Cardiologi spørgsmål - Ivadrain

, , ,

Ivabradin hæmmer HCN “funny” kanalen i hhv SA og AV knuden. Jeg er med på, at man på EKG vil kunne se forlænget R-R interval, altså nedsat HR, men hvilke dele af EKG er det som forlænges og dermed forklare førnævnte?

Umiddelbart tænker jeg, at det må være PQ intervallet som forlænges og dermed forklarer forlænget R-R interval… hvad siger panelet?