Brug for at se studiet fra et andet perspektiv!

Jeg startede her i år på medicin på SDU.

Jeg tror jeg har fundet ud af først jeg ikke helt er til studiet opbygning her i Odense og overvejer at enten at flytte til KU eller AU til sommer.
Spørgsmålet er bare om der er nogen der ved hvor meget merit man kan få. Ved godt at opbygningen er studiet er forskelligt fra de 3 universiteter men om man ikke kun få merit for min. 2 ud 4 moduler på KU. Tænker specielt at jeg ikke vil gentage min eksamen i celle og væv samt anatomi især hvis jeg består dem.

Jeg er ikke fastbesluttet endnu. Jeg vil egentlig også gerne høre om hvordan det har været på de andre studie at starte der i år eller i vinters på hhv. Københavns universitet eller Aarhus universitet?

Personligt synes jeg B1 har været stille roligt men kan mærke at jeg vil have nydt min tid på studiet mere, hvis jeg havde et hel semester til at læse celle og væv samt anatomi.

Tror du ville få mest ud af at spørge studievejledningen på KU eller AU.
Dog kan jeg sige, at en fra min årgang er tilflytter fra SDU. Han havde færdiggjort et helt år (4moduler på SDU), og han kunne ikke få noget merit overhovedet på KU, så han startede forfra sammen med os andre som begyndte på 1. sem :slight_smile: men igen, spørg studievejledningen ved ikke hvordan de vurderer det for flere eksaminer på KU er intregreret eksaminer og ikke kun et fag :).

1 Synes om

Jeg har læst 1 år medicin på AAU, og fik selv merit for hele første semester på KU, selvom studieordningerne er meget forskellige på de forskellige universiteter.

Jeg ved, at der var én, der fik merit for alle fagene på 2 semester på KU, dvs.: “integreret eksamen i celle- og væsbiologi inklusive excitable celler”, “medicinsk genetik” og " medicinsk psykologi og sundhedspsykologi," og vedkommende havde bestået det hele af 1 år på SDU. Han fik dog ikke merit for 1 semester. Det vil sige, at der er gode chancer for, at du ikke skal op i cellebiologi igen, hvis du vælger KU.

Du slipper nok ikke fra at skulle op igen i bevægeapparatet på 3 semester på KU, da det er en stor integreret eksamen, og kurset på 2 semester på SDU vil nok ikke godkendes af KU. Men igen, kan jeg ikke love noget, da det er en enkeltvurdering lavet af studienævnet.

På AAU lærer man (går ud fra at det er lidt som på SDU), anatomien, histologien, fysiologien osv. i små bidder. På KU kører man store, integrerede eksamener, hvor man får f.eks. alt anatomien, histologien, fysiologien i forhold til ét organsystem, såsom mave-tarm systemet eller hjerte-lunger. Det betyder, at man typisk har 2-3 eksamener per semester, som fylder meget. Personligt synes jeg, at det var nemmere at læse på AAU, da det godt kan være overvældende at læse op til nogle kæmpe store eksamener, hvor detaljegraden er meget høj.

Men hvis du synes at det er sjovt at læse hele anatomien eller fysiologien på en gang, så er AU nok det bedste valg, efterfulgt af KU (AU har dog ændret deres studieordning i 2020, så tjek lige, hvordan de udbyder kurserne idag).

Held og lykke med dit valg.

1 Synes om

Mange tak for det uddybbende svar,
det hjalp bestemt!
Fedt at man kan få merit for noget alligevel på KU :slightly_smiling_face: Venter en gang til sommer for at tage beslutning men kunne helt klart godt bruge dit (og andres) input!

2 Synes om

Tak for dit input! Øv med din ven og jeg vil helst også gerne undgå anatomi eksamen og celle og væv igen men nu må man se :slight_smile:

1 Synes om

Hej @Nicolas_W.
Søgte du gennem din koordinerede tilmelding eller blev du overflyttet til KU? :slight_smile:

Jeg søgte ind igen via KOT. Så vidt jeg ved, kan man kun overflyttes, hvis man har tungtvejende personlige grunde, såsom et behov for medicinsk behandling, der kun tilbydes i den pågældende studieby. Derudover skal man også have bestået hvad der svarer til hele første år på medicinuddanelsen på KU, for at kunne blive overflyttet. Chancerne er derfor ringe, for at blive optaget på denne måde…

1 Synes om