De 39 specialer: Intern medicin: endokrinologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Intern medicin: endokrinologi – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Intern medicin: endokrinologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og erhvervede hormonelt betingede sygdomme samt sjældne medfødte enzymdefekter.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og malignesygdomme.

I intern medicin: endokrinologi er der følgende kerneopgaver:

  • Diabetes mellitus
  • Knogleskørhed og forstyrrelser i kalkstofskiftet
  • Ernæringsforstyrrelser
  • Stofskiftesygdomme (lidelser i skjoldbruskirtlen)
  • Sygdomme i hypofyse, binyrer og endokrin gonadefunktion
  • Hormonproducerende svulster i andre organer
  • Andre sjældne endokrinologiske sygdomme

Intern Medicin: Endokrinologi kræver en meget bred uddannelse, da endokrinologiske sygdomme i sagens natur kan ramme forskellige organsystemer og kan have vidt forskellige præsentationer og forløb.

Endokrinologer involveres ofte i problemstillinger angående patienter fra andre specialer og andre afdelinger, og den endokrinologiske tilsynsfunktion fylder meget i den kliniske hverdag. Dette forudsætter et godt overblik over den interne medicin som helhed. Desuden varetager endokrinologer mange steder en stor del af den brede interne medicinske udredning og behandling.

Behandling af patienter med endokrinologiske sygdomme varetages af læger med forskellig uddannelse og ansættelsesforhold i sundhedsvæsenet. En del ukomplicerede patienter med endokrinologisksygdom behandlesaf speciallæger i almen medicin. En stor del patienter med endokrinologiske sygdomme behandles af speciallæger i endokrinologi ansat på endokrinologiske afdelinger og på intern medicinske afdelinger. Under hensyntagen til at en gruppe endokrinologiske sygdomme er sjældne, behandles disse på højtspecialiserede afdelinger med adgang til tæt samarbejde med en lang række diagnostiske og kliniske specialer på samme specialiseringsniveau.

Få speciallæger inden for Intern Medicin: Endokrinologi har egen praksis.

Intern Medicin: Endokrinologi er et speciale med stor ambulant virksomhed, hvor enkelte patienter kun ses få gange inden afslutning til andre specialer, hvorimod andre patienter følges livslangt.

Intern Medicin: Endokrinologi er under en fortsat hastig faglig udvikling med baggrund i stor forskningsaktivitet og udvikling af nye behandlingsmetoder. Intern Medicin: Endokrinologi er et forskningsaktivt speciale med flere professorater, kliniske lektorater samt forskningsenheder indenfor de forskellige endokrinologiske sygdomme.

Kilde: http://www.endocrinology.dk/PDF/Internmedicin-endokrinologi2014.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/SST_Specialevejledning_for_Intern-medicin-Endokrinologi-09-12-2019.ashx?la=da&hash=FFC9AD0CAE8874FFE1054D02E0CADC2519E1DFD7

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for intern medicin – endokrinologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
19 28 16 94%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Eorta er de medicinstuderendes basisgruppe for intern medicin og omfatter de 9 medicinske specialer: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, reumatologi, endokrinologi, hæmatologi, nefrologi, kort sagt, alle de specialer der er noget værd 😉 som de selv skriver. https://www.facebook.com/eortakbh/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) http://www.endocrinology.dk/. Desuden findes Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinskespecialeselskaber er således automatisk medlemmer af Dansk Selskab for Intern Medicin http://dsim.dk/.

Foreningen af Yngre Endokrinologer http://fyen-endokrinologi.dk/ er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Overenskomst
Speciallæger i intern medicin med speciale i endokrinologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en besked grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det, med overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)

1 Synes om