De 39 specialer: Intern medicin: gastroenterologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Intern medicin: gastroenterologi – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og erhvervede sygdomme i spiserør, mave-tarmkanal, bugspytkirtel, lever og galdeveje.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og malignesygdomme. Behandlingen kan være både medicinsk og endoskopisk. Endoskopi anvendes endvidere diagnostisk.

I intern medicin: gastroenterologi og hepatologi er der følgende kerneopgaver:

 • Refluks- og ulcussygdom
 • Gastroenterologiske symptomer, fx dyspepsi, mavesmerter, afføringsforstyrrelser og anæmi
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Kræft i spiserør, mave-tarmkanal, bugspytkirtel, lever og galdeveje
 • Cirrose og komplikationer hertil
 • Kronisk viral hepatitis
 • Autoimmune og vaskulære leverlidelser
 • Ernæringsterapi
 • Påvirkede leverenzymer
 • Akut og kronisk inflammatorisk sygdom i pancreas
 • Malabsorptionstilstande, herunder cøliaki
 • Gastrointestinal blødning

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-intern-medicin-gastroenterologi-og-hepatologi/Specialevejledning-for-Intern-medicin-gastroenterologi-og-hepatologi-af-den-1-juni-2017.ashx?la=da&hash=470944C8946E047C3DE88E3CE2C5AFA328E13EF1

Hvor lang tid tager det?
Hoveduddannelse er et 5-årigt forløb, hvorefter du bliver speciallæge i gastroenterologi og hepatologi. Forløbet er bygget op af kortere ansættelser på to eller flere hospitalsafdelinger, som sikrer at du får både generel intern medicinsk erfaring og specialuddannelse i gastroenterologi og hepatologi. Ansættelse i hoveduddannelse kan være indenfor tre geografiske områder i landet.

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for intern medicin – gastroenterologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
18 18 14 93%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Eorta er de medicinstuderendes basisgruppe for intern medicin og omfatter de 9 medicinske specialer: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, reumatologi, endokrinologi, hæmatologi, nefrologi, kort sagt, alle de specialer der er noget værd 😉 som de selv skriver. https://www.facebook.com/eortakbh/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab for Gastroenterologi & Hepatologi https://www.dsgh.dk/.Desuden findes Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinskespecialeselskaber er således automatisk medlemmer af Dansk Selskab for Intern Medicin http://dsim.dk/.

Yngre gastroenterologer og hepatologer Y-DSGH https://www.facebook.com/groups/yngregashep/ er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse

Overenskomst
Speciallæger i intern medicin med speciale i gastroenterologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en nogen grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det, med overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)