De 39 specialer: Dermato-venerologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Dermato-venerologi – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt overførte sygdomme.

Dermatologien omfatter alle sygdomme, som manifesterer sig i huden, herunder også hudmanifestationer ved interne sygdomme som bindevævs-og cancersygdomme eller mangeltilstande, hvor hudsymptomer kan være den førstemarkør. Endvidere omfatter specialet visse slimhindesygdomme. Forebyggelse af en række sygdomme som f.eks. hudcancer, kontakteksemer og seksuelt overførte sygdomme foregår gennem information og epidemiologisk overvågning.

Hovedparten af de dermato-venerologiske patienter har et ambulant forløb. Nogle patienter ses kun få gange, og her er det vigtigt hurtigt at kunne danne sig et overblik over patientens sygdom samt lave plan for udredning og behandling.

Dermatologi er, på grund af de mange, korte ambulante besøg, et meget travlt og beslutningstungt speciale. En læge, der ønsker at blive dermatolog, skal derfor være indstillet på en uddannelse, hvor der skal tages kliniske beslutninger i relativt komplekse situationer under et vist tidspres. Samtidig er det vigtigt, at lægen kan håndtere gruppen af patienter med lange/kroniske og komplicerede forløb, som i et varierende omfang kræver indlæggelse og samarbejde med andre medicinske afdelinger.

Dermatologer servicerer hyppigt andre afdelinger med tilsyn på deres indlagte patienter. En læge, som ønsker at blive dermatolog, skal derfor besidde gode evner indenfor kommunikation, tilpasset de forskellige modtagere (patienter, pårørende, samarbejdspartnere osv.) og deres behov. Man kunne formidle medicinsk viden og præsentere en sygehistorie på en effektiv måde. Læger i dermatologisk uddannelse forventes at være i stand til at opsøge og anvende evidensbaseret medicin.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og malignesygdomme. Behandlingen kan være medicinsk, kirurgisk samt behandling med lys, røntgen-stråler, laser og frysning med flydende kvælstof.

I dermato-venerologi er der følgende kerneopgaver:

 • Allergi og overfølsomhed med hudmanifestationer
 • Arvelige hudsygdomme: Genodermatoser
 • Autoimmune, autoinflammatoriske og bindevævssygdomme i huden
 • Eksemer, herunder atopisk eksem
 • Urticaria med og uden angioødem
 • FotodermatoserInfektionssygdomme i huden
 • Øvrige inflammatoriske hudsygdomme
 • Sygdomme i negle og hår
 • Karsygdomme i huden
 • Kønssygdomme: Veneriske sygdomme
 • Sår
 • Tumorer i huden: Maligne (non-melanom hudkræft, malignt melanom og kutant lymfom) og benigne tumorer
 • Hudmanifestationer af systemiske sygdomme og medicinpåvirkninger

Kilde: https://dds.nu/wp-content/uploads/2017/11/Faglig-profil-for-Dermato-venerologi.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-dermato-venerologi/Specialevejledning-for-dermato-venerologi-af-den-4-juni-2018.ashx?la=da&hash=C3AB26CA457ADF82BAB064F3CBE1BB828F78A252

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Dermato-venerologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
11 28 10 83%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Ingen?

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Dermatologisk Selskab: https://dds.nu/

Foreningen af Yngre Dermatologer https://www.fyd.dk/ er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Overenskomst
Speciallæger i dermato-venerologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en mindre grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det, med overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)