Børn efter endt medicinstudie eller oveni KBU

Hej!
En tanke fløj forbi mit hoved, selvom den dog omhandler et emne jeg ser ligge langt ude i fremtiden. Hvordan forholder det sig egentlig med at få børn i forhold til lægejobbet? Mere specifikt - hvornår vil det være klogest? Eller mest optimalt set i forhold til stadig at være med i “gamet”?

Jeg spørger simpelthen bare af den nysgerrighed jeg sidder med nu, når jeg læser om andre nyuddannede mennesker som ekskluderes fra arbejdsmarkedet grundet orlov og lignende, hvoraf de muligvis ikke kommer tilbage på det samme spor igen.

Fraset de skiftende arbejdstider, så tror jeg ikke lægehvervet er det dårligste at kombinere med børn. Der er i hvert fald mange læger der har mange børn.

Det er dog klart at der i skiftet fra Studerende til KBU kommer et stor skifte, som sætter den lille familie under press - særligt, hvis begge er læger.

Man kan dog vælge de mere mindre vagttunge specialer.

Jeg tænker ikke det skal være en bekymring - få børn når det passer ind i jeres liv - så skal det andet nok gå op. Hvis familielivet betyder meget, så gå uden om de kompetitive specialer.

Jeg har selv 5 børn :smiley: