De 39 specialer: Anæstesiologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Anæstesiologi – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Anæstesiologi varetager observation, diagnostik, behandling, pleje, palliation og rehabilitering indenforområderne anæstesi, intensiv medicin, smertebehandling og den akutte og præhospitale indsats. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

Kerneopgaver
I anæstesiologi er der følgende kerneopgaver:

Anæstesi og perioperativ medicin omfatter anæstesi og varetagelse af patienten før, under og efter operation eller undersøgelse. Det vil sige præoperativ forberedelse, per- og postoperativ behandling og overvågning, herunder behandling af akutte smerter som følge af den foretagne operation. I denne behandling indgår anlæggelse af perifer eller central adgang til karbanen, anlæggelse af epidural- eller andre smertekatetre samt blokader.

Intensiv medicin omfatter multidisciplinær og organrelateret observation, diagnostik, behandling og pleje af patienter med potentielt reversible svigt af et eller flere organsystemer. Grundet forskelle i kompleksitet og behov for specialisering skelnes der mellem flere typer af intensive afdelinger:

 • Multidisciplinær intensiv afdeling, som modtager patienter fra flere grundspecialer.
 • Monodisciplinær intensiv afdeling, som er indrettet til en speciel kategori af patienter, f.eks. pædiatri, thorax- og neurokirurgi.
 • Postoperativ intensiv afdeling, som varetager patienter efter større kirurgiske indgreb, hvor der er behov for mere omfattende observation og behandling, f.eks. respiratorbehandling.

Smertebehandling omfatter diagnostik og behandling af patienter med akutte og langvarige/kroniske smertetilstande. Der skelnes mellem tre hovedtyper af smerter:

 • Akutte smerter
 • Langvarige /kroniske smertetilstande
 • Smertetilstande som led i kræftsygdom/terminal sygdom

De fleste anæstesiafdelinger deltager i behandling af akutte smerter og cancersmerter. Akutte smerter kandefineres som forbigående smerter, der skyldes vævstraume. Postoperative smerter hører således underakutte smerter. Enkelte steder findes egentlige tværfaglige smerteklinikker, som tager sig af komplicerede non-maligne kroniske smertetilstande, mens maligne smertetilstande behandlesvedpalliative teams/afdelinger.

Akut- og præhospitalsindsats omfatter det anæstesiologiske teams (anæstesilæge- og sygeplejerske) deltagelse i sygehusets akutte beredskab, hjertestopbehandling, traumemodtagelse og modtagelse af kritisk syge patienter samt primær behandling og transport (lægebil og -helikopter) af patienter med akut livstruendetilstand som følge af sygdom eller traume. Indsatsen omfatter også rådgivning af regionen i forbindelse med sundhedsberedskab

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-anæstesiologi/Specialevejledning-for-anaestesiologi-af-den-6-november-2018.ashx?la=da&hash=03F515088E4893335FDD74E26514B468CA3BBA86

Om den typiske ansøger Anæstesiologi anno 2019

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var

 • 3,5 (2-9) år i NORD
 • 4 (2-8) år i SYD
 • 4 (2-12,5) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var

 • 50% i NORD
 • 50% i SYD
 • 41% i ØST

Medicinsk ekspert

 • 10 (71%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 8 (100%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 22 (78%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Akademiker

 • 7 (50%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD, 2 havde indleveret Ph.D.
 • 2 (25%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD, Ingen havde Ph.D
 • 12 (43%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST, 5 havde indleveret Ph.D. Kun 3 af 16 uden 1. forfatterskab blev kaldt af til samtale.

Kilde: http://fya.nu/karakteristik-af-ansoegerfeltet-til-hoveduddannelse-i-anaestesiologi-efteraar-2018-2/

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Anæstesiologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
53 86 56 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab – SATS
https://sats-kbh.dk/
https://www.sats-aarhus.dk/
https://www.sats-aalborg.dk/
https://sats-odense.dk/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin: dasaim.dk

Foreningen af Yngre Anæstesiologer http://fya.nu/ er et fagselskab for uddannelses læger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Overenskomst
Speciallæger i anæstesiologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)