De 39 specialer: Børne- og ungdomspsykiatri

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Børne- og ungdomspsykiatri – Studmed.dk

Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udførelsen af denne opgave er der et tæt samarbejde med tilstødende specialer, først og fremmest pædiatri og psykiatri, samt et stort tværsektorielt samarbejde med social- og undervisningssektorerne. I specialet arbejdes der tværfagligt. Helt centralt i arbejdet er den diagnostiske og terapeutiske samtale. Som supplement til samtalen md patienten og dennes forældre anvendes i tiltagende grad strukturerede interviews og spørgeskemaer samt parakliniske undersøgelser.

I børne- og ungdomspsykiatri er der følgende kerneopgaver:

 • Organiske psykiske lidelser
 • Misbrugsrelaterede psykiske tilstande
 • Skizofreni og andre psykoser
 • Affektive lidelser, fx depressiv og bipolar lidelse
 • Angst og tvangslidelser
 • Psykisk betingede legemlige symptomer
 • Belastnings- og tilpasningsreaktioner
 • Spiseforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Psykiske lidelser hos mentalt retarderede
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser i barndommen: Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD),adfærdsforstyrrelser, emotionelle forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og Tourette Syndrom

Et grundlæggende princip i børne- og ungdomspsykiatrien er at tilbyde den behandling, der er effektiv, tilstrækkelig og mindst indgribende i patientens tilværelse og integritet.Psykiske problemer og vanskeligheder i bred forstand er hyppigt forekommende blandt børn og unge, men i de fleste tilfælde vil vanskelighederne være af lettere eller forbigående karakter, såfremt der ydes den fornødne støtte i kommunen og i praksissektoren.

Patienter op til det 18. år bør varetages i børne- og ungdomspsykiatrien. Aldersgrænsen er i øvrigt fleksibel og kan tilrettelægges lokalt og eventuelt efter den enkelte patients særlige forhold. Det er væsentligt, at der erfokus på overgangen mellem børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (voksen psykiatrien).

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-børne–og-ungdomspsykiatri/SST_Specialevejledning-for-boeerne-og-ungdomspsykiatri-11-april-2019.ashx?la=da&hash=BCF7C83B6D6DB5291B621A6805C841CADD2EA137
og
https://bupnet.dk/wp-content/uploads/2020/03/Faglig_profil2008.pdf

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for børne- og ungdomspsykiatri

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
35 32 29 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Ingen?

Fagvidenskablige selskaber
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: https://bupnet.dk/

Foreningen af Yngre Psykiatere http://fypnet.dk/ er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse. FYP er en del af Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS, og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab i Danmark

Overenskomst
Speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en mindre grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale her sker det, med overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)

1 Synes om

https://www.laeger.dk/node/11051/