Blodstyrtning?

Blodstyrtning?
0

#1

Ordet blodstyrtning bruges mere eller mindre i flæng i forskellige sammenhænge, men hvad betyder ordet rent faktisk?

vh Christian


#2

Ruptur af esophagusvaricer med voldsom blødning pr. os og til GI-systemet. Ses typisk hos patienter med portal hypertension (læs: alkoholikere).
Livstruende tilstand med akut volumentab, som typisk behandles farmakologisk med vasopressinanaloger, endoskopisk med sclerosering af varicerne og ultimativt ved kompression af venerne med en Sengstaken-Blakemore-sonde.


#3

Det Martinello skriver er jo bare et eksempel, ikke en definition… man bruger det jo også om kraftig blødning fra lungerne (fx tuberkulose) og uterus (v fødsel/abort) … og måske fra tarmen??

Det er jo ikke noget særligt videnskabeligt ord, det betyder vel bare at man bløder voldsomt, måske ud af en kropsåbning?


#4

Hmm, ja - helt korrekt aporskrog. Ved en nærmere gennemgang af lægmandsberetning mv., synes 2 tilfælde af kraftige, pludselige, blødninger at dominere - esophagusvaricerupturen og post partum uterin blødning.

Men som det nævnes, så kan blodstyrtning retteligt anvendes om alle kraftige, pludselige (ikke traumatiske) blødninger.


#5

Det er jo næsten en fornøjelse at stille spørgsmål til dette forum…

vh Christian


#6

Det skulle det da gerne være - vi er jo alle i samme båd og kommende kollegaer… :smiley: