De 39 specialer: Akut medicin

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Akut medicin – Studmed.dk

Akut medicin er Danmarks yngste (læs: nyeste) lægelige speciale.

Akutmedicin er karakteriseret ved en stor faglig bredde, idet specialet har berøring med de fleste øvrige lægefaglige specialer. Akutmedicinerens kernekompetencer er således den initiale vurdering af behov for behandling og diagnostik samt samarbejde med øvrige speciallæger i andre specialer og andre faggrupper, herunder sikre rettidig involvering af tilgængelig specialistviden.

Den akutmedicinske specialist besidder en bred faglig kompetence med fokus på indledende behandling og visitation til mere fagspecialiseret behandling, når dette er relevant. Speciallægen i akutmedicin har primært sit virke i akutafdelingerne på landets sygehuse (de fælles akuttemodtagelser).

Arbejdsopgaverne for speciallægen i akutmedicin er:
•Tidlig vurdering af alle kategorier af akutte patienter og tidlig identifikation af patienter med kritisk sygdom og akut opstået skade.
•Iværksættelse af tidskritisk behandling, herunder ABCD-sikring og genoplivning.
•Iværksættelse af relevant primær udredning og behandling for alle akutte tilstande og for alle typer patienter, på alle tider af døgnet.
•Lægefaglig forløbsledelse for den enkelte akutte patient i akutafdelingen. Koordinere og prioritere bidragene fra de nødvendige øvrige specialeressourcer og/eller tværprofessionelle grupper.
•”Flowmaster-rollen” i akutafdelingen.
•Behandlingsansvarlig indtil patienten overdrages til anden specialafdeling, ambulatorium eller behandling i primær sektor.
•For visse patientkategorier varetage det samlede behandlingsansvar fra indlæggelse til udskrivelse.
•Medvirke til at sikre optimalt patientflow og ressourceudnyttelse i akutafdelingen.
•Indgår i beredskabsledelsen på det enkelte hospital.
•Deltagelse i kontakten til det præhospitale beredskab og primærsektor for patienter, der udskrives igen efter en vurdering i akutafdelingen.

Akutmedicineren arbejder ud fra sandsynlighedskonceptet for truende sygdom og kan derudfra tage stilling til om en lidelse med stor sandsynlighed er kritisk for patientens helbred og førlighed eller ej.

Arbejdsopgaverne kræver tværfagligt samarbejde, god kommunikation med patienter og pårørende ligesom der varetages administrative opgaver.

Det er en væsentlig kvalifikation at man kan lide at arbejde som generalistsamt at kunne træffe hurtige, vanskelige og tidskritiske beslutninger i akutte situationer. Endelig er det afgørende at have forståelse for samarbejde og sundhedsvæsnets organisation. Der må påregnes deltagelse i vagt døgnet og året rundt.

Kilde: https://www.dasem.dk/uddannelse/#maalbeskrivelse

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for akut medicin

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
ej oplyst ej oplyst ej oplyst ej oplyst

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Foreningen for Akutmedicin: http://f-a-m.dk/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab for akut medicin: https://www.dasem.dk/

Yngre danske akutmedicinere https://akutmedicineren.dk/ er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Overenskomst
Speciallæger i akut medicin arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)