De 39 specialer: Intern medicin: infektionsmedicin

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Intern medicin: infektionsmedicin – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Infektionsmedicin er et tværgående klinisk speciale, der omfatter undersøgelse og behandling af patienter med hjemlige og importerede infektionssygdomme hos både immunkompetente og immundefekte personer. Specialet rådgiver omkring forebyggelse af infektioner af betydning for den almindelige folkesundhed, og yder lægefaglig rådgivning vedrørende profylaktiske foranstaltninger i forbindelse med udlandsophold. Specialet varetager desuden overvågning og beredskab over for infektionssygdomme og biologisk terrorisme.

Specialet er karakteriseret ved et sygdomspanorama hvor sygdommenes prævalens såvel som incidens ændres hurtigt på lokalt og globalt plan. Over de seneste tyve år har specialet udviklet sig til at håndtere behandlingen af HIV og AIDS. I de seneste år er nye alvorlige infektionssygdomme som SARS, fugleinfluenza, West Nile virus, Hanta virus, Nipah virus, og Hendra virus tilkommet. Alvorlige sygdomme som hæmoragisk viral feber forårsaget af Ebola, Lassa, Dengue, Crimean-Congo, Rift Valley virus o.a. forekommer endemisk og epidemisk, og giver vedvarende anledning til at disse sygdomme kan importeres til Danmark. Senest har der været fokus på mulig bioterrorisme med f.eks. kopper eller miltbrand.

Udredning og behandling af patienter med infektionssygdomme foregår på alle niveauer i sundhedsvæsenet.

En stor del af de infektionsmedicinske patienter (ca. 90%) indlægges akut eller subakut på grund af sygdommens sværhedsgrad eller behov for observation, undersøgelse, behandling og pleje. Behandling og udredning af patienter med infektionsmedicinske sygdomme inddrager en række andre kliniske og parakliniske specialer. Det drejer sig om klinisk mikrobiologi, klinisk biokemi, billeddiagnostisk speciale, anæstesiologi, og de fleste kliniske specialer.

Indlæggelsen sker for voksne patienters vedkommende på intern medicinske afdelinger eller specialafdelinger, mens børn indlægges på pædiatriske afdelinger eller specialafdelinger.

Specialet har en stor ambulant aktivitet. Den ambulante virksomhed omfatter primært diagnostik, behandling og rådgivning af personer med kroniske virale infektioner.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, medicinsk behandling og pleje af patienter med infektionssygdomme.

I intern medicin: infektionsmedicin er der følgende kerneopgaver:

  • Akut febril sygdom, herunder sepsis, meningitis, encephalitis, pneumoni, urinvejsinfektioner, gastroenteritis, infektioner i knogler og bløddele samt langvarig feber uden kendt diagnose
  • Importerede infektionssygdomme, herunder tropesygdomme som fx malaria og særligt alvorlige infektionssygdomme
  • Kronisk virale infektioner, herunder HIV/AIDS samt hepatitis B og C
  • Langvarige komplicerede bakterielle infektioner, herunder tuberkulose, endokardit og osteomyelitis
  • Infektioner hos personer med svækket immunforsvar, herunder som følge af medfødt immundefekt, immunosuppressiv behandling samt cystisk fibrose.

Kilde: http://www.infmed.dk/specialebeskrivelse
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-intern-medicin,-c-,-infektionsmedicin/Specialevejledning-for-Intern-medicin-infektionsmedicin-af-den-4-juni-2018.ashx?la=da&hash=4E2A582EDE691F4498F4E145996CE7FEF32879AC

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for intern medicin – infektionsmedicin

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
12 29 9 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Eorta er de medicinstuderendes basisgruppe for intern medicin og omfatter de 9 medicinske specialer: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, reumatologi, endokrinologi, hæmatologi, nefrologi, kort sagt, alle de specialer der er noget værd 😉 som de selv skriver. https://www.facebook.com/eortakbh/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab for Infektionsmedicin http://www.infmed.dk/.Desuden findes Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinskespecialeselskaber er således automatisk medlemmer af Dansk Selskab for Intern Medicin http://dsim.dk/.

Yngre Infektionsmedicinere er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse

Overenskomst
Speciallæger i intern medicin med speciale i geriatri arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er, mig bekendt, på nuværende tidspunkt ingen mulighed for privat praktisering i dette speciale.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)