Bedste kandidat: AU vs. SDU?

,

Hej alle

Jeg har forsøgt at finde svar på dette spørgsmål herinde, men der er desværre ikke så mange svar, dog prøver jeg alligevel! :smiley:

Jeg har læst bacheloren på SDU og overvejer, at tage kandidaten på AU, fordi jeg bor i Aarhus området, og at det derfor vil være mere praktisk for mig.

Jeg har indtil videre været rigtig glad for modulopbygningen på SDU, og jeg kan mærke, at jeg kender studiet rigtig godt og er vant til at afgrænse pensum og det eksamensrelevante, så jeg føler mig eksamensklar på SDU. Men jeg frygter lidt at komme ud af komfortzonen og om jeg ville kunne “finde ud af det” på AU, nu hvor man har semestre derovre.

Er der nogen derude, som har skiftet med en bachelor fra SDU til en kandidat på AU, som kan fortælle, hvordan de oplevede skiftet? Var det overvældende med semestre, og hvordan er det, at have flere “store eksaminer” i slutningen af semestret? Er der retningslinjer ift. hvordan man afgrænser pensum? Og hvad synes i generelt om skiftet? :slight_smile:

Mine spørgsmål er:

 • Er kandidaten på AU “nemmere” end AU-bacheloren, og hvor meget fritid har man?

 • Er læsemængden mindre på AU grundet den øgede mængde klinik, hvor at læsemængden er større på SDU grundet mindre klinik?

 • Hvordan oplevede i skiftet fra modulopbygning til semestre?

 • Er der meget obligatorisk undervisning på AU eller SDU? Kan se der okay meget færdighedstræning og TBL på SDU som kompensering for “manglende” klinik?

 • Hvordan læser i op på kandidaten / har i ændret læsemetode fra bachelor til kandidaten?

1 Synes om

Hejsa,

Jeg gik selv med overvejelser om at skifte i sin tid (SDU → AU) og søgte også overflytning, men ingen blev overflyttet det år fordi AU fyldte op med egne studerende. Hvis der havde været pladser tildeles de efter karaktergennemsnit på bacheloren så alt efter hvilke karakterer du har der kan du måske få en ide om dine muligheder for at skifte.

Når det er sagt er min fornemmelse af AUs kandidat er væsentlig “nemmere” en AUs bachelor. Min fornemmelse er også at SDUs kandidat er mere hidsig end AUs. Dette af den simple grund at der er mere undervisning og flere eksamensperioder - når der er mere undervisning kan der stilles mere detaljerede eksamensspørgsmål. Min kæreste, der læste sin kandidat på AU kan bekræfte af SDUs kandidat er noget mere krævende, men der kan selvfølgelig være sket ændringer på AUs kandidat sidenhen).
Alene det faktum at AU kører med MCQ eksaminer med 3 “rigtige” svarmuligheder til hvert spørgsmål hvor der på SDU er 5 svarmuligheder til hvert spørgsmål gør det væsentligt sværere at svare korrekt. Og 50 % grænsen er jo den samme.
Da vi læste K3 i sin tid fandt vi en tilsvarende gastro-eksamen på AU der var stillet året tidligere og de spørgsmål var ret ligetil i forhold til de spørgmsål vi sad og bøvlede med i vores tidligere eksamenssæt.
Tilgengæld har SDU jo et andet fokus på den akademiske tilgang til lægevidenskaben. På SDU har man et halvt år til at skrive speciale hvor man på AU har 5 uger. Den forskel gør at mange på SDU får publiceret der speciale og dermed bliver 1. forfatter på en artikel. Skal man det i Aarhus må man tage et forskningsår eller forske ved siden af studiet.
Den, for de fleste sværeste eksamen på SDUs kandidat, “Evidensbaseret Medicin”, er en eksamen de slet ikke har på AU.
Til gengæld har de en masse klinik så hvis man godt kan lide klinik og er ved at være træt af at læse til (svære eksaminer) så skal man nok søge mod smilets by.

Det var ikke rigtigt svar på dine spørgsmål, men nogle pointer du måske kan bruge i din overvejelse.

Dbh.
KmK

2 Synes om

Hej!

Tusinde tak for svar! Det er ihverfald noget jeg kan tage med i mine overvejelser!
Nu hvor du har taget kandidaten på SDU, tænkte jeg på, om du ville svare på nogle af de spørgsmål, jeg har i forhold til kandidaten på SDU, i så fald at jeg ikke kommer ind på AU kandidaten.
Og ovenikøbet undrede jeg mig over, hvad et godt gennemsnit overhovedet er på medicinstudiet? Bare for at få en anelse omkring hvor godt eller dårligt jeg står. Går ud fra de tager dem med højest gennemsnit også bare nedad indtil der ikke er flere pladser, eller hvordan? :smiley:

Nå men mine spørgsmål til kandidaten på SDU er:

 • Jeg bor i Aarhus, og jeg har indtil videre klaret mig meget fint igennem bacheloren uden at møde op til forelæsninger osv. ved at læse op på læringsmål og slides osv. Er læringsmålene ligeså klare på kandidaten som på bacheloren?

 • Er SDU kandidaten “nemmere” end SDU bacheloren?

 • Hvor meget obligatorisk er der på SDU kandidaten ift. til SDU bacheloren? Tænker på færdighedstræning, TBL … osv. Og hvor meget fritid er der?

 • Har du ændret på din læsemetode fra bacheloren til kandidaten?

 • Hvordan kan det være evidensbaseret medicin er det “sværeste”, når det kun er 3 og 5 ECTS?

 • Hvor mange pladser på AU er der ca. til studerende fra andre universiteter?

Hej KirugenmedK

Må jeg tillade mig at spørger hvordan kan det være du gerne vil skifte fra SDU til AU?
Er startet på SDU og overvejer allerede nu at skifte uni. Er det dumt at vente indtil afsluttet bacheloren (som er noget jeg overvejer) eller er det måske klogere allerede at flytte nu?
Jeg er ikke sikker endnu, da synes at der er både gode/dårlige sider af SDU modulsopbygning men er meget tiltrukket til AU/(KU)

Håber at det er fint jeg spørger i denne tråd @medicalstudent :blush:

Hej
Jeg kan kun svare lidt vejledende på om det er klogt at vente til afsluttet bachelor! Hvis du ikke har afsluttet din bachelor og bliver optaget på et andet universitet skal du igennem en helt ny merit vurdering. En bachelor svarer til 180 ETCS point og hvis man blot mangler 2 point skal det hele merit vurderes, og det kan jo sætte en rimelig langt tilbage hvis man er uheldig. Men hvis man kun har taget 30-60 ETCS point så har det måske mindre betydning. Har man derimod bestået bacheloren kan man søge lige over på kandidaten på alle landets universiteter.

1 Synes om

Ang. gennemsnittet er det jo meget svært at sige. Det kommer simpelthen helt an på hvor mange ansøgere der er. Det kan jo være at alle optages netop det år hvor du søger og så er gennemsnittet jo egentlig ligemeget. Omvendt kan det også være at der kun optages 2 eller 3 fra andre universiteter og så skal man nok have et højt snit for at komme ind.

Nemlig :+1:

Har du klaret bacheloren fra Aarhus ser jeg ingen grund til at du ikke også kan klare kandidaten sådan. Det eneste der kan blive lidt udfordrende er jo klinikopholdene som du jo får tildelt i Region Syd og ikke i Midt hvor du bor. Men det drejer sig kun om 6+8 uger i alt.
Læringsmålene synes jeg er ligeså klare ja. Undervisningen synes jeg for det meste har været spændende og det er jo mest forelæsninger. De har snakket om at mange af dem i fremtiden skal optages og lægges tilgængelige efterfølgende. Hvis de får det implementeret mens du er på kandidaten er det jo fedt for dig for så kan du egentlig tage undervisningen hjemmefra.

Det er et godt spørgsmål. Jeg kan hverken sige Ja eller Nej. Men jeg kan sige at det ikke er markant lettere end bacheloren og det er min fornemmelse at det er sådan en Aarhus. Kandidaten i Odense er afgjort noget andet end bacheloren, men den er også læsetung og en del af eksaminerne er krævende. Så det er ikke venstrehåndsarbejde, men det er til gengæld spændende fordi man lærer om noget af det man i hvert fald skal ud og bruge.

Kommunikationsundervisningen er obligatorisk. Der er ikke meget af den, men den kommer på 2 moduler tror jeg og er måske 5 undervisningsgange hver gang.
TBL er obligatorisk. Der er 3-4 pr. modul.
Færdighedstræning er ikke obligatorisk, men hvis man bliver væk er man ikke garanteret plads på åben lab. Og det er nok lidt farligt at blive væk for det er ting der er svære at læse sig til.
Klinikken er obligatorisk og det er som skrevet 6+8 uger på hele kandidaten.

Ikke væsentligt. Jeg har altid læst lidt alternativt. Og faktisk ikke læst ret meget, men til gengæld brugt rigtig meget tid med min studiegruppe hvor vi har diskuteret tingene og forsøgt at opnå forståelse den vej. Det vi ikke har kunne rationere os frem til har vi læst i bøgerne. Sådan gjorde vi også på bacheloren. Men vores metode er nok ret atypisk så det tror jeg ikke du skal rette dig for meget efter.
Men læsemæssigt er kandidaten fin fordi der meget præcise pensumangivelser og stort set alt er jo på dansk :slight_smile:

Evidensbaseret medicin og forskningsmetode er bare rigtig svært. Og Asbjørn der er professor i Evidensbasseret medicin er en meget dygtig men også meget ambitiøs mand på de studerendes vegne. Ham, Ove (Medicinsk Kompensium) og processoren fra FAM er de tre der primært står for faget og de stiller svære spørgsmål.
Til eksamen får man udleveret en artikel. 15/30 spørgsmål relaterer sig til forståelse og fortolkning af den specifikke artikel. De resterende 15 spørgsmål er til pensum mere generelt.
Man skal have 60 % rigtig for at bestå.
Den er hård fordi den i sig selv er svær. Tilmed kommer den i samme uge som 3 andre eksaminer…

Det afhænger ganske enkelt af hvor mange af AUs egne studerende der søger optagelse på kandidaten.

Håber at du kan bruge mine svar :relieved:

Dbh.
KmK

1 Synes om

Hej @Medicin2121

Naturligvis da! Jeg ville simpelthen gerne have mere klinik, få klinisk indblik i flere specialer og have (lidt) mindre teori og bøger. Min kæreste har taget kandidaten i Aarhus og talte meget varmt om den.

Du er nærmest nødt til at vente til efter afsluttet bachelor. Det er svært at blive overflyttet mellem bachelor og kandidat fordi de to uddannelser er meget forskellige i opbygning. @ogilvie Skriger rigtig gode ting om det i sit svar.
Generelt om overflytning fra SDU til AU er min erfaring at man først får meget merit på AU efter man har gennemført modul 9 på SDU. Dette fordi man først på det tidspunkt er igennem al anatomien og derved kan få merit for AUs anatomi. Så der er lang vej endnu. Og selv hvis man gør det skal man starte forfra på 1. semester og må søge en masse merit og tage de fag man mangler. Så man kommer til at skøjte rundt fra årgang til årgang for at tage fag hist og pist.
Jeg tror det er bedre at vente med at blive overflyttet til efter afsluttet bachelor.

Dbh.
KmK

Tusinde tak for svaret! Kunne ihverfald bruge dine svar :smile:

Forresten, har du oplevet at der er større chance for at der er pladser, når man søger vinterstart end når man søger sommerstart på kandidaten på AU?