Blodstyrtning?

Ordet blodstyrtning bruges mere eller mindre i flæng i forskellige sammenhænge, men hvad betyder ordet rent faktisk?

vh Christian

Ruptur af esophagusvaricer med voldsom blødning pr. os og til GI-systemet. Ses typisk hos patienter med portal hypertension (læs: alkoholikere).
Livstruende tilstand med akut volumentab, som typisk behandles farmakologisk med vasopressinanaloger, endoskopisk med sclerosering af varicerne og ultimativt ved kompression af venerne med en Sengstaken-Blakemore-sonde.

Det Martinello skriver er jo bare et eksempel, ikke en definition… man bruger det jo også om kraftig blødning fra lungerne (fx tuberkulose) og uterus (v fødsel/abort) … og måske fra tarmen??

Det er jo ikke noget særligt videnskabeligt ord, det betyder vel bare at man bløder voldsomt, måske ud af en kropsåbning?

Hmm, ja - helt korrekt aporskrog. Ved en nærmere gennemgang af lægmandsberetning mv., synes 2 tilfælde af kraftige, pludselige, blødninger at dominere - esophagusvaricerupturen og post partum uterin blødning.

Men som det nævnes, så kan blodstyrtning retteligt anvendes om alle kraftige, pludselige (ikke traumatiske) blødninger.

Det er jo næsten en fornøjelse at stille spørgsmål til dette forum…

vh Christian

Det skulle det da gerne være - vi er jo alle i samme båd og kommende kollegaer… :smiley: