Betydningen af ikke-cytotoksisk?

Hej

Vi er en gruppe som går på 6. semester på AU og som skal igang med at skrive bacheloropgave. Vi har fået følgende opgaveformulering:

Genetiske risikofaktorer i relation til luftforureninger

Baggrund: Det er kendt, at faktorer f.eks. relateret til livsstil, erhverv eller helbred kan betyde, at mennesker
er mere følsomme for påvirkninger med luftforureninger. Også genetiske faktorer kan være af betydning for
følsomheden. Dette er f.eks. tilfældet for cytotoksiske effekter.

Opgavens formål: Det ønskes i nyere litteratur undersøgt, om genetiske faktorer har betydning for ikkecytotoksiske
effekter af indeklima luftforurening. Efter en bredere indledende litteraturundersøgelse vælges
en relevant effekt og eksponeringstype til at illustrere om genetiske risikofaktorer skal indgå i risikovurderinger
af den pågældende risikofaktor.

Vores vejleder startede med at sige, at han havde brugt udtrykket ikke-cytotoksisk for at det ikke skulle blive en canceropgave, så nu har vi så en stor litteratursøgning omkring genetic susceptibility og diverse luftforurening og set bort fra alt med cancer. Vi har fundet en række eksempler på eksponeringer fx cigaretrøg, hustøvmider mm samt lidelser som COPD, astma, allergiske reaktioner som der er påvist en øget risiko ved med bestemte genetiske faktorer. Vi er dog stadig ikke overbeviste mht. betydningen af ikke-cytotoksisk og hvad der hører ind under dette begreb. En bred søgning på nettet nævner alt fra det inflammatoriske respons til cancer som eksempler på noget cytotoksisk og hvad er der så tilbage?

Kom gerne med jeres fortolkning og specielt hvis I kan henvise til noget faglitteratur hvor vi kan finde et svar, som kan understøtte en fortolkning af opgaven.

På forhånd tak

www.lmgtfy.com :angle:

En stor hjælp for det har jeg da slet ikke forsøgt…

Det er oftest inflammatoriske reaktioner som bliver nævnt som cytotoksiske, men cancer bliver også nævnt flere steder og så er jeg jo lige vidt - derfor spurgte jeg om hjælp. Jeg har desuden haft fat på 3 fra biokemisk institut, som ikke tør komme med et bud på betydningen eller hvad der hører under kategorien ikke-cytotoksisk.

Med søgeordet “cytotoxic” i min e-ordbog, frembringes følgende resultat. Håber i kan bruge det.

cytotoxic
Detrimental or destructive to cells.

cytotoxicity
The quality or state of being cytotoxic.
A specific substance, which may or may not be antibody, that inhibits or prevents the functions of cells, causes destruction of cells, or both.

cytotoxic cell

  1. a subset of CD8 T lymphocytes that bind to other cells via class I MHC and are involved in their destruction. Syn: T cytotoxic cells.
  2. other cells of the immune system capable of killing pathogens or abberant cells, i.e., macrophages, NK cells, K cells.

cytotoxic reaction
an immunologic (allergic) reaction in which noncytotropic IgG or IgM antibody combines with specific antigen on cell surfaces; the resulting complex initiates the activation of complement which causes cell lysis or other damage, or which, in the absence of complement, may lead to phagocytosis or enhance T lymphocyte involvement leading to cellular cytotoxicity.

Tak det er en stor hjælp. Hvad er det for en e-ordbog du har? Så kan vi i hvert henvise dertil i vores begrundelse for fortolkningen af begrebet.

“Stedman’s Electronic Medical Dictonary, 2010 edt.” :stuck_out_tongue:

Tak for hjælpen :slight_smile:

Det var da så lidt søde.

Jeg tror i øvrigt , at den mest plausible forklaring på den beskrevne problematik kan henføres til det farmakologiske udtryk “cytotoksisk kemoterapi”, hvor man jo netop forsøger at ramme de magline celler. Om man så har lov til at drage det ræsonnement at “ikke-cytotoksisk”, derfor må være i non-association ift cancer. Det har jeg ikke viden nok til at kunne udtale mig noget entydigt om.