Basisbog i medicin og kirurgi - Schroeder et al. 4. udgave

Torben V. Schroeder
Svend Schulze
Jannik Hilsted
Jan Aldershvile

Indbinding Indbundet
Forlag Gyldendal Akademisk
Udgivelsesår 2007
ISBN: 87-628-0573-8

Forlaget skriver

[quote]Basisbog i medicin og kirurgi er en lærebog, der udgør en overskuelig dansksproget introduktion til de to centrale kliniske fag på medicinstudiet: intern medicin og kirurgi.
Med baggrund i bogens relativt få sider har redaktionen foretaget en omhyggelig afvejning af stofmængden inden for de enkelte specialer. I denne prioritering er der lagt vægt på sygdomme, der kvantitativt spiller en rolle, samt hvorvidt manglende kendskab til sygdommen vil få væsentlige konsekvenser for patienten. En række sjældnere sygdomme er følgelig udeladt. Bogen skal derfor også ses som et bud på det basale pensum i intern medicin og kirurgi, som sammen med tilegnelse af kliniske færdigheder i undersøgelsesteknik, basale procedurer og kommunikation udgør fundamentet for den nybagte medicinske kandidat.
I denne 3. udgave er det grundlæggende koncept justeret og videreudviklet på baggrund af kommentarer fra studenter og undervisere. Ud over en omfattende revision af de eksisterende kapitler er der tilføjet et nyt kapitel om den akutte patient.
Forfatterkollegiet er sammensat af yngre, men alligevel erfarne klinikere med stort engagement i såvel præ- som postgraduat undervisning.

Basisbog i medicin og kirurgi er først og fremmest en basal lærebog for medicinstuderende, men kan også benyttes af andre grupper i sundhedsvæsenet, som har brug for en overskuelig opdatering af viden inden for intern medicin og kirurgi.
[/quote]

Denne bog bruges på 6. sem KU som anbefalet lærebog. Men den kan ikke anbefales af underviserne ude i klinikken, de står fast på med.komp. Grunden kan man godt forstå, sygdommene er virkelig kort gennemgået, og jeg synes der er en tendens til at de “glemmer” (?) at skrive behandlingen ned på mange sygdomme. Til gengæld er den god til at få på plads hvad prævalens osv er i DK, og hvad de vigtigste symptomer er. Jeg tror også at den sikkert vil egne sig godt til eksamenslæsning, hvis man lige skal have et hurtigt overblik over hvilke sygdomme der nu fandtes under hver kursus. Desuden et udmærket mamma afsnit og ortopædkirurgi som mangler i min primære bog (kumar & clark). Ydermere et helt kapitel om de forskellige billeddiagnostiske metoder, når man for 5. gang har glemt princippet i CT scanning og hvornår det primært bruges. Underviserne siger at de mener man kan klare sig igennem eksamen med denne bog, hvis man har været til alle timerne, har hørt godt efter, og kan huske alt man har hørt her…men man skal vist også tage deres ord med at gran salt?

En virkelig lækker bog som næsten alle kliniske undervisere, mener er utilstrækkelig. Det bunder dog nok mest i, at de står med næsen ned i deres eget speciale og mener at netop dét er medicinstudiets mest vigtige område. For den studerende der desperat forsøger at få et overblik over de enkelte sygdomme indenfor de forskellige specialer, er bogen er kæmpe hjælp.
Sammen med undervisningsnoter og udleverede materialer, mener jeg at Basisbogen er Medicinsk Kompendium overlegen når det kommer til eksamenslæsning.

Den kan varmt anbefales!

Den er i den grad også anbefalelsesværdig som introduktion inden man skal ud på en ny slags afdeling - hurtigere og mere overskuelig at læse.

Vil bare sige at jeg fuldt ud er enig med Lindse 's indlæg vedrørende Kumar and Clark: Det danske kapitel i mamma er bedre i basisbogen end tilsvarende den engelske udgave.

Vil ikke anbefale folk at kaste sig hovedkuls ud i basisbogen alene. Den kan ikke stå alene, der mangler for meget. Min mening herom kan læses i forummet om medicinsk kompendium.

Efter overstået eksamen i medicin og kirurgi, hvor jeg bl.a. har brugt Basisbog i medicin og kirurgi, er den lærte lektie, at man godt kan læse efter basisbogen, men synes man, at medicin og kirurgi rent faktisk er spændende fag, så skuffer basisbogen med sin manglende dybde og omfang.
Bogens absolut største mangel er, at der nævnes en masse termer/symptomer/fakta omkring de aktuelle sygdomsenheder, men disse bliver aldrig tilstrækkeligt uddybet. Tilbage sidder man så og undrer sig over, hvorfor man lige akkurat ser det symptom v. den sygdom. Det virker som om, at der ikke lægges vægt på forståelse og udførlig beskrivelse af de vigtigste sygdomsenheder.
Endvidere er der store huller i mange af afsnittene, hvor nogle sygdomme simpelthen ikke er nævnt, andre steder er vigtige enheder som eksempelvis leversygdomme behandlet yderst overfladisk.
Nogle afsnit er så korte og mangelfulde, at man ikke forstår, hvorfor de er taget med i det hele taget. Her tænkes specielt på geriatri (hvor er eksempelvis faldudredningen henne her?), onkologien og mammaafsnittet (hele 8 sider!).

Bogen kan godt bruges til at læse til eksamen i medicin/kirurgi, men man skal ikke forvente, at den giver en fornemmelse af tilfredsstillelse eller højere forståelse. Skal man som stud.med. anskaffe sig denne bog, så bør man gøre det på et tidligt tidspunkt i studiet, hvor man gerne vil have en hurtig introduktion til de forskellige emner.

Den er netop kommet i en 3. udgave.

http://www.munksgaarddanmark.dk/datterf … enDocument

Hurtig at læse. Godt opbygget. Dækker pensum på KUs Ny studieordning. Der er dog ikke mange forklaringer på, hvorfor tingene er eller ser ud som de gør. Man kan sagtens udelukkende læse efter Basisbogen, hvis man ikke er typen der har brug for de mange forklaringer. Ellers et udmærket supplement til Medicinsk Kompendium, idet den fremhæver de vigtigste elementer indenfor de forskellige sygdomme, hvilket gør det lettere at sortere i kompendiet.

De sygeplejerske-studerende i Århus bliver anbefalet at købe/bruge denne bog.

ikke kun i århus, også i kbh anvender spl. stud. denne bog.

Tilføjet link til anmeldelse af 3. udgaven i ugeskrif for læger

Vil ikke anbefale BB alene til eksaminerne på 12 semester. Bogen er dårligt skrevet, alt for kort, der er ringe forklaringer på tingene. Jeg vil anbefale at supplere den med kompendierne, dvs. bruge BB som pensumliste til at søge informationerne i kompendierne. At kun bruge BB til eksaminerne er risikabelt, man ligger lige på grænsen til at bestå. Man opnår ikke indsigt i tingene, men skal lære tingene udenad i BB. Kompendierne giver større forklaringer og dermed husker man tingene bedre når man har forstået dem, og alle afsnit i den skal ikke læses man kan springe en hel del over og koncentere sig om det væsentlige.

Enig i at man bør supplere med anden litteratur, især i medicinen. Her kan man jo købe Kumar/clark eller Harrisons! Kirugien kan dækkes med BB og evt. den lille blå.

Bogen styrker er jo at den er godt skrevet, er på dansk, er rimelig kort, dækker både medicin og kirurgi, og man kan være sikker på at alt hvad man læser er pensum!
På 7. kom jeg på kirurgisk gastroenterologi (som jo først er pensum på 8.) og der kunne jeg så rimeligt hurtigt læse specialet i basisbogen - hvilket var en stor hjælp i det daglige arbejde.

Jeg læser efter både kompendiet og basisbogen (desværre oftest den sidste), og må klart indrømme at man får meget mere ud af undervisningen ved at læse efter kompendiet.

Jeg lagde mærke til at i løbet af 6. sem lå der flere og flere basisbøger fremme ved forelæsningerne, som folk opgav at følge med i kompendiet eller svenskerne opgav den lyserøde svenske medicinbog fra Liber (som på trods af at den er lidt mere detaljeret end basisbogen, åbenbart ikke afspajler dansk pensum)

Opdateret til 2007 udgaven

Anmeldelse i ugeskriftet: http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2008/7/pdf/VP52922.pdf