Bedrageri og dokumentfalsk blandt læger

Jeg har her en uhyrlig historie, der har plaget mig det seneste år. På den afdeling hvor jeg er ansat, er der en - nu 1. reservelæge - der naturligvis er i en kursusstilling. Jeg har haft et ganske udmærket forholdt til denne kursist, dvs. indtil her i januar hvor kursisten fortalte mig noget ganske uhyrligt.

På en - uden sidestykke hoven måde - fortalte vedkommende mig, hvordan han havde opnået nok points til at komme forest i køen - altså blive nummer 1 til at få en kursusstilling. Det er sådan, at han - ifølge ham selv - er ganske doven. Han havde tilmeldt sig et kursus, der ville give ham 1 point. Det ene point, der var nok til, at han kunne få en kursusstilling. Han havde ikke deltaget i kurset, og som de fleste der forbereder sig til en kursusstilling, skal der point til. Man opnår godkendelse af kurser ved, at deltage og skrive sin underskrift som dokumentation for at man har været der. Nu var det imidlertidig sådan, at kursisten in spe ikke mødte op til undervisningen. Han kunne selvsagt ikke skrive under på dokumentationsattesten.

Da han nu selvsagt ikke kunne få godkendelse, og der dermed var en risiko for at han ikke havde nok point - gjorde han følgende:

“Som du ved, har jeg fået en kursusstilling. Jeg skulle selvfølgelig samle point, og doven som jeg er havde jeg selvfølgelig ikke deltaget i kurset. Det var jo et problem haha! Jeg tog ind til Overlæge XX XX’s kontor i en week-end, her låste jeg mig ind på hans kontor. Jeg gennemrodede så hans ting, og fandt dokumentationssedlen. Her skrev jeg så de manglende underskrifter. Jeg gik så op til Overlæge XX XX og bad ham om attestation. Han kiggede på sin attestseddel og sagde ‘nå; men du har jo været her til alle timer, så det er vel iorden’ jeg fik min attest og grinede hele vejen ned til mit kontor. Jeg har fortalt det til min mor, og hun sagde selvfølgelig ‘du er ikke rigtig klog’ og så rystede hun på hovedet.”

Der var faktisk 1 ansøger der ikke kunne få sin stilling pga. ovennævnte. Denne ansøger ville faktisk have fået stillingen hvis det ikke var for ovennævnte.

Til sagen hører, at pågældende er kendt for at springe over hvor gærdet er lavest. Hans egen mor siger ovenikøbet, at han altid har snydt sig igennem alting.

Straffelovens §171 om dokumentfalsk:
Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.
Stk. 2. Ved dokument forstås en skriftlig med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der enten fremtræder som bestemt til at tjene som bevis eller bliver benyttet som bevis for en rettighed, en forpligtelse eller en befrielse for en sådan.
Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

Straffelovens §279:
For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridig at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Dertil er det min opfattelse, at der er tale om skærpede omstændigheder ved, at den pågældende er ansat i et tillidserhverv, især da ovennævnte ville kunne tjene til at skabe en øget mistillid til vores erhverv. Derudover har det været temmelig pinefuldt - ja jeg har endda haft søvnløse nætte pga. ovennævnte. Hvad ville I gøre.

[color=#FF4000]MG edit: stavefejl i overskrift rettet[/color]

Med mindre du har andet en det her intet.

Mis forstå mig nu ikke, jeg billigere ikke svindel. Du skal bare være opmærksom på at det vil blive dit ord mod hans og ud fra din post ser jeg ikke at du har nogen beviser imod ham. Som følge heraf bliver det mere end svært at få gennemført nogle sanktioner.

Du kan gå til ledelsen på din afdeling eller på sygehuset, men jeg tror jfr. ovenstående ikke at de vil gøre noget. Hvem kan huske om XX var til det kursus og han har jo sine underskrifter. Jeg frygter at det eneste du opnår er et dårligt arbejdsmiljø.

Hvis det går dig meget på kan du jo tage en samtale med din tillidsrepræsentant og høre denne forslag.

Ole

Enig med Ole M - der er rent juridisk ikke meget at komme efter, desværre. At den pågældende læge er så skidt en karl, at selv hans egen mor kan se det, er selvfølgelig skidt, men en lægevidenskabelig embedseksamen er ikke en garanti for en pletfri glorie.

I det hårde voksenliv møder man desværre ind i mellem sådanne typer, og man må vel tage det, som det kommer.

Nævekampe i kælderen mellem kirurger, fagotspilleri for at genere kollegers privatkonsultationer, fluekneppe gamle disputatser for citatfusk og ommøbleren af blinde kollegers arbejdsområder ( dette er altså eksempler fra det virkelige liv!!!), er måske ikke så god stil. Man bør nok holde sig til at fortælle sin uforbeholdne mening om sådanne klaphatte. Og så i øvrigt huske ikke lade den slags “interne” ting gå ud over patienterne.

Mit problem er jo så netop, at jeg vitterligt HAR noget. Jeg har sågar talt med en advokat om det. Og han siger, det skam er holdbart det jeg har. Imidlertid er mit problem, at jeg faktisk får det dårligt ved tanken om, at skulle gå videre med det.

Undskyld udtrykket, men idioten var dum nok til at indlade sig på en diskussion via mail efterfølgende.

Jeg synes ikke, du personligt skal gå ind i sagen. Ud over glæden ved håndhævelse af nogle generelle retsprincipper, så har du ikke megen personlig vinding ved det. Hvis du endelig vil videre med det, kan du jo give e-mailkorrenspondencen til overlæge XX XX, og så må afdelingen jo bestemme, om de vil gå videre med sagen.

Alternativt kan du lægge e-mailkorrespondencen i din skrivebordsskuffe til evt. senere brug. Så er du i hvert fald sikker på, at pågældende kursist ikke laver numre med dig. Men med beskrivelsen af vedkommendes intellekt og personlighed, lyder han ikke som en kommende overlæge på et større universitetshospital :wink:

Det stiller jo sagen i et andet lys.

Jeg mener nu stadig ikke det er hver at ødelægge arbejdsklimaet på din afdeling over dette. Selvfølgelig er det os dybt imod at nogle brådne kar vælger den slags løsninger, men du vil jo stort set kun få problemer ud af det valg som medfører at arbejde videre med sagen. Jeg ville lade den falde til jorden, det er simpelthen ikke det her slagsmål værd som det bliver.

Ole

Haha, problemet er så blot, at så er jeg ikke er en døjt bedre end han er - og det mener jeg rent faktisk jeg er. Ihvertfald når det kommer til ærlighed og oprigtighed.

Nej, det har du nok ret i. Personer der springer over hvor gærdet er lavest, og snyder og bedrager - ja de bliver som regel altid indhentet af fortiden, på et eller andet tidspunkt. De fleste overlæger der sidder i ansættelsesudvalg kan jo nok også lugte en rådden ræv på flere kilometers afstand. Det er derfor de sidder der, tror jeg. Folk vil vel helst have dem ansat de kan stole på.

Nu har jeg fået luft for min indestænkte frustration, så tror jeg ikke jeg vil gøre mere ud af det.

Din sidste kommentar byder mig at gøre en indsigelse.

Sig mig lige, hvad for et skvat du er, hvis du ikke tager denne sag videre - fx ved at udlevere mailkorrespondence til den famøse Dr. XX XX og lader ham tage teten? Taber-lægen er en af den slags parasitter, der ikke skal have lov til at opnå succes med deres slette metoder.

Jeg er enig med Obecalp i, at denne sag bør få konsekvenser for omtalte kursist. Måske vil det også kunne afholde andre fra at snyde, når det bliver kendt, at man rent faktisk KAN blive straffet for den slags på den ene eller anden måde.

apopov

Tja jeg tror også jeg vil stemme i pibekoret der siger at du burde trække den pågældende overlæge eller en anden til side og så lade dem tage teten. Ole har ret i at det nemt kan blive et slagsmål/dårligt arbejdsklima - og det behøver du måske ikke skulle stå model til.

Jeg synes ikke selv at du skal få fat i jurister mm. og selv køre sagen - overdrag det bag en lukket dør til en af overlægerne og lad dem vurdere om de kan acceptere at en sådan render rundt på deres afdeling - det må være tættere på at være deres job end dit.

jeg kan dog fint forstå dit dilemma - ved heller ikke helt hvad jeg selv ville gøre.

Det mest korrekte er vel at videregive sagen til det regionale videreuddannelsesråd, alternativt Sundhedsstyrelsen, det er dem, der står for pointvurderingerne…

  • Mikkel

Ja det har du ret i. Så må de jo kunne afgøre om de mener at der skal gøre noget.

Jeg vil også stemme for at give det videre til afdelingsledelsen, Videruddannelsesrådene og SST.
Hvis du vil være kollegial, så giver du vedkomne 24 timer til selv at melde sig. (Du giver det videre uanset hvad han gør).

Af det skal man lære en ting, det er smart at snyde, det er skide dumt at blive opdaget…in other words.
Cheat, but don’t brag… :wink: