Basal Patologisk Anatomi - Ballegaard og Due

Basal Patologisk Anatomi - Ballegaard og Due
236 sider
Hæftet
1.udgave (1986) genoptrykt 2004

###########################-
Resumé fra bagside :
Patologisk anatomi beskriver sygdommes årsager og udvikling ud fra iagttagelse af legemets organer, væv og celler. Dette kompendium for lægestuderende og andre i sundhedsuddannelserne beskriver de basale begreber. Medicinske fagord er løbende oversat. Systematisk og kortfattet. 62 fotos. 17 tegninger og skemaer. Studietekniske forslag. Definitioner, litteraturliste, stikordsregister. For hvert kapitel disposition, ordliste og testspørgsmål. Liste over kræftfremkaldende stoffer. Mikroskopinøgle.

[quote]Anmeldelse fra ugeskriftet (1987!) :
Basal Patologisk Anatomi
Ballegnard S, Due C

Den almene patologi har de sidste årtier kun på få områder ændret karakter og perspektiv og her specielt indenfor immunologi og karcinogenese.

Ovennævnte bog kan hvad indhold angår ikke konkurrere med de gængse læreboger i faget, men udmærker sig ved en gennemført systematisk fremstilling af stoffet, der gør bogen let læselig og med et indhold, der nøje svarer til det pensumkrav, der i dag stilles til de medicinske studenters tentamen i almen patologisk anatomi. Seiv om det er et “tørt stof” med talrige definitioner, så er det lykkedes forfatterne ved gode kapiteloversigter, systematiske overskrifter og marginstikord at skabe et godt overblik, der gør stoffet fængende.

Selve teksten er skematisk og næsten telegramagtig. Hvert afsnit afsluttes med en række velvalgte testspørgsmål, som er dækkende for afsnittene, der yderligere suppleres med en ordliste.

Egentlige fejl i bogen er vanskelige at påvise, men stedvist er nomenklaturen lidt forældet, ligesom enkelte af de anførte definitioner i dag er forladt, og andre er noget simplificerede. Ligeledes bærer afsnittet om cytologisk gradering præg af en lidt ukritisk afskrift af ældre lærebøger eller måske støvede forelæsningsnotater. Bogens 62 fotos er velvalgte og “i en til prisen” god fotografisk gengivelse, ligesom figurer og skematiske illustrationer er veldisponerede.

I en bog som denne, med en så stram opbygning, synes det malplaceret med et appendix indeholdende en 6 sider lang opremsning af karcinogene stoffer, hvorimod et væsentligt appendix, der udgør en mikroskopinøgle, er så beskeden i omfang, at det hverken er “fugl eller fisk”.

Alt i alt en vellykket bog, til indføring og repetition af basal patologisk antomi, der uden tvivl udover at finde vej til de medicinske studenter vil brede sig som ringe i vandet til andre biologisk orienterede specialer.

Svend Larsen
Ugeskrift for Læger, 149/11 - 9. marts 1987[/quote]

Super bog, der stort set dækker pensum i patologi på 5. semester ny ordning - jeg læste kun efter den.

Det kan dog ikke anbefales at gøre som mig, nemlig at skodde undervisningen fuldstændig, når man kun har denne bog, den mangler nemlig virkelig nogle illustrationer… men, hvis man lige kigger præparaterne igennem, så er man godt hjulpet af denne.

Der mangler ALT om molekylære detaljer, men det er også begrænset, hvad der kræves - og så er den ikke ligefrem up-to-date, så nye emner er heller ikke dækket (f.eks. apoptose).

  • Mikkel