retteliste (hvis nok fordi forlaget af en eller anden grund ikke vil acceptere fejlene i bogen), og selvom der således findes en uofficiel, er man absolut ikke sikker på, at alle er kommenteret deri. Og da det ikke ligefrem drejer sig om en halv sides retteliste, er det nærmest en uoverskuelig opgave at skulle rette dem i bogen over en gang, og det bliver altså en konstant frustration gennem hele læsningen.

Derudover er forfatteren faktisk dårlig til at skrive; han formulere sig underligt og meget rodet.

Bogens eneste fordel ift. Bjarkam er dens kapitel om ledningsbaner, men eftersom dette emne blive gennemarbejdet både i neurofys og til en glimrende forelæsning af forfatteren selv, er dette langt fra nok til at jeg kan anbefale bogen.

Endvidere er bogen mere detaljeret end konkurenten (Bjarkam), som i kraft af at være opgivet som anbefalet læsning altså er nok til at få topkarakter - Moos Møller giver altså detaljer der ikke er nødvendige.

Karakter 1/5 (1-tallet er alene pga. kapitlet i ledningsbaner, så læs det på biblo)