De 39 specialer: Arbejdsmedicin

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Arbejdsmedicin – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Arbejdsmedicin er et speciale med læge- og psykologfaglig ekspertise indenfor sammenhængen mellem helbred, sygdom og arbejde.

Arbejdsmedicin omfatter årsags- og risikovurdering af arbejds- og miljørelaterede sygdomme hos personer og persongrupper samt rådgivning og vejledning af patienter, fagpersoner fra andre lægelige specialer,arbejdstilsyn, arbejdsskadestyrelse samt virksomheder.

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter elektiv diagnostik vedrørende årsags- og risikovurdering af arbejds- og miljørelateredesygdomme hos personer og persongrupper. Der foregår ikke egentlig sygdomsbehandling i specialet. Herudover har arbejdsmedicin en væsentlig opgave med at bidrage til forebyggelsen af arbejds- og miljørelaterede sygdomme. Karakteristisk for specialet er en integreret anvendelse af ekspertise om eksponeringer på arbejdspladser og i miljøet samt lægefaglig, toksikologisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

I arbejdsmedicin er der følgende kerneopgaver:

  • Klinisk arbejde, herunder årsags- og risikovurdering af arbejds- og miljørelaterede sygdomme
  • Rådgivning og formidling
  • Systematiske og forebyggende arbejdsplads- og gruppeundersøgelser og systematiske udredninger om arbejds- og miljømedicinske spørgsmål

Opgaverne i arbejdsmedicin er udelukkende elektive. Mere end 10.000 patienter blev i 2013 henvist til de arbejdsmedicinske klinikker. Patientforløbene varierer i omfang og varighed.

Speciallægeuddannelsen i arbejdsmedicin består af 1 år introduktionsuddannelse og 4 år hoveduddannelse.

Informationspjece om specialet

Download (PDF, 262KB)

Kilde: https://www.sst.dk/da/viden/specialeplanlaegning/gaeldende-specialeplan/specialeplan-for-arbejdsmedicin

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Arbejdsmedicin

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
9 7 5 56%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Ingen

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin https://dasam.dk/

Yngre Arbejdsmedicinere er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)